Suomen Pankki

I maj utbetalades betydligt mer konsumtionskrediter utan säkerhet än tidigare

Dela

I maj 2022 betalade kreditinstituten ut konsumtionskrediter utan säkerhet för 368 miljoner euro, vilket är 15 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare under en månad. Merparten av de nya konsumtionskrediterna utan säkerhet (237 miljoner euro) var andra konsumtionskrediter än fordonslån[1]. Ökningen i maj jämfört med maj föregående år kan huvudsakligen tillskrivas dem.

Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet[2] sjönk från april och var 8,2 % i maj. Av de nya konsumtionskrediterna var drygt hälften bundna till euribor. Den mest använda euriborräntan var 3 månaders euribor. I konsumtionskrediter utan säkerhet används också i större utsträckning fasta räntor och andra referensräntor som referensränta än i övriga hushållslån.

Också användningen av kortkrediter har ökat under de senaste månaderna. Vid utgången av maj 2022 uppgick hushållens utestående kortkrediter till 3,4 miljarder euro och årsökningen var nästan 10 %. I maj var 81 % av kortkrediterna äkta kortkrediter och resten räntefri betaltidskredit. Genomsnittsräntan på äkta kortkrediter steg från april och var i maj 9,6 %. Drygt 87 % av dessa var euriborbundna.

Konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut med verksamhet i Finland omfattar 69 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter (24,3 miljarder euro[3]).

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i maj 2022 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 180 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 143 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från april och var 1,13 % i maj. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av maj 2022 till 107,7 miljarder euro och årsökningen var 3,2 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

De finländska företagen lyfte i maj nya lån för 2,2 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 460 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från april till 1,9 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av maj till 100,8 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 40,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 112,2 miljarder euro vid slutet av maj 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 103,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 42 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i maj 0,30 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.8.2022 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/

[1] I Finlands Banks MFI-statistik räknas till konsumtionskrediter utan säkerhet också konsumtionskrediter där bl.a. ett fordon står som säkerhet för lånet. Som säkerhet godtas endast säkerheter som är godkända enligt Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Sådana säkerheter är bl.a. fastigheter.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.

[3] Situationen vid utgången av mars 2022.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Kultur, historia och människor möts på öppet hus i Finlands Bank hösten 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har öppet hus för allmänheten i sin huvudbyggnad 29.9–1.10.2022. På torsdag och fredag den 29–30 september är öppettiderna kl. 14–20 och på lördag den 1 oktober kl. 11–17. Sista inträde är en timme före stängningsdags och besökare tas in i köordning. Finlands Banks adress är Snellmansplatsen, 00101 Helsingfors. "Coronapandemin stängde många dörrar. Denna höst kan vi med glädje åter öppna våra dörrar för allmänheten och möjliggöra möten mellan kultur, historia och människor i Finlands Banks historiska huvudbyggnad", konstaterar chefdirektör Olli Rehn. Konstutställningen inrättas i fest- och representationslokalerna i huvudbyggnaden från 1883 och ger en inblick i bankens omfattande konstsamling som består av omkring 1 200 konstverk. Frivilliga guider från Finlands Bank ställer upp och berättar om konstverken och deras bakgrund. I utställningen ingår klassiska verk såsom Juho Rissanens glasmålningar och Lennart Segerstråles unika Finlandia-fresker. I huvudbyggnaden presenter

Open Doors at Bank of Finland in autumn 2022: A meeting of culture, history and people18.8.2022 12:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland will stage an Open Doors event for the general public at its main building from 29 September to 1 October 2022. This three-day event will be open from 14:00 to 20:00 on Thursday and Friday 29–30 September, and from 11:00 to 17:00 on Saturday 1 October. To enter, you will need to join the queue at the main door, and the last entry will be one hour before closing. The address of the Bank of Finland is Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. “The COVID-19 pandemic kept many doors shut. So we are very pleased to be able to open the doors of the Bank of Finland’s historic main building to the public this autumn, and to organise an event where culture, history and people are brought together,” says Bank of Finland Governor Olli Rehn. The centrepiece will be an art exhibition within the Bank’s main building, which was completed in 1883. The exhibition will provide an inspiring overview of the contents of the Bank’s substantial art collection, which contains some 1,200 artworks. B

Kulttuuri, historia ja ihmiset kohtaavat Suomen Pankin avoimet ovet -tapahtumassa syksyllä 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankki avaa päärakennuksensa ovet yleisölle 29.9.–1.10.2022. Avoimet ovet -tapahtumaan voi osallistua torstaina ja perjantaina 29.–30.9. klo 14–20 ja lauantaina 1.10. klo 11–17. Ovet suljetaan tuntia ennen päättymisaikaa, ja sisäänpääsy on jonotusperiaatteella. Suomen Pankki sijaitsee osoitteessa Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. ”Koronapandemia sulki monet ovet. Olemme iloisia, että voimme tänä syksynä jälleen avata ovemme kaikille ja järjestää kulttuurin, historian ja ihmisten kohtaamisia Suomen Pankin historiallisessa päärakennuksessa”, toteaa pääjohtaja Olli Rehn. Vuonna 1883 valmistuneen rakennuksen juhla- ja edustustiloihin rakennettu taidenäyttely on katsaus noin 1 200 taideteosta kattavaan taidekokoelmaan. Näyttelyssä Suomen Pankin vapaaehtoiset taideoppaat avaavat teosten sisältöä ja historiaa. Esillä on tuttuja klassikkoteoksia kuten Juho Rissasen lasimaalaukset ja Lennart Segerstrålen ainutlaatuiset Finlandia-freskot. Lisäksi Suomen Pankin itsenäisyyden ajan pääjohtaji

Inlåningen från hushållen har mattats av10.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Inlåningen från hushållen i Finland[1] var över 113 miljarder euro i juni 2022, dvs. drygt 5 miljarder euro mer jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. I juni 2022 ökade inlåningen med nästan 900 miljoner euro. Årsökningen i inlåningen har emellertid mattats av betydligt. I juni 2022 var ökningstakten 4,8 %, när den ännu ett år tidigare var över 7 %. Ökningen har senast varit långsammare i september 2018. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton var 92 % insättningar på transaktionskonton[2]. I juni var genomsnittsräntan på transaktionskonton nästan noll (0,02 %). Värdet på hushållens innehav i aktier och investeringsfonder fortsatte att minska i juni Sedan utgången av 2021 har värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav minskat med nästan 12 miljarder euro. Under motsvarande tid har hushållen investerat 1,2 miljarder euro netto mer i aktier. I juni 2022 uppgick värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav till 44,6 miljarder euro. Aktieinnehavens värde var som högst (56,

Growth of household deposit stock decelerated10.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

The stock of Finnish households’ deposits[1] exceeded EUR 113 billion in June 2022, a good EUR 5 billion more than a year earlier. In June 2022, the deposit stock grew by almost EUR 900 million. However, the annual rate of growth of the deposit stock has slowed down significantly. In June 2022, the growth rate was 4.8%, as opposed to over 7% in the same period a year earlier. The growth rate has not been slower since September 2018. 92% of households’ assets on deposit accounts was held on transaction accounts[2]. In June, the average interest on transaction accounts was almost zero (0.02%). Households’ equity and fund share holdings continued to decrease in June The value of listed shares held by households has declined by almost EUR 12 billion since the end of 2021. During the same period, households have invested a further EUR 1.2 billion in net terms in shares. In June 2022, the value of listed shares held by households stood at EUR 44.6 billion. The value of the shareholdings peak

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum