Korkein oikeus / Högsta domstolen

Kommunala beslutsfattare i Kittilä dömdes för missbruk av tjänsteställning

Dela
Högsta domstolen (HD) dömde kommunstyrelsens ordförande till ett villkorligt fängelsestraff på 60 dagar och de andra ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen som varit svarande till bötesstraff för missbruk av tjänsteställning.

Kommunstyrelsen hade på sitt sammanträde den 16 december 2013 beslutat att återta kommundirektörens begäran om utredning som gällde den före detta verkställande direktören för det skidliftföretag som hörde till kommunkoncernen och att meddela kommunens företrädare ägarstyrning enligt vilken VD:n bör återinsättas som verkställande direktör.

Högsta domstolen ansåg att den främsta drivfjädern bakom kommunstyrelsens beslut hade varit att försöka bereda nytta åt den före detta VD:n. Ledamöterna i kommunstyrelsen hade inte haft några godtagbara grunder för beslutet som skulle ha grundat sig på kommunens intressen. Sålunda hade ledamöterna i kommunstyrelsen använt sin beslutanderätt i strid med förvaltningslagens principer när de fattade besluten.

Lapplands tingsrätt och Rovaniemi hovrätt hade tidigare förkastat åtalen. Högsta domstolen behandlade ärendet endast till den del som gällde återtagandet av begäran om utredning och ägarstyrningen. Till övriga delar stod hovrättens dom, genom vilken åtalen hade förkastats, fast. Högsta domstolen avgjorde ärendet efter att ha förrättat muntlig förhandling.

Kommunstyrelsens vice ordförande och den ledamot av kommunstyrelsen som varit aktiv i ärendet dömdes till bötesstraff på 60 dagsböter. Tre ledamöter i kommunstyrelsen dömdes till bötesstraff på 40 dagsböter och två ersättare som deltog i kommunstyrelsen sammanträde första gången till bötesstraff på 10 dagsböter.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Johannes Koskenniemi, johannes.koskenniemi(at)oikeus.fi, tfn 02956 40029

Avgörandet HD 2023:17 (R2021/546, 2.3.2023, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 029 56 40060.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum