Miesjärjestöjen keskusliitto

Jämlikt föräldraskap skapar välmående för alla

Dela

Internationell Nordic Fathers on Paternity Leave -konferens anordnades på Helsingfors Musikhus och även på nätet 31.3.2022. Talarna var forskare och representanter från mansorganisationer från alla nordiska länderna, minister Blomqvist öppnade konferensen. Deltagarna var medborgarorganisationer, forskare och tjänstemän från alla delar av världen, förutom Afrika och Australien. Mansorganisationernas centralförbund (MJKL) genomförde konferensen tillsammans med Nordiska ministerrådet och social- och hälsovårdsministeriet.

Konferensens syfte var att sammanföra nordisk kompetens:

-lyfta fram de positiva effekterna av gemensamt föräldraskap,

-skapa bättre förståelse för familjeledighetens betydelse för pappor, barn och deras relationer samt

-stärka funktioner och strukturer så att tidigare nämnda förverkligas.

Enligt deltagarenkät ansågs konferensen som lyckat med helhetsbetyget 4,44/5. I de uttalade reaktionerna ansågs konferensens ämnen och teman ytterst viktiga och nödvändiga, och det önskades fortsättning på mans-/pappatema evenemang.

Pappornas familjeledighet, förbättringar i dessa, samt pappornas betydelse för barnen (och barnens betydelse för pappor) kom fram väldigt tydligt under konferensen – jämlikt föräldraskap skapar välmående för alla!

-Jag tror, att alla – pappa, barn och möjlig annan förälder samt arbetsplatser – kan dra nytta av mer jämlik fördelning av föräldraledigheten, säger Minister Thomas Blomqvist i sitt öppningstal.

-Framför allt kan familjeledigheter skapa allt djupare och starkare relationer till sina barn. Och ju mer pappan är med i barnets liv från början, desto mer är han närvarande även under deras uppväxt, tillägger Mansorganisationernas centralförbundets generalsekreterare Tomi Timperi. 

-Den här föräldraledighetsreformen är troligtvis en av de bästa investeringar vi kan göra för vårt samhälle. Den genererar båda föräldrarnas kärlek och omsorg för barnen under hela deras liv, summerar danske Foreningen Far ordförande Jesper Lohse i sin kommentar där han syftade på EU-direktivet 2019/1158.

-Engagerat, involverat faderskap stöttar barnets kognitiva, sociala och emotionella utveckling, skolframgång och fysisk hälsa, sammanfattar Johanna Terävä, docent i Familj- och faderskapsforskning.

Styrelseledamot i Mansorganisationernas centralförbund
Konferensinspelning och material:

www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi/nordic-fathers--conference

Nyckelord

Kontakter

Antti Alén
Styrelseledamot i Mansorganisationernas centralförbund
0500 934303
antti.alen@miessakit.fi
www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi

Bilder

Länkar

Om

Miesjärjestöjen keskusliitto
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki

http://www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi

Följ Miesjärjestöjen keskusliitto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Miesjärjestöjen keskusliitto