HUS

Kombinationspreparat som substitutionsbehandling för opioidberoende under graviditeten fick stöd av forskningsdata

Dela
Användning av droger utgör en risk för den gravida kvinnan, fostret och barnet som ska födas. Enligt en färsk undersökning är kombinationspreparatet buprenorfin-naloxon ett lika säkert preparat för substitutionsbehandling för både mamman och det nyfödda barnet som buprenorfin.

Drogberoende är ett växande problem. Den globala opioidkrisen drabbar i allt högre grad också finländska gravida kvinnor. Användning av droger utgör en risk för gravida kvinnor, foster och barnet som ska födas.

Substitutionsbehandling för opioidberoende rekommenderas då man vårdar en opioidberoende kvinna under graviditeten. Som substitutionsbehandling för opioidberoende används ofta buprenorfin (Subutex). Det har dock en betydande potential för missbruk och är den mest använda opioiden på den illegala narkotikamarknaden. Preparatet buprenorfin-naloxon (Suboxone) har utvecklats för att förebygga intravenöst missbruk, men på grund av begränsade vetenskapliga rön har det inte officiellt rekommenderats för användning under graviditeten.

I en undersökning som genomfördes i samarbete med HUS Nya barnsjukhusets neonatalenhet och socialpediatriska mottagningen samt Kvinnoklinikens mottagning för droger, alkohol och läkemedel bestod undersökningspopulationen av kvinnor som fick antingen bubrenorfin-naloxon, buprenorfin eller metadon som substitutionsbehandling under hela graviditeten.

”Vår undersökning visar att kombinationspreparatet buprenorfin-naloxon inte ökar de negativa effekterna förknippade med graviditet, förlossning eller nyfödda jämfört med buprenorfin. Det är också värt att notera att samma ersättningsbehandling användes under hela graviditeten. I den bemärkelsen är forskningen unik i världen”, berättar barnläkaren Minna Kanervo.

I undersökningen visade det sig att kombinationspreparatet buprenorfin-naloxon är ett lika säkert preparat som buprenorfin för substitutionsbehandling för både mamman och det nyfödda barnet. På grund av den minskade risken för missbruk kan kombinationspreparatet rekommenderas som oralt preparat för substitutionsbehandling under graviditeten. Det krävs dock ytterligare omfattande studier innan de officiella rekommendationerna ändras.

Missbrukande mammor och deras barn behöver noggrann uppföljning

Parallellt bruk av illegala droger under graviditeten förekom oroväckande allmänt bland undersökningspopulationen. 51 procent av mammorna som deltog i undersökningen använde illegala droger. Inom gruppen som behandlades med metadon var det allra vanligast, t.o.m. 93 procent. Metadonbehandling ges för det svåraste beroendet.

Barn som fötts av de som hörde till undersökningsgruppen föddes i regel fullgångna och välmående, men något mindre än i genomsnitt. På grund av opioidabstinenssymtom behandlades 63 procent av de nyfödda med läkemedel, oftare de som utsatts för metadon än buprenorfinbaserad substitutionsbehandling.

”Alla mammor som missbrukar droger och får substitutionsbehandling samt deras barn behöver noggrann uppföljning. Även gravida kvinnor som antas ha förbundit sig till substitutionsbehandling kan använda olagliga droger och mediciner. Det nyfödda barnets abstinenssymtom ska identifieras och behandlas. Inom den specialiserade sjukvården ska det ordnas tillväxt- och utvecklingsuppföljning för barn som utsatts för rusmedel”, betonar Minna Kanervo.

För mera information:

Minna Kanervo, specialistläkare i pediatrik, HUS, Sjukvård för barn och unga, socialpediatri tfn 050 427 4972 minna.kanervo@hus.fi

Hanna Kahila, specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar, perinatolog, HUS, kvinnosjukdomar och förlossningar, HAL-mottagning, tfn 050 427 1189 hanna.kahila@hus.fi

Krista Rantakari biträdande överläkare, HUS, Sjukvård för barn och unga, neonatologi, tfn 050 427 1133 krista.rantakari@hus.fi

Kanervo MM, Tupola SJ, Nikkola EM, Rantakari KM, Kahila HK. Buprenorphine-naloxone, buprenorphine, and methadone throughout pregnancy in maternal opioid use disorder. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022 Dec 23. doi: 10.1111/aogs.14497. Epub ahead of print. PMID: 36562462.

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum