Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Ida Sulin blir direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet

Dela

Vicehäradshövding, juris doktor Ida Sulin har valts till direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet. Kommunförbundets styrelse fattade beslut om valet vid sitt sammanträde den 25 april.

Ida Sulin kommer ursprungligen från Korsholm och har arbetat vid Kommunförbundet sedan 2012, bland annat som jurist, ledande jurist och teamledare för svenska teamet och internationella teamet.
 
– Det känns fint att kunna börja leda Kommunförbundets internationella ärenden nu när EU-ordförandeskapet inleds och vi har ett bra tillfälle att påverka kommunernas ställning i Europa. Vad Kommunförbundets svenska verksamhet beträffar är min ambition att vi ska föra verksamheten ännu närmare kommunerna, säger Ida Sulin.
 
– Jag har under hela min karriär arbetat för en starkare lokal demokrati. Det vill jag arbeta för också i fortsättningen.
 
Befattningen som direktör för svenska och internationella ärenden ledigförklarades när direktör Kristina Wikberg i mars meddelade att hon avgår. Sulin vikarierar för Wikberg från början av maj och tillträder posten officiellt i slutet av juli. Befattningen är tidsbegränsad till slutet av 2020.
 
Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för kommunerna och städerna i Finland. Förbundet tillhandahåller sakkunskap och utvecklar den kommunala servicen. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och de övriga samkommunerna omfattas av verksamheten. Kommunala arbetsgivarfrågor sköts av KT Kommunarbetsgivarna, som hör till Kommunförbundet.
 
Närmare upplysningar:
 
Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907
 
Ida Sulin, direktör för svenska och internationella ärenden, tfn 050 563 3023
Ida Sulin är säkrast anträffbar torsdag 25.4 kl. 13.00–13.30 och 15.00–15.45 samt fredag 26.4 kl. 9.00–10.00.

Kontakter

Bilder

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat i de stora städerna – i de medelstora kommunerna började kostnaderna minska något22.6.2020 09:22:52 EESTTiedote

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2019. Enligt utredningen har kostnaderna för hälso- och sjukvården ökat i de stora städerna, medan kostnaderna inom social- och hälsovårdssektorn har minskat något i de medelstora kommunerna år 2019. Befolkningens stigande medelålder och det ökade behov av service och vård som den ger upphov till har ökat kostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdssektor. Samtidigt påverkar också de ökade kostnaderna för den specialiserade sjukvården ekonomin på ett betydande sätt i synnerhet i de stora städerna. Kostnaderna på väg uppåt i de stora städerna Alla icke-åldersstandardiserade totalkostnader för hälso- och sjukvården i stora städer uppgick 2019 till sammanlagt 5,5 miljarder euro, medan kostnaderna 2018 uppgick till sammanlagt cirka 4,9 miljarder euro. Enligt utredningens kategorisering uppgick kostnaderna för primärvården till cirka 2,6

Terveydenhuollon kustannukset kasvaneet suurissa kaupungeissa – keskisuurissa kunnissa kustannukset kääntyivät pieneen laskuun22.6.2020 09:21:04 EESTTiedote

Kuntaliitto on selvittänyt suurten kaupunkien terveydenhuollon sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2019. Selvityksen mukaan terveydenhuollon kustannukset ovat suurissa kaupungeissa kasvaneet, kun taas keskisuurissa kunnissa sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat vuonna 2019 pienoisessa laskussa. Väestön ikääntyminen ja sen myötä palvelun ja hoidon tarpeiden kasvu ovat lisänneet kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia. Samalla myös erikoissairaanhoidon kasvaneet kustannukset vaikuttavat erityisesti suurten kaupunkien talouteen merkittävällä tavalla. Suurissa kaupungeissa terveydenhuollon kustannukset nousussa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kaikki ikävakioimattomat kokonaiskustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 5,5 miljardia euroa, kun vuonna 2018 kustannukset yhteensä olivat noin 4,9 miljardia euroa. Selvityksessä esitetyllä jaottelulla perusterveydenhuollon kustannukset olivat noin 2,6 miljardia euroa ja erikoissairaanhoi

Befolkningen i regionstäderna koncentreras – centrumen är attraktiva12.6.2020 10:00:00 EESTTiedote

Flyttningsrörelsen inom regionstäderna har gjort att de centrala tätorterna har vuxit på 2010-talet. Befolkningsutvecklingen, som är starkare i centrum än i övriga områden, leder till en urbanisering och förtätning av regionstäderna, även om hela stadens befolkningsutveckling inte nödvändigtvis är positiv. Uppgifterna framgår av en utredning som regionstäderna beställt av konsultbyrån för regionutveckling MDI.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum