Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Insatsberedskap vid strålrisksituationer - LSS21-beredskapsövning

Dela

Målet med den regionala beredskapsövningen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2021 är att förtydliga behörigheterna och olika samhällsaktörers roller vid strålrisksituationer. Dessutom är målet att vid behov uppdatera olika samhällsaktörers planer, anvisningar och färdigheter i anslutning till strålrisksituationer samt att granska behovet av att uppdatera lagstiftningen. LSS21-beredskapsövningen ordnas i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. I varje landskap ordnas en övningsdag som engagerar kommunerna och andra aktörer i september–oktober.

Övningens gemensamma bakgrundstema är en olycka av den allvarligaste graden ett finländskt kärnkraftverk som berör hela samhället och riktar sig mot en stor grupp människor. I evenemangets tidiga fas, då det radioaktiva molnet rör sig över området, införs vistelse- och rörelsebegränsningar på områden som är farliga för hälsan i kärnkraftverkets närområde samt rekommendationer som gäller rörligheten även på övningsområdet tiotals och hundratals kilometer från olycksplatsen.

I övningssituationen råder en strålrisksituation cirka 100–400 km från olycksplatsen. Strålrisksituationens efterfas börjar när området inte längre utsätts för mer radioaktivt nedfall. Alla ytor i livsmiljön har kontaminerats med radioaktivt nedfall och situationen kräver mätningar och andra åtgärder i kommunerna. Strålsäkerhetscentralen (STUK) har gett rekommendationer om begränsning av vistelse utomhus, och rekommendationer och föreskrifter har getts gällande hushållsvattnets kvalitet och mätningar. Saniteten hos alla livsmedel som produceras i området ska kontrolleras genom mätningar och analyser innan de levereras till marknaden eller för konsumtion.

Betydelsen av en enhetlig och gemensam övergripande lägesbild framhävs

Målet med LSS21-beredskapsövningen är att utreda anvisningarna för strålrisksituationens efterfas och ge deltagarna en klar uppfattning om den samt dela en gemensam övergripande lägesbild. Dessutom är syftet med övningen att effektivera beredskapen inför en strålrisksituation samt att lära sig de olika aktörernas ansvar och skyldigheter på såväl lokal, regional som nationell nivå.

”Alla centrala ministerier har förbundit sig till övningen och ämnet har upplevts som aktuellt”, berättar direktör Tarja Wiikinkoski.

Beredskap för strålningsolyckor är en gemensam angelägenhet

En av regionförvaltningsverkets uppgifter är att ordna beredskapsövningar. Beredskapsövningar ordnas för att utveckla samhällets beredskap. Med hjälp av övningarna testas och utvecklas samhällets beredskap att klara störningstillstånd och undantagsförhållanden. I beredskapsövningarna deltar kommunerna i området, myndigheter, lokal- och regionalförvaltning samt representanter för näringslivet, media och organisationer efter behov.

”Efter övningen borde alla aktörer i området ha betydligt bättre beredskap och kompetens att agera så bra och effektivt som möjligt i strålrisksituationer. Frågan berör alla, det är bra att vi alla vet hur vi ska agera i en situation där vi bara har några timmar på oss att skydda oss, ta hand om närstående och skydda livsviktiga livsmedel som är utsatta för nedfall och förbereda oss på att leva några dagar eller veckor under mycket exceptionella förhållanden”, sammanfattar Wiikinkoski.

Länkar

Strålsäkerhetslag (859/2018)

Inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning

Beredskapslag (1552/2011) 

Räddningslag (379/2011) 

Social- och hälsovårdsministeriet: strålskydd

Strålsäkerhetscentralen, STUK: strålrisk och beredskapsanvisningar

Livsmedelsverket: beredskap inför strålrisksituationer

Valvira: förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet – radioaktiva ämnen 

Mer information

Marko Pukkinen, överdirektör, tfn 0295 018 542

Tarja Wiikinkoski, direktör, tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Karjalan kokoontumisrajoitukset kumotaan huomisesta 16.9. alkaen15.9.2021 12:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoitukset huomisesta 16.9.2021 alkaen alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Ryhmän arvion mukaan kokoontumisrajoitukset eivät ole enää nykyisessä epidemiatilanteessa välttämättömiä. Lain yleisiä terveysturvallisuutta parantavia velvoitteita täytyy edelleen noudattaa asiakas- ja yleisötilojen käytössä.

Toimintavalmius iskuun säteilyvaaratilanteen varalle - LSS21-valmiusharjoitus15.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2021 alueellisen valmiusharjoituksen tavoitteena on selventää toimivaltuuksia ja eri yhteiskunnan toimijoiden rooleja säteilyvaaratilanteessa. Lisäksi tavoitteena on saada tarvittaessa päivitettyä säteilyvaaratilanteeseen liittyvien eri yhteiskunnan toimijoiden suunnitelmia, ohjeita ja valmiuksia sekä myös tarkastella lainsäädännön päivitystarpeita. LSS21-valmiusharjoitus järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa. Jokaisessa maakunnassa järjestetään kuntia ja muita toimijoita osallistava harjoituspäivä syys-lokakuussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum