Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kommunen måste ordna coronatestning så att det är möjligt att få dagpenning vid smittsam sjukdom

Dela
Regionförvaltningsverket har fått förfrågningar om kommunens skyldighet att ordna coronatestning för att fastställa coronasmitta så att det är möjligt att få det intyg som behövs för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom. Beslut om testningsbehovet fattas av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården, och dagpenning vid smittsam sjukdom söks hos Folkpensionsanstalten.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har den 24 mars 2022 gett anvisningar om kommunernas skyldighet att ordna coronatestning. Ministeriet konstaterar att kommunen har en lagstadgad skyldighet att ordna coronatestning om en person behöver ett positivt testresultat för att få dagpenning vid smittsam sjukdom. Om man har ett sådant företagshälsovårdsavtal som även inkluderar coronatestning kan testet tas inom företagshälsovården.

Man kan även ta coronatestet hos den privata hälso- och sjukvården, och då betalas en sjukvårdsersättning enligt sjukförsäkringslagen för testet. Ersättningsbeloppet för PCR-test har tillfälligt höjts till 100 euro till och med den 30 juni 2022.

Staten ersätter kommunerna för de direkta kostnaderna för coronatestning genom ett separat statsunderstödsförfarande.

Även föräldern som stannar hemma med ett barn som insjuknat i covid kan få dagpenning

I och med en temporär ändring av sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av smittskyddsläkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall. I sådana fall krävs det att en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare skriver ett intyg på coronavirussmitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt med rekommendationen att man stannar hemma från arbetet på grund av risken för smittspridning.

En vårdnadshavare som är frånvarande från arbetet med ett barn under 16 år som har insjuknat i covid-19 kan också få dagpenning vid smittsam sjukdom. Barnets coronasmitta måste ha konstaterats på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att smittan ska ha konstaterats med ett laboratorieverifierat resultat av ett PCR- eller antigentest vid en auktoriserad hälsovårdsenhet. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan sökas hos Folkpensionsanstalten.

Regionförvaltningsverken bad SHM om anvisningar gällande kommunens testskyldighet

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten har ändrat sina coronatestningsstrategier. Även den nationella teststrategin har uppdaterats den 10 februari 2022. Enligt den uppdaterade strategin bör coronatest tas av patienter med svåra symtom enligt medicinska principer, av personer med symtom som hör till riskgrupper, av gravida och av arbetstagare inom social- och hälsovården. På grund av den ändrade strategin har coronatestningen minskat.

På grund av den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen och strategierna har skyldigheten att ordna coronatestning i kommunerna varit oklar och regionförvaltningsverken har fått förfrågningar om saken. Därför bad regionförvaltningsverken SHM om anvisningar gällande kommunens testskyldighet.

Mer information:

Mer information för media:

Södra Finland: överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

Östra Finland: regionförvaltningsöverläkare Hanna-Mari Jauhonen, tfn 0295 016 949

Lappland: jurist Annina Jauhojärvi, tfn 0295 017 020

Sydvästra Finland: jurist Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014

Västra och Inre Finland: regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

Norra Finland: jurist Heli Kajava, tfn 0295 017 567

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion työsyrjinnästä – isännöintitoimiston johtajalle sakkoja26.5.2023 13:06:20 EEST | Tiedote

Turkulaisen isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä 25 päiväsakon sakkorangaistukseen. Toimitusjohtaja oli purkanut teknisen isännöitsijän työsuhteen ainakin osin sen vuoksi, että työntekijä oli ilmoittanut yhteistoiminta-asiamiehelle työpaikan yhteistoiminnan laiminlyönneistä uutta työajan seurantajärjestelmää käyttöön otettaessa. Työnantaja tuomittiin myös maksamaan työntekijälle 800 euroa kärsimyskorvausta. Työntekijän oikeudenkäyntikuluja työnantaja joutui korvaamaan lähes 13 000 euroa.

Arbetsboken för anpassad motion och idrott är kommunernas nya verktyg för att främja jämlikhet25.5.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Arbetsboken för anpassad motion, som utarbetats i samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS), har utvecklats som ett hjälpmedel för kommunerna för att stödja fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation. Målet med arbetsboken är att stödja likvärdig tillgång till idrottstjänster och jämlika möjligheter för medborgarna att leva ett aktivt liv. Då arbetsboken publiceras ordnas ett webbseminarium som är öppet för alla den 30 maj 2023 kl. 9–11.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum