Ilmastorahasto Oy

Klimatfondens år 2022: finansieringsbeslut som gäller grön omställning för 79,9 M€ - objekten har en sammanräknad utsläppsminskningspotential på 101 miljoner ton

Dela
Under året 2022 tog Klimatfonden 11 finansieringsbeslut som sammanlagt belöpte sig till 79,9 miljoner euro. Finansieringsobjektens teoretiska sammanräknade kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på 10 år är 101 Mt CO2-ekv*.

Klimatfondens finansieringsbeslut år 2022

 • Aeromon: Exaktare mätning av diffusa utsläpp. Ett kapitallån på 2,4 M€.
 • DataSpace Europe: Dataförmedlingstjänst för matkedjan. Ett kapitallån på 1 M€.
 • Finn Recycling: Återvinning av gjuterisand. Ett kapitallån på 8 M€.
 • Hycamite:Demoanläggning för utsläppsfritt väte och industriellt kol. Ett kapitallån på 10 M€.
 • Infrakit: Informationshanteringsservice som möjliggör utsläppsminskningar i infrastrukturprojekt. Ett kapitallån på 6 M€.
 • Norsepower: Produktion av rotorsegel som påskyndar utsläppsminskningarna inom sjöfarten Ett kapitallån på 10 M€.
 • QHeat: Medeldjupa värmebrunnar. Ett kapitallån på 3,3 M€.
 • Kapitalfonden Taaleri Bioteollisuus I: Hållbara investeringar i bioindustri. Fondinvestering på 15 M€.
 • Utöver dessa tog Klimatfonden tre ännu inte offentliggjorda finansieringsbeslut.

”Det finns en tydlig och permanent efterfrågan på vår finansiering. I och med att investeringsmiljön blir allt mer utmanande har kundernas behov av finansiering från just Klimatfonden rentav ökat från en miljard till en nivå på cirka 1,5 miljarder euro. För att kunna svara på det har vårt finansieringsmål på årsnivå höjts till 130 miljoner euro från och med år 2023”, berättar verkställande direktör Paula Laine på Klimatfonden.

Klimatfondens år 2022

 • Verkställande direktör är Paula Laine. I styrelsens sammansättning har inte skett några förändringar, som ordförande fortsätter Perttu Puro.
 • Antalet anställda på Klimatfonden vid årets utgång: 24
 • Uppdateringar i strategin och kriterierna
 • Koldioxidavtrycket av Klimatfondens egen verksamhet (scope 3 upstream): 99 t CO2-ekv

Utöver finansieringsverksamheten koncentrerade sig Klimatfondens verksamhet på en utveckling av bolagets operativa verksamhet ochökning av finansieringsvolymen: kriterierna som styr finansieringsverksamheten förtydligades, instrumentationen och inriktningen av finansieringen preciserades och storleken på finansieringsandelen ökades till 4-40 miljoner euro. Rekryteringen och inskolningen av personal utgjorde också en viktig del av året 2022.

Den ökade osäkerheten i verksamhetsmiljön har för sin del betonat aktörers som Klimatfondens roll på marknaden. Med ändringarna vill vi svara på våra kunders finansieringsbehov ännu bättre”, förklarar ordföranden för Klimatfondens styrelse Perttu Puro.

En ny möjlighet att stärka bolagets verkningsfullhet erbjuder lagen om Klimatfonden som trädde i kraft i februari 2023. Lagen ger bolaget en möjlighet att utnyttja asymmetrisk instrumentation genom att godkänna en mindre avkastning eller en större risk på sin finansiering än privata finansiärer godkänner och så ytterligare påskynda klimatlösningar.

Klimatfondens ekonomi och utvärderingar av verksamheten

 • Årets resultat: 38,1 M€
 • Intäkter av innehav och placeringar: 53 M€
  • Dividendintäkter från Neste Abp: 52,4 M€
  • Ränteintäkter av den operativa placeringsverksamheten: 0,4 M€
  • Ränteintäkter av likvida medel: 0,2 M€
 • Operativa kostnader: 5,1 M€
  • Personalkostnader: 2,6 M€
  • Beredning av finansieringsbeslut: 1,7 M€
  • Övriga operativa kostnader: 0,8 M€
 • Skatteavtryck: 11,2 M€
 • I och med fullmakten från statsrådet genomförde ägaren en kapitalisering på 200 M€ i december 2022.
 • Balansräkningens värde 31.12.2022: 3,1 mrd. €
  • Balansräkningen består huvudsakligen av en ägarandel på 8,3 % i Neste Abp (31.12.2022 var innehavets marknadsvärde cirka 2,75 miljarder euro).

Bolagets likvida medel har placerats i bankkonton, kortfristiga tidsbundna depositioner och räntefonder. Vid utgången av år 2022 var räntefondernas orealiserade värdesänkning 298 701 euro, men i början av detta år har fondernas värde igen ökat och är vid utgången av februari cirka 275 000 euro på plus. Vad Klimatfondens operativa placeringsverksamhets placeringar beträffar har inte konstaterats eller bokförts några värdesänkningar.

Enligt investeringsrådets årliga utvärdering har Klimatfondens verksamhet inletts på eftersträvat sätt och de realiserade investeringarna följer till sina teman den uppgift som bolaget getts. Enligt den externa utvärderingen som arbets- och näringsministeriet låtit göra hos KPMG har Klimatfonden intagit en ändamålsenlig ställning på finansieringsmarknaden och lyckats väl under sina två första verksamhetsår. Bolagets verksamhet har en tydlig samhällelig betydelse och finansieringsbesluten som fattats och projektflödet som bildats överensstämmer med Klimatfondens specialuppgift och målsättningar.

*Klimatfondens finansieringsobjekt år 2022 står sammanräknat för en teoretisk kumulativ utsläppsminskningspotential under en period på 10 år på 101 Mt CO2-ekv, om kundernas affärsverksamhetsplaner lyckas fullt ut. Bolagets hela finansieringsportföljs teoretiska sammanräknade kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på 10 år är 287 Mt CO2-ekv. Till att utsläppsminskningarna realiseras fullt ut hänför sig ändå betydande osäkerheter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Ilmastorahasto Oy
Ilmastorahasto Oy
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

http://www.ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Följ Ilmastorahasto Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmastorahasto Oy

Klimatfonden beviljar ett kapitallån på 6 M€ till Lamor Resiclo som löser utmaningen med återvinning av plaster22.5.2023 08:45:00 EEST | Tiedote

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 6 miljoner euro till Lamor Resiclo Oy för uppförande av en anläggning för kemisk återvinning av plaster i Sköldvik i Borgå. Verksamheten gör det möjligt att återanvända svåråtervinnbara plaster i stället för att förbränna dem som avfall. Investeringen möjliggör ett nytt affärsverksamhetsområde för Lamor som är känt för sina miljötjänster inom plaståtervinningssektorn.

Finnish Climate Fund: EUR 6 million capital loan to Lamor Resiclo solving the recycling challenge of plastics22.5.2023 08:45:00 EEST | Press release

The Finnish Climate Fund has decided on a capital loan of up to 6 million euros to Lamor Resiclo Oy to enable the construction of a chemical recycling plant for plastics in Kilpilahti, Porvoo. The new facility will make it possible to reuse plastics that are difficult to recycle, instead of having to dispose of them by incineration as waste. The investment opens the door for Lamor to add plastics recycling to its portfolio of environmental services.

Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina muovien kierrätyshaastetta ratkovalle Lamor Resiclolle22.5.2023 08:45:00 EEST | Tiedote

Ilmastorahasto on päättänyt 6 miljoonan euron pääomalainasta Lamor Resiclo Oy:lle muovien kemiallisen kierrätyslaitoksen toteuttamiseksi Porvoon Kilpilahteen. Toiminta mahdollistaa hankalasti kierrätettävien muovien uusiokäytön jätepolton sijaan. Investointi avaa uuden liiketoiminta-alueen ympäristöpalveluistaan tunnetulle Lamorille muovien kierrätyksen parissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum