Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Inom Helsingfors fostrans- och utbildningssektor utförs det kontinuerligt arbete för att förebygga osakligt bemötande

Jaa

Helsingfors skolor och läroanstalter ska omedelbart ingripa i eventuellt osakligt beteende, sexuella trakasserier eller mobbning. Detta gäller alla arbetstagare, elever och studerande. Fostrans- och utbildningssektorn har anvisningar för ingripande i osakligt beteende och personalen utbildas oavbrutet. Skolornas och läroanstalternas elev- och studentvård främjar såväl inlärningen för som hälsan och välbefinnandet hos elever och studerande samt hjälper när det gäller att ingripa i osakligt beteende. Varje skola och läroanstalt har en jämställdhetsplan, och sektorn har utfört klientenkäter om trakasserier och osakligt bemötande.

"Inom Helsingfors fostrans- och utbildningssektor utförs det kontinuerligt arbete för att eliminera och förebygga osakligt bemötande. Vi utvecklar våra verksamhetsmodeller så att vi kan identifiera osakligt bemötande och vi kan ingripa i det bättre än tidigare. Inom sektorn utför elev- och studentvården viktigt arbete till förmån för barn och ungdomar”, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning. 

Syftet med jämställdhetsplanen är att garantera sexuell och könslig integritet

Sedan 2006 har gymnasierna och yrkesläroanstalterna utarbetat en jämställdhetsplan, vilken jämställdhetslagen kräver av andra stadiets läroanstalter. Inom grundundervisningen har jämställdhetsplaner utarbetats sedan 2016. Jämställdhetsplanerna har utarbetats under samarbete mellan personalen och eleverna i varje skola och läroanstalt.

Planen innehåller följande:

• jämställdhetsläget vid läroanstalten

• kartläggning av problemen kring jämställdhetsläget vid läroanstalten

• nödvändiga åtgärder som planerats bli genomförda för att främja jämställdhet

• en utvärdering av hur åtgärderna i den föregående jämställdhetsplanen har genomförts.

I enlighet med jämställdhetsplanen har trakasserier på grund av sexualitet och kön kontrollerats liksom även hur mycket och vad slags trakasserier inträffar.  

I gymnasierna, yrkesläroanstalterna och skolorna är det en naturlig del av verksamheten att utarbeta dessa planer. Planerna styr verksamheten när det gäller att lösa såväl enskilda som strukturella problem och utgör en viktig del vid förebyggande och undanröjande av osakligt beteende.

Klientenkäter ger information om hur eleverna upplever jämställdhet

Efter att jämställdhets- och diskrimineringslagen reviderades 2015–2016 gjordes en enkät där skolelever och studerande anonymt och frivilligt fick svara på hur de upplever jämställdhet och likställdhet i sin skola eller läroanstalt. I enkäten frågades också om sexuellt osakligt bemötande.

Elev- och studentvården stödjer välbefinnandet hos elever och studerande

Skolornas och läroanstalternas elev- och studentvård främjar såväl inlärning för som hälsan och välbefinnandet hos elever och studerande samt ser till välbefinnandet hos läroanstaltens gemenskap liksom även studiemiljöns sanitet och trygghet. Elevvården verkställs såväl för gemenskapen som individuellt. Varje skola och läroanstalt lägger upp en egen elevvårdsplan, med en plan för att skydda eleverna och studerandena mot bland annat våld, mobbning och trakasserier.

Rektorer, lärare, skolkuratorer och skolpsykologer samt arbetstagare inom skolhälsovården, och skolgångsassistenter har lagstadgad skyldighet att vid behov anmäla till barnskyddet och polisen. Objekt för barnskyddet är barn och deras intressen. Anmälningsskyldigheten gäller barn och ungdomar under 18 år.

Hur agerar vi?

Vi reagerar genast på anmälningar om upplevda eller observerade trakasserier. Informationen om trakasseri kan komma förutom från eleverna och studerandena själva även från lärare eller andra inom skolpersonalen. Efter att ha fått informationen reder rektorn genast objektivt ut situationen och händelseförloppet. Genast när arten och allvarligheten av ett trakasseri utretts vidtar man nödvändiga åtgärder och ser samtidigt till att barnets vårdnadshavare utan dröjsmål får alla nödvändiga uppgifter om saken. Om ett trakasseri är av sexuell eller våldsam karaktär anmäls saken utan dröjsmål till barnskyddet och polisen. Eleverna och studerandena samt deras föräldrar informeras på vederbörligt sätt, om situationen så kräver. Eleverna och studerandena samt personalen erbjuds krishjälp vid behov.

Fostrans- och utbildningssektorn har i slutet av 2017 gett undervisnings- och kulturministeriet en utredning om studerandenas och elevernas rätt till en trygg studie- och inlärningsmiljö.

Mer information

Sektorchef Liisa Pohjolainen, tfn 09 310 86200, liisa.pohjolainen@hel.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Informatör Mervi Kopomaa-Weymarn
tfn 09 310 43360
mervi.kopomaa-weymarn@hel.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 23.1.18.1.2018 16:28Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi viikon tiistaina 23.1.. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?ls=11&doc=Kasko_2018-01-23_Kklku_1_El Esityslistalla on muun muassa seuraavat esitykset: 4 Ammatillisen koulutuksen positiivisen diskriminaation määrärahan käyttöperiaatteet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä seuraavat käyttöperiaatteet ammatilliselle koulutukselle myönnetyn 500 000 euron positiivisen diskriminaation (PD) määrärahan jakamiselle: PD-määräraha kohdennetaan ammatillisiin perustutkintoihin, joissa 1. vieraskielisten opiskelijoiden suhteellinen osuus on suuri ja / tai 2. runsaasti tukea tarvitsevien opiskelijoiden suhteellinen osuus on suuri ja 3. läpäisyaste on alhainen. Euromääräinen määräraha kohdennetaan tutkintoihin opiskelijamä

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tehdään jatkuvasti työtä epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi10.1.2018 09:33Tiedote

Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa on puututtava välittömästi mahdolliseen epäasialliseen käyttäytymiseen, seksuaaliseen häirintään tai kiusaamiseen. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä, oppilaita ja opiskelijoita. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ohjeistus epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta, ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti. Koulujen ja oppilaitoksien oppilas- ja opiskelijahuolto edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisessa. Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on tasa-arvo-suunnitelma, ja toimialalla on tehty asiakaskyselyjä häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme