Korkein oikeus / Högsta domstolen

Justitierådet Alice Guimaraes-Purokoski föreslås bli utnämnd till tjänsten som ledamot

Dela

Högsta domstolen (HD) föreslår att ledamoten för viss tid i HD, justitierådet Alice Guimaraes-Purokoski utnämns till den tjänst som ledamot som blir ledig 1.10.2021.

Guimaraes-Purokoski har arbetat som ledamot för viss tid i HD sedan hösten 2019. Tidigare fungerade hon som ledamot i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i nästan tio år. Före domarkarriären arbetade hon i flera år som chef för enheten för EU-domstolsärenden vid utrikesministeriets rättsavdelning samt inom ramen för den befattningen även som Finlands statsombud.

Dessutom har Guimaraes-Purokoski arbetat i olika tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet samt som nationell expert vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och energi. Till utbildningen är hon juris doktor.

Justitieministeriet kommer att föredra ärendet som gäller tillsättandet av tjänsten vid statsrådets allmänna sammanträde. Utnämningsbeslutet fattas av republikens president.

Mer information: Kanslichef Wilhelm Norrman, tfn 02956 40110, wilhelm.norrman(at)oikeus.fi.

Nyckelord

Kontakter

Kanslichef Wilhelm Norrman, tfn 02956 40110, wilhelm.norrman(at)oikeus.fi.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD förbjöd användning av känsliga klientuppgifter i samband med undersökningen av dataintrånget hos Vastaamo6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Högsta domstolen (HD) ansåg att klientuppgifterna hos Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy, som tillhandahåller mentalvårdstjänster, innehåller känsliga uppgifter om personers hälsotillstånd vilka berörs av förbudet mot att vittna för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Därför får material som innehåller klientuppgifter inte beslagtas eller undersökas eller tillgodogöras i samband för förundersökning av brottmål.

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) katsoi, että mielenterveyspalveluita tarjoavan Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n asiakastiedot sisältävät henkilön terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja, joita koskee terveydenhuollon ammattihenkilön todistamiskielto. Sen vuoksi asiakastiedot sisältävää aineistoa ei saa rikosasian esitutkinnassa takavarikoida eikä tutkia tai hyödyntää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum