Maahanmuuttovirasto

Invandringsstatistiken 2020: Arbete den vanligaste orsaken till att flytta till Finland, coronaviruset påverkade antalet ansökningar

Dela

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd som lämnades in utomlands sjönk i fjol på grund av coronavirusepidemin. Antalet personer som flyttade till Finland minskade emellertid inte lika mycket.

År 2020 lämnades det in 21 160 ansökningar om första uppehållstillstånd (2019: 31 510). Det var en minskning i antalet ansökningar som lämnades in såväl på grund av arbete (2020: 8 771, år 2019: 12 687), familjeband (2020: 8 369, år 2019: 11 753) som på grund av studier (2020: 3 299, år 2019: 6 493).

Migrationsverket beviljade 20 757 första uppehållstillstånd i Finland år 2020 (2019: 25 412). Antalet beslut minskade inte lika mycket som antalet ansökningar.

Arbete, familj och studier var de vanligaste orsakerna till att flytta till Finland. Så var det också år 2019. I fjol beviljades 8 508 första uppehållstillstånd på grund av arbete (2019: 9 461). Om man räknar in de arbetstagare som kommer till Finland med säsongsarbetsintyg, beviljade Migrationsverket sammanlagt 20 117 tillstånd på grund av arbete (2019: 19 380). Totalt 8 592 uppehållstillstånd beviljades på grund av familjeband (2019: 10 251), och 3 225 uppehållstillstånd beviljades på grund av studier (2019: 5 246).

Antalet registreringar av EU-medborgare sjönk något. År 2020 lämnades det in 8 982 ansökningar om EU-registrering (2019: 10 051), och Migrationsverket fattade 7 629 positiva beslut för unionsmedborgare (2019: 8 533). EU-medborgare flyttar till Finland främst för att arbeta (2020: 3 468 positiva beslut, år 2019: 3 865).

Antalet fortsatta uppehållstillstånd som söks i Finland fortsatte att stiga trots coronaviruset. I fjol lämnades det in 30 161 ansökningar om fortsatt tillstånd (2019: 27 988) och Migrationsverket beviljade sammanlagt 27 750 fortsatta tillstånd (2019: 25 831). Man ansökte om fortsatt tillstånd oftast på grund av familjeband (2020: 13 084, år 2019: 11 112). Familjeband var också den vanligaste grunden för beviljande av fortsatt tillstånd (2020: 12 346, år 2019: 10 217).

Arbete den vanligaste orsaken till att flytta till Finland

För andra året i rad var arbete den vanligaste orsaken till att ansöka om uppehållstillstånd i Finland. År 2020 lämnades det in totalt 8 771 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete (2019: 12 687).

- Vi förutspår att arbetsrelaterad invandring ökar i framtiden, och därför är det viktigt att handläggningen av uppehållstillstånd är smidig, säger överdirektör Jari Kähkönen.

Lite över hälften av ansökningarna om första uppehållstillstånd på grund av arbete gällde uppehållstillstånd för arbetstagare, som innefattar arbets- och näringsbyråns prövning av tillgången på arbetskraft före Migrationsverkets beslut (2020: 4 460, år 2019: 6 270). Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för specialister halverades från 2019 (2020: 853, år 2019: 1 791).

- Ett mål för i år är att vi under 2021 uppnår en behandlingstid på två veckor när det gäller tillstånd för specialister, uppstartsföretagare och deras familjemedlemmar. I fjol var medianen för behandlingstiden för första tillstånd för specialister 14 dagar, så vi har kommit bra i gång men det finns ännu arbete kvar, säger Kähkönen.

När säsongsarbetsintyg räknas in i antalet ansökningar om uppehållstillstånd, lämnades det in sammanlagt 21 689 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete år 2020 (2019: 22 811).

Antalet säsongsarbetare fortsatte att öka

Antalet säsongsarbetare fortsatte att stiga. Det lämnades in sammanlagt 1 694 ansökningar om första uppehållstillstånd för säsongsarbete (2019: 2 051, år 2018: 1 095) och Migrationsverket beviljade 1 692 första uppehållstillstånd (2019: 1 577, år 2018: 883).

Utöver ansökningar om uppehållstillstånd lämnades det in 12 918 ansökningar om säsongsarbetsintyg som är avsedda för säsongsarbete i högst tre månader (2019: 10 124, år 2018: 6 899), och Migrationsverket beviljade 11 609 intyg (2019: 9 919, år 2018: 6 855).

Brexit skapade en ny tillståndskategori för britterna

Från och med den 1 oktober 2020 har medborgare i Storbritannien och deras familjemedlemmar kunnat ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. I fjol lämnade brittiska medborgare och deras familjemedlemmar 1 737 ansökningar om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet till och med den 30 september 2021, om de har registrerat sin uppehållsrätt som unionsmedborgare eller familjemedlemmar till unionsmedborgare. Brittiska medborgare som i år flyttar till Finland behöver ett uppehållstillstånd.

Irakier lämnade in flest medborgarskapsansökningar

Irakiska medborgare lämnade in flest medborgarskapsansökningar i Finland i fjol. I flera års tid har ryska medborgare varit den största gruppen som ansökt om finskt medborgarskap.

- I synnerhet de asylsökande som kom till Finland hösten 2015 och beviljades internationellt skydd ansöker nu om finskt medborgarskap. En person som fått internationellt skydd ska bo i Finland i fyra år innan hen kan förvärva finskt medborgarskap, berättar Pauliina Helminen, chef för ansvarsområde vid tillstånds- och medborgarskapsenheten.

Irakier lämnade in 1 881 medborgarskapsansökningar år 2020 (2019: 1 588, år 2018: 972).

I fjol beviljades 8 744 personer finskt medborgarskap (2019: 10 062). Totalt 11 491 personer beviljades permanent uppehållstillstånd (2019: 10 132).

Antalet nya asylsökande blev litet

Antalet asylansökningar var lågt år 2020. Det lämnades in sammanlagt 3 209 asylansökningar (2019: 4 550, år 2018: 4 548, år 2017: 5 047, år 2016: 5 647, år 2015: 32 477, år 2014: 3 649).

Antalet första asylansökningar var 1 275. Antalet nya asylsökande var lägre än före år 2015 (2019: 2 467, år 2018: 2 409, år 2017: 3 202, år 2016: 4 813, år 2015: 31 959, år 2014: 3 287).

- Ursprungslandet i de första asylansökningarna var oftast Afghanistan (130 asylsökande) till följd av förflyttningarna från Medelhavet, berättar direktören för asylenheten Antti Lehtinen.

Majoriteten av asylansökningarna var förnyade ansökningar (2020: 1 934, år 2019: 2 083, år 2018: 2 139, år 2017: 1 845, år 2016: 834, år 2015: 518, år 2014: 362). Med förnyad ansökan avses en asylansökan som en klient gör efter att hen har fått ett lagakraftvunnet beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen om en asylansökan som hen tidigare lämnat in. Irakier lämnade in flest förnyade ansökningar.

Mer årsstatistik på webbplatsen Migri.fi

Den bekräftade statistiken för 2020 hittar du i vår statistiktjänst: tilastot.migri.fi. I statistiktjänsten finns nu även statistik över resedokument och olika intyg och anmälningar. Statistiken från år 2015 och bakåt hittar du i PDF-format på adressen migri.fi/statistik.

Nyckelord

Kontakter

Statistik över invandring och medborgarskap: Pauliina Helminen, chef för ansvarsområde, tillstånds- och medborgarskapsenheten, tfn 0295 433 059, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Asylstatistik: Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, tfn 0295 433 135, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Övriga frågor om statistik: Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi

Länkar

Om

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto
PL 10
00086 Maahanmuuttovirasto

Puh. 0295 430 431 (vaihde/switchboard))http://www.migri.fi

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum