Ilmarinen

Ilmarinen är mest kostnadseffektiva pensionsbolag i Finland

Dela
– Ansvarsfullhet och hållbar utveckling är helt centrala i vår verksamhet. För oss innebär en ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet att vi vill förbättra vår verksamhet och effektivitet ytterligare. Detta gynnar både våra kunder och hela pensionssystemet, säger verkställande direktör för pensionsbolaget Ilmarinen Jouko Pölönen.

– År 2022 var Ilmarinen Finlands mest kostnadseffektiva pensionsbolag, vilket är väsentligt för hållbarheten.

I sin nya års- och hållbarhetsrapport lyfter Ilmarinen allt tydligare fram hur bolaget bidrar till en hållbar utveckling.

– Vi rapporterar nu på ett nytt sätt i enlighet med vårt nya hållbarhetsprogram. Nytt jämfört med tidigare är bland annat ett eget avsnitt om de mänskliga rättigheterna och rapportering om klimatpåverkan i linje med den internationella rapporteringsramen som är under uppbyggnad, berättar företagsansvarschef Eveliina Leino.

En minskande trend i investeringarnas koldioxidavtryck

I Ilmarinens verksamhet har placeringen av pensionstillgångarna den största påverkan på miljö och människor både globalt och i Finland.

– Detta kunde bekräftas då vi räknade ut klimatavtrycket av vår verksamhet: 98,7 procent av våra utsläpp anknyter till placeringarna. Ilmarinen har sedan länge följt sina investeringars koldioxidavtryck och trenden minskar, berättar direktör för ansvarsfulla placeringar Karoliina Lindroos.

Ilmarinen strävar efter klimatneutralitet i placeringen av pensionstillgångarna fram till slutet av 2035. Detta görs med hjälp av klimatfärdplaner.

Ett sätt att granska utvecklingen av placeringsportföljens klimatmål är att använda en scenarioanalys enligt tvågradersmålet i Paris klimatavtal.

– Portföljen fortsatte att bli allt bättre i linje med målen i Ilmarinens klimatfärdplan, berättar Lindroos.

Ett annat exempel på att bolaget är på rätt väg är att utsläppen från fastigheterna minskat med 58 procent sedan 2020. Orsaken till denna stora förbättring är att Ilmarinen endast köper elektricitet som producerats utan koldioxidutsläpp till sina inhemska fastigheter.


Så här rapporterar Ilmarinen

Ilmarinen rapporterar heltäckande information om miljöansvar, socialt ansvar och god samhällsstyrning i sin nya års- och hållbarhetsrapport. Det finns också information om pensionsskyddet och hur Ilmarinen har skött pensionsskyddet under året. Rapporten kan läsas på finska, svenska och engelska och den har upprättats i tillgängligt format.

Ilmarinen rapporterar nu för sjunde gången enligt GRI-ramverket. I klimatärenden utnyttjas även den internationella TCFD-referensramen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och i betraktelsen av den biologiska mångfalden utnyttjas betaversionen av TNFD-ramverket (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures). Rapporten har bestyrkts av Ernst & Young Oy.

Läs mer:

Ilmarinens års- och hållbarhetsrapport 2022 

 

Kontakter

Karoliina Lindroos, direktör för ansvarsfulla placeringar, 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi
Eveliina Leino, företagsansvarschef, 050 577 9234, eveliina.leino@ilmarinen.fi

Bilder

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för cirka 1,1 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till över 56 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 31 March 2023: Positive return on investments, premiums written grew and cost-effectiveness improved28.4.2023 13:11:51 EEST | Press release

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was +2.2 (-2.2) per cent, i.e. EUR 1.3 billion, as a result of rising stock prices. The market value of investments grew to EUR 57.5 (56.3) billion. The long-term average return on investments from 1997 onwards was 5.8 per cent. This corresponds to an annual real return of 3.8 per cent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades28.4.2023 13:08:19 EEST | Tiedote

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var +2,2 (-2,2) procent, dvs. 1,3 miljarder euro som en följd av kursstegringen på aktier. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna från 1997 och framåt var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum