Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kolmisopen malmion hyödyntämistä koskeva Terrafame Oy:n lupahakemus on jätetty tutkimatta

Jaa
Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta Terrafame Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Sotkamossa ja Kajaanissa sijaitsevan Kolmisopen malmion hyödyntämisestä.

Terrafame Oy on 17.6.2022 pannut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen (Dnro PSAVI/7097/2022) Kolmisopen malmion hyödyntämiseksi. Hakemus koskee muun muassa Kolmisopen uuden avolouhoksen avaamista siten, että uudesta Kolmisopen louhoksesta ja olemassa olevasta Kuusilammen louhoksesta louhittaisiin malmia yhteensä enintään 18 miljoonaa tonnia vuodessa ja sivukiveä 57 miljoonaa tonnia vuodessa. Alueelle perustettaisiin uusi sivukiven läjitysalue KS1 ja läjitysalueita ruoppausmassoille ja pintamaille. Hanke Kolmisopen malmion hyödyntämiseksi edellyttäisi mittavia vesistöjärjestelyitä, muun muassa Kolmisoppijärven patoamisen ja osittaisen kuivattamisen, Tuhkajoen yläosan uoman siirron ja Kalliojärven säännöstelyn. Myöhemmässä vaiheessa Kolmisopen malmion hyödyntäminen edellyttäisi myös uusia sekundääriliuotusalueita, uuden sivukiven läjitysalueen KS2, uusia kipsisakka-altaita ja varastointialueet näiden alueiden maanpoistoille ja pintamaille. Näille alueille Terrafame Oy on ilmoittanut hakevansa tarvittavat luvat, kun niiden käyttöönotto on ajankohtaista.

Hakemus Kolmisopen malmion hyödyntämiseksi sisältää Terrafame Oy:n kaivostoiminnan merkittävän laajentamisen ja siihen liittyviä huomattavia vesistöjärjestelyitä. Toiminnan olennaista muuttamista koskeva hakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:n kaivostoiminnalle 20.6.2022 ympäristö- ja vesitalousluvan päätöksellään nro 87/2022. Ympäristölupa on määräaikaisena voimassa vuoteen 2030 asti. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen, mutta päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Aluehallintoviraston arvion mukaan Kolmisopen hakemuksen käsittely edellyttäisi monilta osin ympäristö- ja vesitalousluvan nro 87/2022 lupaharkinnan avaamista ja päätöksen muuttamista. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan voi ratkaista uudelleen asioita, jotka ovat käsiteltävänä samaan aikaan valitustuomioistuimessa.

Valtioneuvoston hyväksymässä Oulujoen–Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022–2027 Kolmisopen vesimuodostuman ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Vesienhoidon tavoitteena on kaikkien vesimuodostumien vähintään hyvä ekologinen tila. Hakemuksen mukainen toiminta muuttaisi fyysisesti Kolmisopen vesimuodostuman siten, että hyvää ekologista tilaa ei voida saavuttaa. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 23 §:ssä säädettyä poikkeamista ympäristötavoitteista. Terrafame Oy on ilmoittanut käsityksenään, että poikkeaminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. Ympäristöministeriö on 9.12.2022 aloittanut säädösvalmistelun liittyen vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja niistä poikkeamiseen (YM043:00/2022). Mahdollinen lakimuutos tulisi voimaan aikaisintaan loppuvuonna 2023. Tämän vuoksi aluehallintovirastolla ei ole toistaiseksi edellytyksiä ryhtyä käsittelemään vireille laitettua ympäristö- ja vesitalouslupahakemusta.

Näin ollen aluehallintovirasto on jättänyt hakemuksen tutkimatta. Asian tutkimatta jättäminen ei estä hakijaa myöhemmin laittamasta vireille uutta Kolmisopen malmion hyödyntämistä koskevaa hakemusta aluehallintovirastossa.

Lisätietoja

Mari Kangasluoma, ympäristöylitarkastaja, asian esittelijä, p. 0295 017 677
Sami Koivula, ympäristölupavastuualueen johtaja, p. 0295 017 651

etunimi.sukunimi@avi.fi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Den som blivit överkänslig för epoxi i arbetet måste byta bransch – förebyggande arbetarskyddstillsyn inom byggbranschen16.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Arbetarskyddsmyndigheterna börjar inrikta tillsynen över användningen av epoxiföreningar i anslutning till företag inom byggbranschen. "Vi övervakar, handleder och instruerar arbetsplatser för att minska yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar som beror på skadlig exponering. Vi strävar efter att säkerställa att nödvändiga skyddsåtgärder i anslutning till kemiska agenser har vidtagits i enlighet med de krav som finns i lagen", säger inspektör Hanna Vainio-Hietanen vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet.

Työssä epoksille herkistynyt joutuu vaihtamaan alaa – ennaltaehkäisevää työsuojeluvalvontaa rakennusalalle16.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Työsuojeluviranomaiset alkavat kohdentaa valvontaa rakennustyöyrityksiin liittyen epoksiyhdisteiden käyttöön. ”Valvomme, opastamme ja ohjeistamme työpaikkoja, jotta haitallisesta altistumisesta johtuvat ammattitaudit ja työperäiset sairaudet vähenisivät. Pyrimme varmistamaan, että kemiallisiin tekijöihin liittyvät tarvittavat suojelutoimenpiteet on tehty lain vaatimusten mukaisesti”, sanoo tarkastaja Hanna Vainio-Hietanen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme