Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kommunen måste ordna coronatestning så att det är möjligt att få dagpenning vid smittsam sjukdom

Dela

Regionförvaltningsverket har fått förfrågningar om kommunens skyldighet att ordna coronatestning för att fastställa coronasmitta så att det är möjligt att få det intyg som behövs för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom. Beslut om testningsbehovet fattas av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården, och dagpenning vid smittsam sjukdom söks hos Folkpensionsanstalten.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har den 24 mars 2022 gett anvisningar om kommunernas skyldighet att ordna coronatestning. Ministeriet konstaterar att kommunen har en lagstadgad skyldighet att ordna coronatestning om en person behöver ett positivt testresultat för att få dagpenning vid smittsam sjukdom. Om man har ett sådant företagshälsovårdsavtal som även inkluderar coronatestning kan testet tas inom företagshälsovården.

Man kan även ta coronatestet hos den privata hälso- och sjukvården, och då betalas en sjukvårdsersättning enligt sjukförsäkringslagen för testet. Ersättningsbeloppet för PCR-test har tillfälligt höjts till 100 euro till och med den 30 juni 2022.

Staten ersätter kommunerna för de direkta kostnaderna för coronatestning genom ett separat statsunderstödsförfarande.

Även föräldern som stannar hemma med ett barn som insjuknat i covid kan få dagpenning

I och med en temporär ändring av sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av smittskyddsläkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall. I sådana fall krävs det att en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare skriver ett intyg på coronavirussmitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt med rekommendationen att man stannar hemma från arbetet på grund av risken för smittspridning.

En vårdnadshavare som är frånvarande från arbetet med ett barn under 16 år som har insjuknat i covid-19 kan också få dagpenning vid smittsam sjukdom. Barnets coronasmitta måste ha konstaterats på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att smittan ska ha konstaterats med ett laboratorieverifierat resultat av ett PCR- eller antigentest vid en auktoriserad hälsovårdsenhet. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan sökas hos Folkpensionsanstalten.

Regionförvaltningsverken bad SHM om anvisningar gällande kommunens testskyldighet

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten har ändrat sina coronatestningsstrategier. Även den nationella teststrategin har uppdaterats den 10 februari 2022. Enligt den uppdaterade strategin bör coronatest tas av patienter med svåra symtom enligt medicinska principer, av personer med symtom som hör till riskgrupper, av gravida och av arbetstagare inom social- och hälsovården. På grund av den ändrade strategin har coronatestningen minskat.

På grund av den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen och strategierna har skyldigheten att ordna coronatestning i kommunerna varit oklar och regionförvaltningsverken har fått förfrågningar om saken. Därför bad regionförvaltningsverken SHM om anvisningar gällande kommunens testskyldighet.

Mer information:

Mer information för media:

Södra Finland: överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

Östra Finland: regionförvaltningsöverläkare Hanna-Mari Jauhonen, tfn 0295 016 949

Lappland: jurist Annina Jauhojärvi, tfn 0295 017 020

Sydvästra Finland: jurist Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014

Västra och Inre Finland: regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

Norra Finland: jurist Heli Kajava, tfn 0295 017 567

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riskiarvio on pohja alueelliselle valmiussuunnittelulle, todettiin Pohjois-Suomen valmiustoimikunnassa24.5.2022 13:04:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Pohjois-Suomen alueella. Kokouksessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen esitti ajankohtaiskatsauksen puolustusvoimista.

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum