Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Insamlingen Jul i Sinnet överskred sitt rekordmål

Dela

Barnfamiljernas hjälpbehov har ökat under coronakrisen, och det fick finländarna att donera. I år var målet för insamlingen Jul i Sinnet hela 2,5 miljoner euro. Det var det högsta målet under insamlingens historia, men den överskreds redan på julveckan. Med hjälp av donationerna har det varit möjligt att dela ut ett matpresentkort på 70 euro till 36 000 mindre bemedlade familjer runt om i Finland.

Med hjälp av donationerna har det varit möjligt att dela ut ett matpresentkort på 70 euro till 36 000 mindre bemedlade familjer runt om i Finland.
Med hjälp av donationerna har det varit möjligt att dela ut ett matpresentkort på 70 euro till 36 000 mindre bemedlade familjer runt om i Finland.

Coronakrisen har både fördjupat och breddat de ekonomiska problemen bland barnfamiljer, och allt fler familjer har blivit tvungna att söka mathjälp. Barnfamiljernas fattigdom och dess konsekvenser blev föremål för diskussion under senhösten, och ämnet väckte en stark vilja att hjälpa, vilket syntes i insamlingens resultat.

– I år ville vi öka antalet kort, så att så många mindre bemedlade familjer som möjligt skulle få de julrätter som de önskar. Vi litade på att finländarnas vilja att hjälpa ökar när tiderna är svåra. Under insamlingens gång har den här uppfattningen blivit starkare och starkare. Vi vill uttrycka ett varmt tack till alla som gav en gåva. Var och en av er har gett väldigt mycket jul i sinnet, säger kommunikations- och medelsanskaffningsdirektör Liisa Partio vid Mannerheims Barnskyddförbund.

För utdelningen av matpresentkorten till familjerna ansvarade Mannerheims Barnskyddsförbunds och Röda Korsets lokalföreningar och -avdelningar, som har rikstäckande nätverk. Utdelningen genomfördes i samarbete med rådgivningsbyråer, socialväsendet och diakoniarbetet.

De meddelanden och tack som kommit från familjer som fått ett presentkort visar att korten gått till de rätta adresserna:

Tack. Jag fick ett Jul i Sinnet-presentkort, och det var en stor överraskning. Jag blev så glad att jag måste gråta. Nu får vi njuta av julen tillsammans med barnen. Tack och god jul!

Utan er hjälp skulle vi ha missat julen helt. Jag hittar inte ord som uttrycker hur viktigt det här var för oss. Tack. Det här kommer jag alltid att minnas.

Insamlingar avlägsnar inte själva problemet, men de ger glädje

Insamlingen Jul i Sinnet ordnades nu för 25 gången. Insamlingen fick sin början under en djup depression, men det har hela tiden funnits ett behov för den eftersom fattigdomen bland barnfamiljer inte har kunnat minskas. Var tionde barn i Finland berörs av fattigdom.

– Insamlingarna är viktiga eftersom de gör det möjligt att lyfta fram ett allvarligt samhällsproblem, och samtidigt kan vi erbjuda ett sätt att hjälpa. Att ge och få gåvor är en viktig del av vår jultradition. Det ger julglädje, säger Liisa Partio.

– Med insamlingarna kan man hjälpa mindre bemedlade familjer att fira jul, men de löser inte själva problemet. För att det ska hända krävs rätta politiska beslut, bland annat en förhöjning av nivån på den sociala tryggheten. Varje familj borde kunna lita på att de inte blir ensamma i svåra situationer, utan samhällets skyddsnät håller och familjen får hjälp så att den klarar sig, tillägger Partio.

Insamlingen Jul i Sinnet är en insamling som Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors ordnar i samarbete med Yle för att hjälpa mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. I arrangemangen deltar K-livsmedelsbutikerna, Lidl och S-gruppens livsmedelsbutiker, som också stödjer insamlingen med donationer.

Mer information:
Informatör Eveliina Kutila, tfn 040 580 2393, eveliina.kutila(a)mll.fi
Kommunikations- och medelsanskaffningsdirektör Liisa Partio, tfn 040 580 8984, liisa.partio(a)mll.fi
Medelsanskaffningschef (tf) Regina Laurén, tfn 040 665 0595, regina.lauren(a)redcross.fi

Nyckelord

Bilder

Med hjälp av donationerna har det varit möjligt att dela ut ett matpresentkort på 70 euro till 36 000 mindre bemedlade familjer runt om i Finland.
Med hjälp av donationerna har det varit möjligt att dela ut ett matpresentkort på 70 euro till 36 000 mindre bemedlade familjer runt om i Finland.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Toinen linja 17
00530 Helsinki

075 32451http://www.mll.fi

Följ Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Skolfredstemat utmanar oss att hitta en vän till alla12.8.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Skolfreden utlyses i Joensuu 17.8. Barnen och ungdomarna har som skolfredstema för läsåret valt kamratfärdigheter - ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”. Temat är viktigt. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2021 hade känslan av ensamhet ökat bland flickor i synnerhet. Var fjärde flicka som fyllt i enkäten kände sig ensam ganska ofta eller hela tiden. Bland pojkar kände sig omkring 10 procent ensamma.

Koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin12.8.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Koulurauha julistetaan Joensuussa 17.8. Lapset ja nuoret ovat valinneet vuoden koulurauhateemaksi kaveritaidot - ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”. Aihe on tärkeä. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyyden kokemus oli yleistynyt erityisesti tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista yksinäisyyttä koki noin 10 prosenttia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum