Suomen Pankki

Inlåningen från hushållen i Finland ökade till över 100 miljarder euro

Dela

Inlåningen [1] från hushållen i Finland översteg 100 miljarder euro och uppgick till 100,4 miljarder euro vid slutet av juni 2020. Merparten (87,8 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton [2] (inlåning över natten). Också den ökade inlåningen har redan en längre tid huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Den tidsbundna inlåningen har redan länge minskat och ökningen i övrig inlåning har varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 4,4 miljarder euro och övrig inlåning 8,3 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på den sammanlagda inlåningen 0,07 %. Genomsnittsräntan på transaktionskonton var 0,04 % och på tidsbunden inlåning 0,50 %.

Efter utgången av mars 2020 har inlåningen från de finländska hushållen ökat med 3,6 miljarder euro, varav 3,5 miljarder euro härrörde från hushållens ökade finansiella tillgångar på transaktionskonton. Inlåningen ökade kraftigt i april och maj 2020, varvid årsökningen i den totala inlåningen åter tog fart till närmare 8 % efter att ha minskat sedan utgången av 2019. I juni 2020 mattades tillväxten emellertid av till 6,9 %. I juni ökade inlåningen räknat i euro betydligt mindre än i april och maj 2020 och jämfört med motsvarande period de senaste åren.

Fram till juni 2020 hade konsumenternas förtroendeindikator återhämtat sig klart från alla tiders svagaste nivå i april 2020. I juli 2020 var konsumenternas förtroende redan högre än sitt medelvärde på lång sikt. Förändringarna i konsumenternas förtroende och konsumtionsmöjligheter kan också ha bidragit till den ökade inlåningen.

Hushållens inlåning över natten i banker har ökat kraftigt också i de övriga länderna i euroområdet

Utöver Finland tog tillväxten i hushållens [3] inlåning över natten fart också i de övriga länderna i euroområdet efter februari och mars 2020. Tillväxttakten för inlåning över natten från hushållen i euroområdet steg till över 11 % fram till maj 2020, men mattades av något i juni. I juni 2020 var årsökningen för hushållens inlåning över natten endast i Italien långsammare jämfört med Finland, även om tillväxten i Finland var snabb (över 8 %).

Inlåningen utgjorde totalt nästan en tredjedel av de finländska hushållens finansiella tillgångar [4]. För merparten av hushållen i euroländerna står insättningar på bank för en större andel av hushållens finansiella tillgångar jämfört med hushållen i Finland. Exempelvis utgjorde inlåningen från hushållen i Tyskland 37 % av de finansiella tillgångarna. Av hushållen i euroländerna hade hushållen i Grekland den största andelen insättningar på bank. För dem bestod 58 % av de finansiella tillgångarna av inlåning.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 12.11.2020 kl. 13.

[1] Inlåning i kreditinstitut med verksamhet i Finland.
[2] Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.
[3] Inkl. hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer i euroområdet.
[4] Enligt Statistikcentralens finansräkenskaper utgjorde hushållens finansiella tillgångar sammanlagt 319 miljarder euro vid utgången av mars 2020.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Uusi kirja seteleiden leikkauksesta18.9.2020 11:25:43 EESTTiedote

Antti Heinosen uusi kirja ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” käsittelee Suomen setelihistorian dramaattisinta tapahtumaa. Suomen Pankin julkaisema ja Otavan kustantama kirja täydentää Heinosen aikaisempia teoksia Suomen setelihistoriasta. Aiemmin hän on käsitellyt laajoja historiallisia kokonaisuuksia ja tässä kirjassa Heinonen pureutuu yksittäiseen tapahtumaan huomattavan yksityiskohtaisesti. Seteleiden vaihdon toteutustapa vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa eli niiden leikkaaminen tuli suurena yllätyksenä lähes kaikille. Erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita. Kirjan tekijällä Antti Heinosella on merkittävä kansainvälinen ura setelialalla. Nykyisin hän johtaa seteliteolli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum