Aluehallintovirasto

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar

Dela

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Den 8 april 2021 bestämde regeringen genom förordning av statsrådet att restauranger och andra förplägnadsrörelser ska hålla stängt för kunder till och med den 18 april 2021 i största delen av landet. Stängningsbeslutet gäller inte personalrestauranger. 

I landskapen Åland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, där det epidemiologiska läget är bättre, får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar. Regionförvaltningsverket har till uppgift att vägleda och övervaka restaurangerna i fråga om iakttagandet av restriktionerna. 

I restauranger där servering av alkoholdrycker är restaurangens huvudsakliga verksamhet gäller striktare begränsningar, medan lindrigare begränsningar gäller för matrestauranger. Begränsningarna gäller bland annat restaurangernas serverings- och öppettider och antalet kunder. Mer information: Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden? 

Restaurangernas verksamhet i huvudsak mycket ansvarsfull 

I enlighet med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar övervakar regionförvaltningsverken inom sina områden att restaurangerna iakttar gällande krav och begränsningar. På basis av tillsynen kan vi ålägga restaurangägaren att korrigera sin verksamhet eller till och med bestämma att en restaurang ska stängas för högst en månad. Om restaurangen har stängts på basis av statsrådets förordning är det polisen som ansvarar för tillsynen.  

Restaurangernas egna ansvarsfulla agerande och egenkontroll är av central betydelse för att stävja epidemin. Regionförvaltningsverket har utarbetat anvisningar för dem som driver restauranger så att de kan planera sin verksamhet så den motsvarar begränsningarna och göra upp en lagenlig plan som kunderna kan se. Enligt regionförvaltningsverkens erfarenheter fullgör största delen av restaurangerna sina skyldigheter på ett ansvarsfullt sätt.  

Om det inte går att få tillgång till planen för en restaurang som har tillstånd att hålla öppet, eller om kunden bedömer att restaurangen inte följer planen, kan kunden kontakta regionförvaltningsverket i det område där restaurangen finns. Vi ber att man i så fall kontaktar alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket i den egna regionen. Mer information om våra anvisningar till restauranger finns på vår webbplats Restauranger och coronavirus (rfv.fi). 

Den temporära nedstängningen av restaurangerna till och med den 18 april 2021 bygger på den temporära paragrafen 3 a i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den. Efter den 18 april är den temporära paragrafen 3 a inte längre i kraft. Regeringen och riksdagen ansvarar för eventuell ny lagstiftning som styr restaurangernas verksamhet.  

Mer information: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 
Riku-Matti Lehikoinen, överinspektör, tf. 0295 016 155 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Pepe Uskelin, enhetschef, tf. 0295 018 124 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Jarmo Ruusu, enhetschef, tf. 029 501 6938 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Johanna Holmäng-Jaskari, överinspektör, tf. 0295 018 809 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Ari Kilponen, alkoholöverinspektör, tf. 0295 017 571 

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Tarja Strömdahl, överinspektör, tf. 0295 017 369 

Pressmeddelande 8.4.2021: 
Restaurangerna hålls stängda för kunder fram till 18.4 i en stor del av landet (tem.fi) 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum