Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kommunerna i Egentliga Finland deltar i en regional beredskapsövning nästa vecka

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ordnar en lagstadgad regional beredskapsövning i Egentliga Finland den 21–22 september 2022. Temat för AURORA22-övningen är beredskapen i kommunerna i Egentliga Finland och verksamheten i en fiktiv befolkningsskyddssituation. Övningen pågår i två dagar.

Regionförvaltningsverket ordnar regelbundet beredskapsövningar för representanter för kommuner, räddningsverk och övriga myndigheter i regionen. Det främsta syftet är att kommuner och myndigheter övar i att fungera i allvarliga störningssituationer. Temat för AURORA22-övningen i september är befolkningsskyddet.

Kommunerna får en fiktiv beskrivning av utgångsläget för störningssituationen och utgående från den bedömer de läget och sin egen funktionsförmåga och planerar samarbetsarrangemang.

Alla kommuner i Egentliga Finland förväntas delta i beredskapsövningen AURORA22. Enligt den respons som kommit in i förväg upplevs övningen som mycket aktuell och nödvändig.

Gemensam lägesinformation är grunden för verksamhetsplanerna

Regionförvaltningsverket har flera uppgifter inom beredskap och beredskapsplanering. Syftet med uppgifterna är att förbättra den övergripande säkerheten i samhället. Övergripande säkerhet innebär att man genom samarbete mellan myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare tryggar samhällets vitala funktioner. Ett av regionförvaltningsverkets uppdrag för att främja den övergripande säkerheten är att samordna den regionala beredskapen. Som mest omfattande är det fråga om att samordna verksamhet som överskrider kommun-, landskaps- och organisationsgränserna.

-Enligt det fiktiva utgångsläget uppstår under övningen ett behov att flytta stora mängder av befolkningen i landskapet Egentliga Finland från vissa kommuners områden till andra kommuners områden. I praktiken skulle alla myndigheter, många organisationer och kommunerna i regionen tillsammans sköta en dylik störningssituation. Vi övar att skapa en gemensam lägesbild och samarbeta under allvarliga undantagsförhållanden. Kommunerna kan samtidigt testa hur deras beredskapsplaner fungerar, berättar Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands räddningsöverinspektör Unto Usvasalo.

Representanter för press och media är välkomna att följa med början av övningen i myndigheternas spelcenter i Heikkilä kasernområde i Åbo. Onsdag 21 september kl. 13-14 är det möjligt att fotografera och intervjua ledare och deltagare i övningen i utbildningsbyggnaden i Heikkilä kasernområde. Kommunerna övar i sina egna utrymmen under hela övningen.

Mer information

För press och media

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum