Raittiuden Ystävät ryRaittiuden Ystävät ry

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2020: Balanserade festhögtider är viktiga mitt i den exceptionella vardagen

Dela

COVID-19-pandemin har förändrat de finländska barnfamiljernas vardag på många sätt. Undan-tagsförfarandena, distansarbetet, fruktan för arbetslöshet och den osäkra framtiden tär på både barnens och de vuxnas krafter. Ett barn har inte alltid de färdigheter som behövs för att berätta om sina tankar och känslor. Precis som vuxna behöver också barn stöd och uppmuntran för att klara sig i vardagen.

Under exceptionella tider betonas föräldrarnas och alla fostrares ansvar för barnens välmående och behov. Det är viktigt att de vuxna tänker på att barn oftast upplever förändringar i livet mycket starkare än deras föräldrar. Därför är det av yttersta vikt att prata om förändringarna och att förstärka barnens känsla av trygghet när familjen möter nya och överraskande situationer. En balanserad vardag och fest erbjuder de bästa förutsättningarna för barnens liv och uppväxt.

Festhögtider erbjuder alla möjlighet till vila och uppmuntrande umgänge. Då framhävs det stöd och den trygghet som familj och släkt ger barnen. De som har ansvar som fostrare ska säkerställa att barnen inte blir ensamma till exempel på grund av föräldrarnas användning av berusningsmedel eller likgiltighet. Berusningsmedel gör att omsorgen om barnen och barnens behov lätt blir förbisedda. På detta sätt försämrar berusningsmedel redan utvecklingen av den tidiga interaktionen och anknytningen mellan barnet och föräldern. I värsta fall leder användningen av berusningsmedel till fysiskt och psykiskt våld, vilket allvarligt skadar barnets utveckling och ökar risken för att barnet utvecklar ett våldsamt och självdestruktiv beteende.

Kampanjen En nykter jul för barnets skull uppmuntrar den vuxna befolkningen att skapa en trygg och sund feststämning för barnet utan berusningsmedelsrelaterade olägenheter. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla som har ansvar som fostrare att ge barnen en nykter jul – en fest i en trygg och ansvarsfull gemenskap. I bästa fall får föräldrarna möjlighet att garantera att barnet får ett helt nyktert liv.

Kampanjen pågår i olika medier och miljöer i november–december. Affischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalerna YLE TV1 och YLE Fem under vecka 52. Kampanjmaterialet får användas fritt och det finns på kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf tillsammans med A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Blåbandsförbundet rf, Centralförbundet för barnskydd, Eesti Karskusliit – Estlands nykterhetsförbund, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Finlands ASH rf, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lära för Livet Stiftelse, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Sininuorisoliitto Sinuli, Stiftelsen Bensow, Yle och Yrkeshögskolan Metropolia.

Kontakter

Verksamhetsledare
Marko Kailasmaa
Nykterhetens Vänner rf
marko.kailasmaa@raitis.fi
p. 040 455 4356
@RYYSTAVAT
https://facebook.com/annalapselleraitisjoulu

Länkar

Om

Raittiuden Ystävät ry
Raittiuden Ystävät ry
Annankatu 29 A 4b
00100 Helsinki

040 455 4356http://www.raittiudenystavat.fi

Följ Raittiuden Ystävät ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Raittiuden Ystävät ry

Nykter – Solklart! Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede18.5.2021 12:21:32 EEST | Tiedote

Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter ta hand om alla barn och unga. Vuxna ska se till att barn och unga får växa upp i sunda och säkra förhållanden. Samtidigt ger kampanjens deltagare alla aktörer inom hälso- och sjukvården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningsväsendet sitt stöd i den exceptionella situationen, som fortsätter.

Selvin päin kesään! Lasten ja nuorten vaikeuksia ehkäistävä varhaisemmassa vaiheessa18.5.2021 12:21:32 EEST | Tiedote

Selvin päin kesään -kampanjan kumppanit kutsuvat maamme aikuisväestön pitämään yhdessä huolta lapsista ja nuorista. Aikuisten tulee yhdessä taata nuorille terveelliset ja turvalliset elinolosuhteet. Samalla kumppanit antavat tukensa kaikille terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalityön sekä poliisin ja pelastusalan toimijoille edelleen jatkuvassa poikkeustilanteessa.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2020: Tasapainoiset juhla-ajat ovat tärkeitä poikkeuksellisen arjen keskellä14.12.2020 10:02:09 EET | Tiedote

COVID-19-pandemia on muuttanut monin tavoin suomalaisten lapsiperheiden arkea. Poikkeusme-nettelyt, etätyöt, pelko työttömyydestä ja epävarma tulevaisuus vaikuttavat sekä lasten että aikuis-ten jaksamiseen. Lapsilla ei aina ole keinoja tunteistaan ja ajatuksistaan kertomiseen. Hekin tarvit-sevat aikuisten tavoin tukea ja kannustusta selviytyäkseen arjesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum