Uudenmaan ELY-keskus

Kommun- och Organisation-Helmi understödets infowebinarium 8.9.2022

Dela

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningstiden pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet.

NTM-centralen i Nyland anordnar ett Teams-webinarium angående understödet 8.9.2022 kl. 13. Martina Schmidt och Niina Vähätalo, som ansvarar för bidragsansökan, berättar om ansökningsförfarandet och dess beredning.

Länk till evenemanget, genom vilket du även kan ställa förhandsfrågor

Till vem och till hurdana objekt?

Målet med Helmi-programmet är, förutom att förbättra naturens biologiska mångfald, även att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptagningen samt andra åtgärder, som hjälper oss att anpassa oss till och dämpa klimatförändringen. Stöd beviljas för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar livsmiljöernas tillstånd inom ramen för Helmi-programmet. Kartläggningar och planer, som stöder förvekligandet av de egentliga åtgärderna, kan inkluderas i projekten. Projekt kan planeras till enskilda skötselobjekt eller så kan ett projekt inkludera flera objekt och teman, vilket gynnar stora ekologiska enheter. Projekten skall vara slutförda i slutet av år 2024.

Specialunderstödet är avsett för kommuner, samkommuner, andra kommunägda aktörer, föreningar, stiftelser, gemensamma vattenområdens andelslag och dessas sammanslutningar, dvs. fiskeriområden. Projekten kan även förverkligas som gemensamma projekt mellan flera aktörer. Noggrannare information om ansökningskriterierna finns i ansökningsanvisningarna på NTM-centralens webbplats. Ansökan om understöd görs elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst

Ansökningsteman:

  • Restaurering av myrmarker
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Tilläggsinformation om ansökan och ansökningsanvisningar

Tilläggsinformation gällande Helmi-programmet

Kontakter

• Överinspektör Martina Schmidt, martina.schmidt@ely-keskus.fi, 0295 021 257
• Överinspektör Niina Vähätalo, niina.vahatalo@ely-keskus.fi, 0295 021 286

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

En oavbruten köldperiod önskas för vinterunderhållet av vägarna31.10.2022 11:00:08 EET | Tiedote

Vinterunderhållet av vägarna inleddes redan i början av oktober i underhållsentreprenaderna för landsvägar vid NTM-centralen i Nyland. Vinterunderhållet fortsätter på vägnätet fram till 31.4.2022. Halkan på vägarna bekämpas redan nu om morgnarna med saltning. Till vinterunderhållet av vägarna hör dessutom bland annat utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av vägmärken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum