Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver

Dela

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

Kommunförbundet informerar 15.12.2020

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

- Genom den kommunbaserade lösningsmodellen eftersträvas en högre sysselsättningsgrad, bättre tillgång på arbetskraft och stärkt konkurrenskraft. Det är också viktigt att stödja hållbarheten i den offentliga ekonomin och kommunernas och regionernas livskraft, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Den kommunbaserade modellen medför fler fördelar för arbetssökande och arbetsgivare

- En stark koppling till kommunernas övriga verksamhet garanterar servicenivån i hela landet. Dessutom innebär den kommunbaserade modellen att det är möjligt att variera verksamhetssätten och vid behov bygga upp olika samarbetsmodeller, säger Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Den kommunbaserade modellen kombinerar tjänster för arbetsgivare och arbetssökande för att främja kommunernas livskraft. Genom den föreslagna lösningen kan man skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen, främja efterfrågan och utbudet när det gäller arbete samt förebygga arbetslöshet i allt större utsträckning.

Överföringen av organiseringsansvaret till kommunerna ska genomföras stegvis som en flerårig process. Förnyelsen av arbets- och näringstjänsternas innehåll samt de kommunförsök som inleds har också en viktig roll i arbetet.

Hur bereddes den kommunbaserade modellen?

I enlighet med regeringens beslut vid budgetförhandlingarna inleddes en beredning inom statsförvaltningen för att överföra ansvaret för sysselsättningstjänsterna till den lokala nivån. Det innebär att finansieringsansvaret för tjänsterna och förmånerna ses över så att modellen innebär incitament för att främja sysselsättningen enligt samma modell som i andra nordiska länder.

Den kommunbaserade modellen bereddes under november-december 2020. Modellen utformades främst tillsammans med en sparringsgrupp som bestod av kommunernas sakkunniga. Närmare 200 professionella i kommuner av olika storlek och typ har bidragit på olika sätt till beredningen. Vid beredningen utnyttjades resultaten från tidigare sysselsättningsförsök.

Modellen finns på adressen www.kuntaliitto.fi/tyollisyyden-ratkaisumalli. Den svenskspråkiga versionen publiceras då översättningen blivit klar.

Närmare upplysningar:
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458
Erja Lindberg, utvecklingschef, sysselsättning, tfn 050 381 4096

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuninvånarna nu nöjdare med social- och hälsovårdstjänsterna26.1.2021 09:05:29 EETTiedote

Kommuninvånarna anser att social- och hälsovårdstjänsterna till största delen skötts bra. Tjänsterna anses också vara lättillgängliga. Nöjdast är kommuninvånarna med sjukskötar- och hälsovårdarmottagningarna samt mödra- och barnrådgivningen. Också sjukhusvården, tandvården, hälsocentralernas läkarmottagning och skolhälsovården får gott betyg. – Även för socialtjänsternas del kan man se att de som använt tjänsterna i allmänhet är mycket nöjdare med hur tjänsterna skötts än de som inte använt tjänsterna. Nöjdast är kunderna med familjerådgivningstjänsterna, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom. Kommuninvånarna är mycket nöjda med framför allt hur hälso- och sjukvårdstjänsterna skötts, och tillgången till tjänsterna och deras tillgänglighet får åtminstone medelbetyg i kommuner av alla storlekar. Nöjdast med tillgången och tillgängligheten är invånarna i kommuner med 5 000–20 000 invånare och minst nöjda är invånarna i städer med över 100 000 invånare. De svenskspråkiga är betydlig

Kuntalaiset aiempaa tyytyväisempiä sosiaali- ja terveyspalveluihin26.1.2021 09:00:00 EETTiedote

Sosiaali- ja terveyspalveluja pidetään kuntalaisten keskuudessa pääosin hyvin hoidettuina. Samalla sote-palveluja pidetään myös hyvin saavutettavina. Tyytyväisyys on suurinta sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanottoon sekä äitiys- ja lastenneuvolaan. Tyytyväisyys on korkeaa myös sairaalahoitoon, hammashoitoon, terveysaseman lääkärivastaanottoon ja kouluterveydenhuoltoon. - Myös sosiaalipalvelujen kohdalla ilmenee, että palveluja käyttäneet ovat pääsääntöisesti paljon tyytyväisempiä palvelujen hoitoon kuin ne tahot, jotka palveluja eivät ole käyttäneet. Käyttäjätyytyväisyys on suurinta perheneuvolapalveluihin, toteaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom. Tyytyväisyys erityisesti terveyspalvelujen hoitoon on hyvin suurta ja arviot saatavuudesta ja saavutettavuudesta ovat vähintään kohtuullisella tasolla kaiken kokoisissa kunnissa. Parhaat tyytyväisyys- ja saavutettavuusarviot annettiin 5 000–20 000 asukkaan kunnissa, heikoimmat arviot sen sijaan yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. R

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet12.1.2021 14:00:01 EETTiedote

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026. Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts. De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena. Stora skillnader mellan olika områden I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorie

Alueelliset erot huomioitava ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä12.1.2021 13:58:44 EETTiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös ympäristöterveydenhuollon sijoittumista. Selvitysryhmä on ehdottanut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä siirrettäviksi tuleville hyvinvointialueille vuonna 2026. Kuntaliitto katsoo, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä tulee arvioida toiminta ja vaikuttavuus edellä ja alueelliset erot huomioiden. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulisi eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta säilyttää kuntaperusteisena myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Alueelliset erot voidaan parhaiten huomioida mahdollistamalla työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Erot alueiden välillä suuria Kaupungeissa ympäristöterveydenhuollon organisoituminen hyvinvointialueelle hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin. Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä, missä ympäristöterveydenhuolto on tarkoituksenm

Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet7.1.2021 08:40:33 EETTiedote

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om. Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna. - Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster. Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av natu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum