Aluehallintovirasto

I Västra och Inre Finland återgår man till sammankomstbegränsningar på femtio personer i december

Dela

I december gäller i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland begränsningar enligt vilka man i samtliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 50 personer ska garantera säkert avstånd och tillräcklig hygien. Vid behov inför kommunerna noggrannare lokala begränsningar.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade den 23 november 2020 beslut om evenemangsbegränsningarna för december. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer kan ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus om deltagarnas säkerhet kan tryggas enligt undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds coronavirusanvisningar av den 21 september 2020. Anvisningarna är utarbetade för att förebygga coronavirussmittor och i dem förutsätts till exempel att man undviker närkontakt mellan deltagare eller sällskap och ser till god handhygien.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut gäller samtliga kommuner i verksamhetsområdet och är i kraft under perioden 1.12–31.12.2020.

Det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistriktens områden är i utgångsnivån eller upptrappningsfasen

Snabba, böljande förändringar i regionala sjukdomslägen är för tillfället typiska för det epidemiologiska läget under hösten enligt Institutet för hälsa och välfärds riksomfattande lägesrapport för uppföljningen av hybridstrategin 18.11.2020. Vasa och Birkalands sjukvårdsdistrikt är som bäst i epidemins upptrappningsfas enligt hybridstrategin och i sjukvårdsdistriktens område är flera lokala rekommendationer för smittbekämpning i kraft. I Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt är det epidemiologiska läget på utgångsnivån. Lägesbilden grundar sig på uppgifter som samlades in den 2–15 november 2020.

Lokala smittkluster kan bildas och snabbt förstoras. Tillräckligt omfattande regionala åtgärder som sätts in vid rätt tidpunkt tillsammans med snabb testning och effektiv smittspårning har tillsvidare hejdat en omfattande epidemispridning i Finland.

Var och en kan med sitt eget agerande bromsa upp spridningen av coronaviruset

Coronaviruset smittar effektivt särskilt vid långvariga närkontakter. Därför ska man inte ens med lindriga symtom ta del i sociala tillställningar. Om man har symtom ska man undvika alla kontakter med andra personer och ta ett coronatest så fort som möjligt.

Var och en kan med sitt eget agerande bromsa upp spridningen av coronaviruset. Det är viktigt också för friska personer att minska närkontakterna under en epidemi. Trots att epidemin för tillfället främst är endemisk kan det hända att det kraftigt försämrade epidemiologiska läget i Europa framledes också påverkar läget i Finland. Det ökade antalet diagnosticerade fall i Finland under hösten reflekterar den accelererande epidemin som ses på andra håll i Europa.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 23.11.2020

Svar på vanliga frågor 

Rådgivning för evenemangsarrangörer

Tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16) e-post: koronainfo@avi.fi

Kontakter

Mediakontakt:

Överdirektör Marko Pukkinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 582, marko.pukkinen@rfv.fi

Regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 587, laura.blafield@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

////FEL VAR I INGRESS/// Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:58:49 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningverkets nya sammankomstbegränsningsbeslut publicerades 14.1.2021 och den träder ikraft måndagen 18.1.2021.

///KORJAUS INGRESSISSÄ/// Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:43:32 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistiin 14.1.2021 ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:18:39 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningsverkets nya beslut om sammankomstbegränsningar publiceras snart och beslutet är i kraft från och med måndagen den 18 januari 2021.

Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:12:31 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistaan pian ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Sammankomster begränsas fortsättningsvis till högst tio personer i sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland14.1.2021 16:12:47 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tio personer i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningen är fortfarande nödvändig för att få det epidemiologiska läget under kontroll och är i kraft till och med den 8 februari 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum