Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Kommuner har fattat beslut om kommunplatser för flyktingar år 2023 (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Arbets- och näringsministeriet har fastställt de regionala kvoterna för NTM-centralerna för år 2023. Den regionala kvoten för NTM-centralen i Österbotten är 105, av vilka 100 riktas till kvotflyktingar och 5 till nödfall.

NTM-centralen i Österbotten har fattat ett beslut om placeringen av kvotflyktingar och nödfall i kommunerna inom sitt verksamhetsområde. Det fanns 150 kommunplatser för kvotflyktingar och 17 för nödfall. Eftersom antalet kommunplatser var större än det allokerade antalet personer till NTM-centralen i Österbotten, har NTM-centralen i Österbotten gjort en prioritering gällande kommunplatserna. I prioriteringen har beaktats kommunernas önskemål, bostadssituationen och antalet personer som fått tillfälligt skydd inom området.

Kommunerna inom NTM-centralen i Österbotten har meddelat om att de erbjuder kommunplatser för asylsökande med uppehållstillstånd samt för personer med tillfälligt skydd som beviljats hemkommun. För personer med tillfälligt skydd finns det sammanlagt 423 kommunplatser att erbjuda, och 25 platser för asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Från förläggningen kan man flytta till kommunen på tre olika sätt: via självständig flytt, via flytt som förläggningen bistår och via kommunplatser.

Anvisande till kommunen, dvs. personens flytt till kommunen och till kretsen för kommunens tjänster via kommunplatsen, gäller enligt integrationslagen (RP 135/2022, stadfast 20.12.2022) i regel endast de som befinner i utsatt ställning och som behöver särskilt stöd.

De asylsökande som har fått uppehållstillstånd och personer som får tillfälligt skydd och som har hemkommun kan välja bostadsort och största delen av dem utnyttjar också denna grundlagsbaserade rätt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt februari: Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av februari sammanlagt 7 280 arbetslösa arbetssökande. Det är 297 (+ 4,3 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i februari 65 fler än i januari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland, 6,4 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,7 %. I februari fanns det 3 825 (- 53,8 %) färre nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Under februari fanns det totalt 11 743 lediga arbetsplatser, vilket var 2 291 (- 16,3 %) platser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 222 personer (-10,3 %) jämfört med situationen förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus helmikuu: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta edelleen Manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 7 280 työtöntä työnhakijaa. Se on 297 (+ 4,3 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli helmikuussa 65 enemmän kuin tammikuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,7 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena helmikuussa 3 825 (- 53,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuun aikana avoinna oli yhteensä 11 743 työpaikkaa, mikä oli 2 291 (- 16,3 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 222 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 10,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Paikkoja auki, etsitään tekijät -ELY-kiertue esittelee Työvoimatiekartta-hankkeen alueelliset tulokset (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)10.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjanmaan ELY-keskus ovat kutsuneet Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijat koolle keskustelemaan Työvoimatiekartta-hankkeen alueellisista tuloksista. Paikallinen media on myös lämpimästi tervetullut tilaisuuteen. Mediaa pyydetään ilmoittautumaan ennakolta. Ilmoittautumisen yhteydessä myös haastattelupyynnöt.

Sysselsättningsöversikt januari: Arbetslösheten ökar en aning men ännu finns det gott om nya lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 215 arbetslösa arbetssökande. Det är 136 (+ 1,9 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 209 fler än i december. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland, 6,4 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,8 %. I januari fanns det 1 955 (+ 32,9 %) fler nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Under januari fanns det totalt 10 889 lediga arbetsplatser, vilket var 404 (+ 3,9 %) platser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 268 personer (-12,2 %) jämfört med situationen förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus tammikuu: Työttömyys kasvaa hiljalleen, mutta uusia avoimia työpaikkoja on jälleen runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 7 215 työtöntä työnhakijaa. Se on 136 (+ 1,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli tammikuussa 209 enemmän kuin joulukuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,8 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena tammikuussa 1 955 (+ 32,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuun aikana avoinna oli yhteensä 10 889 työpaikkaa, mikä oli 404 (+ 3,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 268 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 12,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum