Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunerna önskar större förtroende och friheter – Kommunförbundet publicerade sina mål för regeringsprogrammet

Dela

Utgångspunkten för kommunpolitiken bör vara att beakta olikheterna i kommunsektorn. De varierande behoven i kommuner som utvecklas olika bör beaktas bättre än hittills. Kommuner som är olika till sin storlek eller på annat sätt måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse att besluta hur de tillhandahåller service i rätt tid, hållbart och effektfullt. För detta ändamål behöver ett försöksprogram inledas.

– Statens normstyrning är nu inriktad på att i detalj styra genomförandet av kommunens uppgifter. För samhällets funktion är det viktigare med jämlika tjänster i kommunerna än att alla kommuner har likadan förvaltning. Staten bör övergå till att styra verksamhetens mål och effektfullhet och ge kommunerna svängrum att utarbeta verksamhetsformer som passar dem, säger styrelseordförande Joona Räsänen.

För att de nya kommunerna efter vårdreformen och reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 ska kunna bygga en livskraftig framtid måste kommunernas finansieringssystem förnyas och de lagstadgade tjänsternas finansiering tryggas.

– Varje kommun bör ges tillräckliga resurser för tillhandahållandet av tjänster. Statsandelssystemet behöver förnyas och kommunerna måste få full ersättning för ekonomiska förluster till följd av statliga beslut. Finansieringssystemet bör möjliggöra och främja flexibla och varierande lösningar och samarbete vid tillhandahållandet av tjänster, säger verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunernas stora nya uppgift är att tillhandahålla sysselsättningstjänster från år 2024. Kommunerna bör ges en genuin möjlighet att organisera tjänsten kostnadseffektivt på ett sätt som smidigt beaktar lokala förhållanden. Också arbetskraftsunderskottet måste åtgärdas med alla medel.

– Sysselsättnings- och företagstjänster, integrationsfrämjande tjänster samt utbildningstjänster kommer att vara den starka grunden för kommunens livskraftsuppgift. Bland annat behöver man kraftigt öka arbetskraftsinvandringen. Det finns nu flera hinder för detta och hindren måste undanröjas snabbt, säger relationschef José Valanta.

Bekanta dig med alla våra 13 mål för regeringsprogrammet i bilagan och på vår webbplats (på finska, kommer snart på svenska).

Nyckelord

Kontakter

Joona Räsänen, styrelseordförande, 050 547 5590, joona.rasanen@lohja.fi

Minna Karhunen, verkställande direktör, 09 771 2000, minna.karhunen@kommunforbundet.fi

José Valanta, relationsdirektör, 050 523 1116, jose.valanta@kommunforbundet.fi

Dokument

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum