Suomen Pankki

Internationella valutafonden publicerar utvärderingar av Finlands ekonomi och finansiella sektor

Dela

Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten 2022 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Dessutom har IMF tagit fram en utvärdering av den finansiella stabiliteten inom ramen för programmet för utvärdering av den finansiella sektorn (Financial Sector Assessment Programme, FSAP). Valutafondens direktion behandlade de slutliga utvärderingsrapporterna den 18 januari 2023. Rapporterna finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org.

IMF:s landrapport (PDF)
Finland: Financial System Stability Assessment

Närmare upplysningar lämnas av

Anni Norring, telefon 09 183 2120, anni.norring@bof.fi, och Tuulia Asplund, telefon 09 183 2324, tuulia.asplund@bof.fi.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut2.2.2023 15:25:00 EET | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 2 februari 2023 ECB-rådet kommer att hålla fast vid räntehöjningsbanan med påtagliga höjningar i en stadig takt och hålla räntorna på nivåer som är tillräckligt restriktiva för att säkerställa en läglig återgång av inflationen till 2-procentsmålet på medellång sikt. Följaktligen beslutade ECB-rådet idag att höja de tre styrräntorna med 50 punkter och räknar med att höja dem ytterligare. Mot bakgrund av underliggande inflationstryck avser ECB-rådet att höja räntorna med ytterligare 50 punkter vid sitt nästa penningpolitiska sammanträde i mars och sedan utvärdera den därå följande penningpolitiska banan. Att hålla räntorna på restriktiva nivåer kommer att leda till att inflationen med tiden dämpas i och med att efterfrågan minskar och även skydda mot risken för en ihållande uppväxling i inflationsförväntningarna. Under alla omständigheter kommer ECB-rådets framtida räntebeslut att vara fortsatt databeroende och följa ett tillvägagångssätt med beslut från sammanträde

ECB Monetary policy decisions2.2.2023 15:25:00 EET | News

ECB press release 2 February 2023 The Governing Council will stay the course in raising interest rates significantly at a steady pace and in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to its 2% medium-term target. Accordingly, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points and it expects to raise them further. In view of the underlying inflation pressures, the Governing Council intends to raise interest rates by another 50 basis points at its next monetary policy meeting in March and it will then evaluate the subsequent path of its monetary policy. Keeping interest rates at restrictive levels will over time reduce inflation by dampening demand and will also guard against the risk of a persistent upward shift in inflation expectations. In any event, the Governing Council’s future policy rate decisions will continue to be data-dependent and follow a meeting-by-meeting approach. The Gove

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä2.2.2023 15:25:00 EET | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 2.2.2023 EKP:n neuvosto jatkaa korkojen nostamista tuntuvasti ja tasaiseen tahtiin, kunnes korkotason avulla voidaan hillitä hintakehitystä riittävästi ja varmistaa, ettei inflaation palautuminen kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi jää liian kauas tulevaisuuteen. Tämänpäiväisessä kokouksessa nostettiin EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksiköllä, ja korkoja joudutaan ilmeisesti vielä nostamaan lisää. Tämänhetkisen tilannearvion mukaan pohjainflaatio uhkaa nopeutua, joten EKP:n neuvosto kaavailee nostavansa korkoja 0,50 prosenttiyksiköllä myös maaliskuun rahapolitiikkakokouksessa, mutta pitemmälle rahapolitiikkaa on vielä vaikea ennakoida. Kun korkotaso pidetään korkeana, kysyntä vaimenee, inflaatiovauhti hidastuu vähitellen eikä inflaation aleta odottaa jäävän keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeammaksi. Korkopäätökset tehdään EKP:n neuvoston kokouksissa aina tuoreimpien tietojen pohjalta. Tänään tehtiin lisäksi tarkempia päätöksiä sen suhteen, m

Räntorna på företagslån steg kraftigt 202231.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I december 2022 betalade bankerna med verksamhet i Finland ut nya företagslån[1] till ett värde av 2,8 miljarder euro, vilket är något mer än det genomsnittliga utbetalningsbeloppet för december[2]. I december gjordes emellertid mer amorteringar[3] (4,6 miljarder euro) och det utestående beloppet av företagslån (62,6 miljarder euro) minskade med 1,6 miljarder euro från november. Till följd av minskningen i det utestående beloppet, mattades årsökningen av utestående företagslån i december av till 4,4 %. Av de nya utbetalda företagslånen i december 2022 hänförde sig merparten(57 %) till energi- och industrisektorn och största delen (81 %) var stora lån, dvs. lån på över 1 miljon euro. Räntorna på nya företagslån steg kraftigt under 2022. Genomsnittsräntan på nya företagslån i december 2022 var 3,80 % , vilket är 0,12 procentenheter högre än i november 2022. Genomsnittsräntan på stora lån på över 1 miljon euro var 3,54 % medan genomsnittsräntan på små lån under 250 000 euro var 5,12 %. Ge

Interest rates on corporate loans rose sharply in 202231.1.2023 10:00:00 EET | Press release

Non-financial corporations[1] drew down new loans from banks operating in Finland to a total of EUR 2.8 billion in December 2022, slightly more than in net terms on average in December[2]. Corporate loan repayments[3] were higher (EUR 4.6 billion), however, and the corporate loan stock (EUR 62.6 billion) contracted by EUR 1.6 billion on the previous month. As a result, the annual growth rate of the corporate loan stock moderated in December 2022 to 4.4%. The vast majority of the new loans drawn down in December (57%) were taken out by firms in the energy and manufacturing sectors, and the bulk of the loans (81%) were large loans of over EUR 1 million. The interest rates on new corporate loans rose sharply in 2022. In December 2022, the average interest rate on new corporate loans was 3.80%, a rise of 0.12 percentage points month-on-month. The average interest rate on large loans of over EUR 1 million was 3.54%, while the average interest on small loans of up to EUR 250,000 was 5.12%. T

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum