Suomen Pankki

I januari utbetalades mer studielån än någonsin tidigare

Dela

I januari 2021[1] utbetalades studielån för 327 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare under en månad. Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var i januari 2021 rekordlåg (0,21 %). De euriborbundna lånens andel var 93 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 0,16 %.

Till följd av de ökade uttagen har det utestående beloppet av studielån ökat snabbt under de senaste åren. Vid utgången av januari 2021 uppgick beloppet av utestående studielån till 4,9 miljarder euro och årsökningen var 14,6 %. Det utestående beloppet av studielån har nästan fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017.

Utöver de större låneposterna som följde på studiestödsreformen beror ökningen i beloppet av utestående studielån också på att låntagarna ökat i antal. Det totala antalet studerande med studielån har vuxit snabbt de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån 462 000 läsåret 2019–2020, när antalet studielåntagare tre år tidigare var 84 000 färre. De låga räntorna har också bidragit till att öka intresset för studielån.

Utlåning

Hushållen lyfte i januari 2021 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är 30 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av januari 2021 till 103,8 miljarder euro och årsökningen var 3,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,5 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från december 2020 till 2,16 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av januari 2021 till 96,6 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 37,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 104,2 miljarder euro vid slutet av januari 2021 och genomsnittsräntan var 0,05 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 93,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 75 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i januari 0,22 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.3.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1]Den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Ålands lyceum won the Generation €uro Students’ Award monetary policy competition14.4.2021 14:15:00 EEST | Press release

A team from Ålands lyceum has won the Finnish final of the Generation €uro Students’ Award.The other finalists came from Etelä-Tapiola lukio and Kuopion klassillinen lukio. The final was held as a remote event on 14 April 2021.The award-winning team was selected by a jury composed of Bank of Finland experts, chaired by Head of Research Esa Jokivuolle. The winning team Victor Byman, Alva Kahnberg Aaron Nordberd and Noel Rönnberg and the teacher Anders Casén who tutored the team will have the opportunity to meet European Central Bank management in a virtual event in May.The two other teams that qualified for the finals were awarded book gift vouchers. “Along with the elderly, young people have been among the biggest victims of the coronavirus pandemic.Your participation shows that you have not become prisoners of circumstances, rather you have raised the bar above what is normally required of anyone.Your active attitude is not only to be appreciated but is also a key to social influence

Laget från Ålands lyceum segrade i Generation €uro-tävlingen i penningpolitik14.4.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Laget från Ålands lyceum har vunnit den finländska finalen i tävlingen Generation €uro. De övriga finalisterna kom från Etelä-Tapiolan lukio från Esbo och Kuopion klassillinen lukio. Finalen hölls på distans den 14 april 2021. Vinnaren valdes av en jury bestående av experter från Finlands Bank med forskningschef Esa Jokivuolle som ordförande. Det vinnande laget Victor Byman, Alva Kahnberg, Aaron Nordberg och Noel Rönnberg samt deras lärare Anders Casén som ledde laget får möta Europeiska centralbankens ledning vid ett virtuellt evenemang i maj. De två övriga finallagen belönades med bokpresentkort. ”Vid sidan om de äldre hör de unga till dem som drabbats hårdast av coronapandemin. - Ert deltagande berättar att ni inte blivit omständigheternas fångar utan ni höjde ribban över vad som normalt kan krävas av någon. Er aktiva attityd är förutom värd uppskattning också nyckeln till samhälleligt inflytande under de kommande åren”, konstaterade chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal när han

Ålands lyceumin joukkue voitti Generation €uro -rahapolitiikkakilpailun14.4.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Ålands lyceumin joukkue on voittanut Generation €uro -kilpailun Suomen finaalin. Muut finalistijoukkueet tulivat Etelä-Tapiolan lukiosta ja Kuopion klassillisesta lukiosta. Loppukilpailu järjestettiin etätapahtumana 14.4.2021. Voittajan valitsi Suomen Pankin asiantuntijaraati, jonka puheenjohtajana toimi tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle. Voittajajoukkue Victor Byman, Alva Kahnberg Aaron Nordberd ja Noel Rönnberg sekä joukkuetta ohjannut opettaja Anders Casén pääsevät tapaamaan Euroopan keskuspankin johtoa virtuaaliseen tapahtumaan toukokuussa. Kaksi muuta loppukilpailuun selvinnyttä joukkuetta palkittiin kirjalahjakortein. ”Ikääntyneiden ohella nuoret ovat olleet suurimpien kärsijöiden joukossa koronapandemiassa. - Osallistumisenne kertoo, ettette ole jääneet olosuhteiden vangiksi vaan nostitte rimaa yli sen, mitä normaalisti keneltäkään vaaditaan. Aktiivinen asenteenne on paitsi arvostettavaa myös avain tulevien vuosien yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, totesi pääjohtaja Olli Rehn a

Final i tävlingen Generation €uro 14.4. – följ i direktsändning!9.4.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

Den nationella finalen i tävlingen i penningpolitik för elever på andra stadiet, Generation €uro, ordnas onsdagen den 14 april kl. 10.00–13.00. Allmänheten kan följa med den tvåspråkiga finalen i en direkt webbsändning. I finalen möts lag från Etelä-Tapiolan lukio i Esbo, Kuopion klassillinen lukio och Ålands lyceum i Mariehamn. Finalen inleds med ett öppningsanförande av chefdirektör Olli Rehn, varefter de deltagande lagen presenterar och motiverar sitt beslut till ECB-rådets räntebeslut och eventuella andra penningpolitiska åtgärder. Prestationerna bedöms av en jury bestående av experter från Finlands Bank under ledning av forskningschefen Esa Jokivuolle. Generation €uro är euroområdets gemensamma tävling i penningpolitik. Vinnarlagen i tävlingarna som ordnas av de nationella centralbankerna i Eurosystemet får i pris ett virtuellt besök i Frankfurt på Europeiska centralbanken, där de i maj träffar ledningen för ECB. Målsättningen med den årliga Generation €uro -tävlingen är att öka f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum