Aluehallintovirasto

Kommunerna med gränsövergångar i västra och inre Finland måste fortfarande ordna hälsokontroller för dem som reser in i landet

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med ett beslut som fattades idag den 26 maj med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att fortsättningsvis ordna hälsokontroller för alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna i kommunernas områden i syfte att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet är i kraft under tiden 1.6–30.6.2021.

För att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV2 har Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland senaste gång 23.4.2021 med stöd av paragraferna 15 och 16 i lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att ordna hälsokontroller för alla personer som anländer till Finland via gränsövergångarna i kommunernas områden samt bestämt att det för resenärer från riskländer är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen. Föreläggandet var i kraft under tiden 1.5–31.5.2021.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har på basis av erhållna utredningar och en helhetsprövning idag beslutat förlänga det beslut som meddelades den 23 april 2021 med stöd av paragraferna 15 och 16 i lagen om smittsamma sjukdomar. Föreläggandet gäller inte barn som är födda 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal i deras arbetsuppgifter.

Regionförvaltningsverkets nya beslut är i kraft under tiden 1.6–30.6.2021.

Beslutet gäller följande gränsövergångsställen:

Jyväskylä, Karleby-Jakobstad, Seinäjoki, Tammerfors-Birkala och Vasa flygplatser

Kaskö, Karleby, Kristinestads, Jakobstads och Vasa hamnar

För att förhindra spridning av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen anser regionförvaltningsverket att det är nödvändigt att ordna hälsokontroll för alla personer som reser in i landet via de gränsövergångsställen som nämns i beslutet.

Regionförvaltningsverket konstaterar att ett lagförslag om ersättande hälsosäkerhetsåtgärder vid gränspassage som skulle göra det möjligt att avskaffa de inre gränskontrollerna har lämnats på remiss den 25 maj 2021. Det bör således anses osannolikt att de nuvarande inre gränskontrollerna skulle kunna avslutas 15.6.2021, åtminstone inte med de åtgärder som lagen möjliggör. Enligt regionförvaltningsverkets bedömning är det möjligt att ordna hälsokontroller för alla som reser in i landet så länge som gränskontrollen vid de inre gränserna och de stränga inresebegränsningarna fortgår.

Kommunernas hälsovårdsmyndigheter ska beakta gällande lagstiftning, lokala förhållanden och tillgängliga resurser när de ordnar hälsokontroller. Verkställandet av regionförvaltningsverkets beslut får inte äventyra ordnandet av annan hälso- och sjukvård.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut om obligatorisk hälsokontroll med stöd av 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar pdf

Ytterligare information (länkar)

Begränsningsåtgärder för att hindra spridningen av den nya virusvarianten och epidemin (öppnas i en ny flik) (SHM brev 28.1.2021)

Bekämpning av coronavirussmitta i den gränsöverskridande trafiken (öppnas i en ny flik) (SHM brev 3.2.2021)

Rekommendation om hälsokontroller i samband med inresa i landet i syfte att förhindra spridning av viruset SARS-CoV-2 och dess mutationer som smittar lätt (öppnas i öppnas i en ny flik) (THL:s anvisning 29.3.2021)

Svar på vanliga frågor om coronaviruset på regionförvaltningsverkets webbplats (rfv.fi)

Gränsbevakningsväsendets anvisningar om gränsövergång under coronaviruspandemin, Öppnas i en ny flik, (raja.fi)

Coronainfo

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning (mån–fre klockan 8–11.30 och 12.30–16):
tfn 0295 016 666, coronainfo@rfv.fi

För media:

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587, fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Koronarajoitukset lievenevät pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 15.6., osassa Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan14.6.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joilla kokoontumisrajoituksia lievennetään mm. pääkaupunkiseudulla. Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan 15.6. alkaen. Lisäksi alueelta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum