Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Innovationer vid företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten väcker intresse riksomfattande – två företagsprojekt till final i en riksomfattande tävling

Dela

Två företagsprojekt som NTM-centralen i Österbotten har finansierat är med i den riksomfattande finalen i projekttävlingen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. I tävlingen utses programperiodens mest verkningsfulla projekt och företag som utnyttjat företagsstöd i tre olika tävlingsklasser. Österbottens NTM-centrals finalister är Finnish Superberries som förädlar bäraronia samt Karleby Läder som tillverkar tuggben för hundar av de sämre delarna av lädret. Båda företagen är framgångare inom hållbar utveckling, och deras särpräglade innovationer har gjort näringslivet på landsbygden mångsidigare. Vinnarna i projekttävlingen belönas på Landsbygdsgalan i Kurikka 30.9.2022.

Finnish Superberries tillverkar ekologisk superfood

Ab Finnish Superberries Oy förädlar ekologiskt producerad bäraronia till saft och mjöl. Företaget har lyckats göra bäraronian mer attraktiv som jordbruksprodukt och möjliggjort ett nytt alternativ för många odlare. Genom att förädla bären till saft och mjöl kan man också bättre bevara bärens antioxidanter och vitaminer som är efterfrågade och påverkar priset. Samtidigt är förädlad bäraronia enklare att förvara, transportera, hantera i samband med vidareförädling och förpacka.

Efterfrågan på superfood ökar ute i världen och bäraronia som odlas i Finland har en särställning som råvara, eftersom här råder gynnsamma väderleksförhållanden och geografiska förhållanden för odlingen. Bären mognar till färggranna hälsobomber under ljusa somrar och i ren och frisk luft.

–  Vi är glada över finalplatsen, det visar att vi gör saker som också andra uppskattar. Vi har lyckats hitta en produkt som marknaden saknar, och som passar bra i de norra odlingsförhållandena, berättar verkställande direktör Jan-Ole Sandås från Finnish Superberries Ab.

Karleby Läder är ett praktexempel på cirkulär ekonomi

Karleby Läder Ab är världsledande inom beredningen av älgskinn. Verksamheten omfattar insamling av älgskinn från jaktföreningar i Norden och framställning av läder från början till slut. När det började bli olönsamt att förädla älgskinnens undersorteringar och spaltläder till skinn måste man hitta på något nytt. På så sätt uppstod tanken på att börja tillverka tuggben för hundar av de sämre delarna av lädret.

Påbörjandet av den nya verksamheten har varit mycket lönsamt och ett inspirerande projekt för företaget. I och med investeringen har företaget vuxit betydligt under de senaste tre åren. Investeringen har medfört nytta på två sätt, när företagets lönsamhet och sysselsättande effekt har förbättrats och man samtidigt har åstadkommit kostnadsbesparingar i form av minskade kemikalie- och avfallskostnader. Företaget har satsat mycket på grön och hållbar produktion. Företaget använder endast grön el i produktionen och allt organiskt slam och fast avfall omvandlas till biogas i en närliggande biogasanläggning.

–  En finalplats känns bra, för omkring det här finns det ett bra team som har åstadkommit allt detta. I detta projekt förenas många fina saker. Vi utnyttjar villebråd som inte alls tar de resurser som människan skapat. Vi ger upphov till ny affärsverksamhet som tar oss mot våra långsiktiga mål, produktion utan avfall och självförsörjning med energin, kommenterar verkställande direktör Juha Örnberg från Karleby Läder Ab.

Projekttävling sprider ut lyckade verksamhetsformer

I tävlingen sökte man riksomfattande de mest verkningsfulla projekten och företagen i tre olika tävlingsklasser som var: Bioekonomi och ett hållbart jordbruk, Näringar, sysselsättning och företagande på landsbygden samt Livskraft och livskvalitet på landsbygden. Från varje tävlingsklass valdes fem projekt bland sammanlagt 78 projektkandidater till finalen. Projekttävlingen lyfter fram fungerande metoder och sätt som kan utnyttjas mera omfattande när landsbygden utvecklas.

–  Företagsverksamheten och produkterna vid de båda finalistföretagen var som en fullträff, när man tittar på tävlingsklassernas kriterier och de strategiska tyngdpunkterna i landsbygdsprogrammet som utgör bakgrunden. Finnish Superberries främjar bioekonomi och som en del av det idkar företaget lantbruk på ett ekonomiskt, socialt och ekologist hållbart och etiskt godkänt sätt. Karleby Läder gör landsbygdens näringar mångsidigare och förbättrar sysselsättningen genom att utveckla företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och nätverkande mellan företagen, berättar enhetschef Karin Karinlauri från NTM-centralen i Österbotten. 

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Österbotten:

Karin Kainlauri
Chef för landsbygdsenheten
+358 295 028 572
karin.kainlauri@ntm-centralen.fi

Företagens kontaktuppgifter:

Juha Örnberg,
Verkställande direktör, Kokkolan Nahka Oy-Karleby Läder Ab
tfn 0440593580

Jan-Ole Sandås
Verkställande direktör, Ab Finnish Superberries Oy
tfn 0404888990

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för augusti månad: Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper och ekonomiska regioner (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 363 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 027 (- 13,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 1 727 färre än i juli. Arbetslösheten minskade med 13,9 % inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med situationen året innan. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 14,9 %, mest i Nyland (-19,8 %). Antalet nya lediga arbetsplatser i augusti var 213 (+7,9 %) fler än ett år tidigare. Under augusti fanns det totalt 7 361 lediga arbetsplatser, vilket var 2 565 (+ 53,5 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 617 personer (- 24,1 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik

Työllisyyskatsaus elokuu: Työttömyys pienenee kaikissa ikäluokissa ja seutukunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 363 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 027 (- 13,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 1 727 vähemmän kuin heinäkuussa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 13,9 % vuodentakaisesta. Koko maassa työttömyys pienentyi keskimäärin 14,9 %, eniten Uudellamaalla (-19,8 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 213 (+7,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 7 361 työpaikkaa, mikä oli 2 565 (+ 53,5 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 617 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 24,1 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Stigande kostnader och osäkerhet till följd av kriget i Ukraina försvårar verksamheten för små och medelstora företag i Österbotten och Mellersta Österbotten7.9.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2022 bedömde de företag som på Österbotten NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna försämras något (saldotal -6) under den närmaste året.

Kohoavat kustannukset ja Ukrainan sodan tuoma epävarmuus vaikeuttavat pk-yritysten toimintaa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla7.9.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2022 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneet yritykset arvioivat suhdannenäkymien heikkenevän jonkin verran (saldoluku -6) lähimmän vuoden aikana.

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har under det gångna året investerat i energieffektiva lösningar samt satsat på utvecklandet av kompetens och arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)5.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har satsat på att förbättra konkurrenskraften och på energieffektiva lösningar under årets första halvår. Sysselsättningsläget inom området för NTM-centralen i Österbotten är bland de bästa i landet och det har funnits efterfrågan på tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum