Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimialaHelsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

I fortsättningen sker ansökan om och beviljandet av en plats inom småbarnspedagogiken centraliserat i Helsingfors

Dela

Handläggningen av ansökningar om plats inom småbarnspedagogiken och beslutsfattandet övergår från och med oktober till servicehandledare vid enheten för småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning. Samtidigt tas e-tjänsten Asti i bruk för ansökningar om platser inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Hittills har daghemsföreståndare, familjedagvårdsledare och ledande lekparkshandledare behandlat och fattat beslut om ansökningar till småbarnspedagogiken.

Syftet med förnyelsen är att göra beviljandet av platser inom småbarnspedagogiken smidigare. I och med förnyelsen får daghemmen mer tid att välkomna familjer och barn till småbarnspedagogiken.

I Helsingfors är principen om närdaghem en central verksamhetsstyrande princip. Det här innebär att en plats alltid ska erbjudas på den enhet med lediga platser som ligger närmast hemmet. Centraliseringen av servicehandledningen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kommer att göra det enklare att förverkliga principen om närdaghem.

Grunderna för beviljandet av en plats inom småbarnspedagogiken ändras inte till följd av ändringen i servicehandledningen. Grunderna finns på webbplatsen hel.fi.

Information om servicehandledningen kan fås på webbplatsen hel.fi samt av servicehandledare och lekparker. Vid sidan om servicehandledningen utvecklas också den nya e-tjänsten Asti, som tas i bruk stegvis.

E-tjänsten Asti i bruk inom småbarnspedagogiken

Hittills har vårdnadshavare kunnat använda e-tjänsten Asti för att ansöka om en plats inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. I oktober blir det även möjligt att ansöka om en plats inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken genom Asti. Övriga ansökningar till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen sker fortsättningsvis genom den nuvarande kanalen, det vill säga Helsingfors stads e-tjänster. Under hösten informerar vi närmare om framtida ändringar på vår webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Servicechef för småbarnspedagogiken
Sanna Haapanen
sanna.haapanen@hel.fi
tfn 09 310 27118

Ställföreträdande direktör för småbarnspedagogiken
Ulla Lehtonen
ulla.lehtonen@hel.fi
tfn 09-310 44655

Ställföreträdande sektorchef
Satu Järvenkallas
satu.jarvenkallas@hel.fi,
tfn 09 310 43368

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.9.202124.9.2021 11:32:08 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. syyskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksessa käsitellään muun muassa suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntien valintaa toimikaudelle 1.10.2021 - 30.9.2025 Lisäksi jaostolle esitetään Puotilan ala-asteen koulun, Porolahden peruskoulun, Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Vartiokylän yläasteen koulun oppilaaksiottoalueiden muutosta 1.8.2022 alkaen. Myös Mellunkylän kaupunginosassa esitetään muutoksia oppilaaksiottoalueisiin 1.8.2022. Jaostolle esitettään hyväksyttäväksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston uuden paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osaa ”Luonnosta ruokaa ja elämyksiä”. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa tarjoaa luonto-ohjaajiksi opiskeleville välineitä villiruoan keruutuoteosaamisen syventämiseen. Keruutuotteiden tuntemus vahvistaa samalla luonto-ohjaajien luonnontunt

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.9.202117.9.2021 08:29:49 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunta jatkaa vuoden 2022 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä. Lisäksi esityslistalla on muun muassa Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma. Osoitteeseen Holkkitie 5 tuleva uudisrakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Tilat suunnitellaan noin 3000 opiskelijalle. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuuhun 2026 mennessä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.9.202110.9.2021 08:55:01 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2022-2024 varaudutaan turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut toimialan nopeasti kasvavalle asiakasmäärälle. Vuoden 2022 painotuksia ovat oppimisvajeen korjaaminen, oppijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen, oppimiserojen kaventaminen, kestävä kasvatus ja koulutus, oppivelvollisuuden laajentuminen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoja kasvattavat edellä mainittu asiakasmäärän kasvu, lakisääteisten palvelujen turvaaminen varhaiskasvatuksessa, hintatason ja vuokrien nousu, oppivelvollisuuden laajeneminen sekä kaupungin dig

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum