Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston tilinpäätös 2022: tutkimuksen osalta erinomainen tulos, toiminnan tulos alijäämäinen 

Jaa
IVuonna 2022 Jyväskylän yliopiston tutkimuksen tuloksellisuus ja menestys kilpailluissa tutkimusrahoitushauissa oli erittäin hyvällä tasolla. Tutkimuksessa julkaisumäärät ja tuloksellisuuden kannalta merkittävin eli kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä kasvoi ollen 2 304.

 Jyväskylän yliopiston tulos oli erittäin hyvällä tasolla kilpailluissa tutkimusrahoitushauissa; Jyväskylän yliopistossa käynnistyi neljä Suomen Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä vuosille 2022–2029, joista Jyväskylän yliopisto koordinoi kolmea ja on mukana neljännessä. Vuosille 2018–2025 jatkaa kolme huippuyksikköä. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) myönsi tammikuussa 2022 kahdelle Jyväskylän yliopiston tutkijalle erittäin kilpaillun kahden miljoonan euron ERC Starting Grant -rahoituksen. Lisäksi maaliskuussa yksi tutkija sai noin kahden miljoonan euron ERC Consolidator Grant -rahoituksen.  

Jyväskylän yliopisto viidenneksi suosituin hakukohde vuonna 2022 

Vuonna 2022 Jyväskylän yliopistossa opiskeli 14 300 opiskelijaa, joista maisteriksi valmistui 1 447 (1538 vuonna 2021) ja kandidaatin tutkintoja suoritettiin 1 201 (1 275 vuonna 2021). Tohtoreita valmistui 116 (136 vuonna 2021). Vuonna 2022 suoritettujen tutkintojen kokonaismäärä laski, mutta avoimessa korkeakouluopetuksessa Jyväskylän yliopisto säilytti vahvan valtakunnallisen asemansa. 

Jyväskylän yliopistoon haki 17 970 henkilöä vuoden 2022 kotimaisessa yhteishaussa ja valtakunnallinen hakijamäärien lasku kosketti yliopiston hakijamääriä keskimääräistä vähemmän, mikä oli positiivinen tulos. Kokonais- ja ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli viidenneksi suosituin.Suosituimpia Jyväskylän yliopiston hakukohteita olivat kauppatieteet, psykologia, luokanopettajan koulutus ja liikuntapedagogiikka. Eniten hakijamäärät kasvoivat turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmassa (hakijoita 390, kasvua 41 %) ja taloustieteessä (hakijoita 593, kasvua 34 %). 

Jyväskylän yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien hakemusmäärä kasvoi yli 50 % syksyllä 2022 alkaneisiin koulutuksiin, mikäli oli linjassa valtakunnallisen hakijamäärien kasvun kanssa. Ohjelmat houkuttelivat ennätysmäärän kansainvälisiä ja kotimaisia hakijoita, yhteensä 2 058 (1 373 vuonna 2021). Jyväskylän yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa. 

Vuoden 2022 lopussa Jyväskylän yliopistolle myönnettiin erityisavustus kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen ja informaatiopsykologisen turvallisuuden tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseen. Yliopisto koordinoi yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa kyberturvallisuusalan valtakunnallista koulutusverkostoa.  

Toiminnan tulos alijäämäinen 

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2022 konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 17.3.2023. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat yliopistokollegion vahvistettavana kollegion kokouksessa 27.4.2023. 

Yliopiston liikevaihto eli opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama korkeakoulujen valtionrahoitus sekä täydentävän rahoituksen toiminnan tuotot yhteensä tilikaudelta 2022 olivat 222,2 M€ (216,7 M€ vuonna 2021).Merkittävät ulkoisen rahoituksen lähteet olivat Suomen Akatemia 28,6 M€, EU-rahoitus 9,9 M€ sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) erillisillä rahoituspäätöksillään 4,7 M€ koulutukseen ja tutkimukseen.  

Varsinaisen toiminnan kustannukset olivat 235,5 M€, joista merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökustannukset 161,5 M€ ja tilavuokrat 27,5 M€. Yliopiston henkilöstökustannukset kasvoivat edelleen, 8,7 M€ eli 6 % edelliseen vuoteen nähden.Inflaatiosta johtuva yleinen kustannustason nousu näkyi myös yliopiston kuluissa. 

Liiketulos oli tappiollinen 13,3 M€ (3 M€ vuonna 2021). Lahjoitusvaroilla katettiin toiminnan kuluja 1,1 M€:lla ja sijoitusten realisoituneilla tuotoilla 5,8 M€. Tulos näiden erien huomioimisen jälkeen oli tappiollinen 6,6 M€, joka jäi noin 1 M€ budjetoidusta tasosta. Yliopisto menestyi vuonna 2022 päättyneessä varainhankintakampanjassa yltäen 6,9 M€ vastinrahoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriötä. Tämä on kirjattu yliopiston peruspääomaan.  

Sijoitustoiminnan vuosi oli yleisestä markkinatilanteesta johtuen selvästi aikaisempia vuosia heikompi. Yliopiston sijoitusten arvo laski -11,4 % vuonna 2022. Tuloslaskelmaan kirjattavien sijoitusten arvonmuutosten jälkeen yliopiston tilinpäätös jäi tappiolliseksi 31,9 M€ (tilikausi 2021 arvonmuutosten seurauksena voitollinen 29,1 M€). Yliopiston koko sijoitushistorian (2011–2022) keskimääräinen vuotuinen tuotto +6,1 % ylittää kuitenkin edelleen vuotuisen nimellistavoitteen +5 %. Vuoden lopussa pitkäaikaisten sijoitusten arvo oli 159,7 M€ miljoonaa euroa. Salkusta lunastettiin vuoden 2022 aikana 14 M€ yliopiston likviditeettitarpeisiin sekä suunniteltuihin sijoituskohteiden pääomakutsuihin. 

Toiminnan painopisteinä vetovoimainen koulutus, kansainvälisyys sekä elinkeinoelämän ja hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen 

”Olemme onnistuneet erittäin hyvin kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisessa, joka turvaa pitkäjänteisen tutkimustoiminnan useilla tieteenaloillamme vahvistaen edelleen asemaamme tieteen eturintamassa. Tieteellisen tiedon vaikuttavuuden esilletuomiseen on kuitenkin panostettava ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on edelleen vahvistettava” sanoo Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen. 

”Vuoden 2022 alussa käynnistynyt opetussuunnitelmatyö on ratkaisevassa asemassakehitettäessä koulutusta yhä vetovoimaisemmaksi, laadukkaammaksi ja yhteiskunnallisesti relevantiksi, unohtamatta mittavaa odotusarvoa vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia yliopistoon. Jyväskylän yliopistolla on valtakunnallisesti merkittävä asema avoimessa korkeakoulutuksessa ja vetovoimaisen jatkuvan oppimisen opetustarjonnan kehittäminen on tulevaisuuden kannalta yliopistolle tärkeää”, jatkaa Hämäläinen.  

”Jyväskylän yliopistolla tulee olemaan merkittävärooli sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusperusteisessa kehittämisessä ja osaajien kouluttamisessa muun muassa uuden hyvinvointialueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyössä. Lisäksi jatkamme vahvaa panostusta kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen ja informaatiopsykologisen turvallisuuden tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseen yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa”, sanoo rehtori Hämäläinen. 
 

 

Lisätietoja: 

Keijo Hämäläinen, rehtori, puh. 040 6800215 

Päivi Seppä, talous- ja palvelujohtaja, puh. 050 5919522 

Jarkko Pirkkalainen, kehitysjohtaja, puh. 040 737 3364 

 

 

 

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylä

http://www.jyu.fi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto

Opinnäytetyö: Uhkanarratiivit ovat toimineet keskeisinä perusteluina Venäjän ulko- ja sotilaspoliittiselle toiminnalle29.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Marko Ruokolainen kartoitti Jyväskylän yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa tekemässään kaksoisgradussa Venäjän uhkanarratiiveja ja niiden käyttämistä perusteluina Venäjän ulko- ja sotilaspoliittiselle toiminnalle. Gradun mukaan tutkimuskirjallisuudessa oli jo vuosituhannen vaihteessa nähtävissä suurvaltakilpailua korostavaa ajattelua ja vastakkainasettelua Venäjän ja lännen välillä. Vaikka pelkät narratiivit eivät riitä Venäjän toimien ennakoimiseen, niiden tulkitseminen on kuitenkin keskeisessä asemassa lännen Venäjän vastaisen strategien rakentamisessa Ukrainan sodassa.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu – mikä muuttui?26.5.2023 09:06:48 EEST | Tiedote

Elokuussa 2021 alkoi Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama valtakunnallinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, johon osallistuvat vuosina 2016 ja 2017 syntyneet lapset aloittavat esiopetuksen jo viisivuotiaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun koulutuspoliittisia päätöksiä tullaan tekemään tutkimusperustaisesti. Seurannan ja arvioinnin tuloksia on nyt julkaistu kokeilun ensimmäisen toimintakauden (2021–2022) osalta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme