Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunerna ska inte ha kvar finansieringsansvar för det grundläggande utkomststödet

Dela

I Social- och hälsovårdsministeriets lagförslag om en utkomststödsreform föreslås att hälften av finansieringsansvaret för utkomststödet ska kvarstå hos kommunerna. Kommunförbundet motsätter sig förslaget.

– Finansieringsansvaret bör inte i sin nuvarande form kvarstå hos kommunerna i början av 2023, eftersom kommunerna i och med vårdreformen inte längre kommer att ha verkliga möjligheter att påverka behovet av utkomststöd, kommenterar Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

Alla uppgifter inom socialvården överförs till välfärdsområdena 2023. Genom socialvården har kommunerna tidigare direkt kunnat påverka antalet personer som behöver grundläggande utkomststöd. När välfärdsområdena tar över uppgifterna har kommunerna inte längre några verkliga möjligheter att påverka kostnaderna för utkomststödet genom egna åtgärder.

Enligt Kommunförbundet bör finansieringsansvaret för det grundläggande utkomststödet i sin helhet överföras på staten i samband med social- och hälsovårdsreformen i början av 2023. Kommunförbundet anser att en överföring av finansieringsansvaret borde ha ingått i social- och hälsovårdsreformen.

Kommunförbundet efterlyser en utredning av konstitutionella problem 

I vårdreformen skärs kommunernas statsandelar och skatteinkomster ner i motsvarande mån som kostnader överförs då välfärdsområdena tar över kommunernas uppgifter. Statsandelarna till kommunerna minskar från nio till fyra miljarder euro. 

– I och med vårdreformen får det kvarstående finansieringsansvaret för det grundläggande utkomststödet proportionellt en större andel av ekonomin i kommunerna. Ett finansieringsansvar på 350 miljoner euro innebär en minskning på nästan 10 procent i den nya kommunens statliga finansiering, säger Sanna Lehtonen, direktör för kommunal ekonomi vid Kommunförbundet.

Förslaget om att detta separata finansieringsansvar på cirka 350 miljoner euro ska bli kvar hos kommunerna kräver enligt Kommunförbundet att det görs en noggrann bedömning av eventuella konstitutionella problem under riksdagsbehandlingen. 

– Frågan är viktig med tanke på kommunernas självstyrelse. Påverkar finansieringsansvaret kommunernas förmåga att sköta och finansiera sina lagstadgade och övriga uppgifter? När den kommunala ekonomin krymper måste kommunernas skyldigheter ses över ännu noggrannare. Man måste också utreda frågan på den enskilda kommunens nivå. Frågan kan bli problematisk också med tanke på den kommunala självstyrelsen, som tryggas i grundlagen, säger Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden vid Kommunförbundet.  

Propositionen om ändring av lagen om utkomststöd (RP 127/2022 rd) överlämnades till riksdagen 8.9.2022. Den nya lagen är avsedd att träda i kraft 1.1.2023.

Nyckelord

Kontakter

Hanna Tainio
Vice verkställande direktör
+358 9 771 2006
hanna.tainio@kommunforbundet.fi

Sanna Lehtonen
Direktör för kommunal ekonomi
+358 50 575 9090
sanna.lehtonen@kommunforbundet.fi

Juha Myllymäki
Direktör för juridiska ärenden
+358 50 408 4392
juha.myllymaki@kommunforbundet.fi

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Eduskunnalle annettu TE-palvelut 2024 -uudistuksen lakiesitys rajaa kunnallista itsehallintoa6.10.2022 14:50:33 EEST | Tiedote

Hallituksen lakiesitys TE-palvelut 2024 -uudistuksesta on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Merkittävässä uudistuksessa nykyisin valtion vastuulla olevat työ- ja elinkeinopalvelut siirrettäisiin kunnille 1.1.2025. Lakiesitys on parantunut lausuntopalautteen pohjalta tehtyjen muutoksien ansiosta. Kuntaliitto vaatii kuitenkin tarkempaa tarkastelua rahoituksen ja järjestämisvastuun osalta.

Kommunerna önskar större förtroende och friheter – Kommunförbundet publicerade sina mål för regeringsprogrammet6.10.2022 12:40:37 EEST | Tiedote

Utgångspunkten för kommunpolitiken bör vara att beakta olikheterna i kommunsektorn. De varierande behoven i kommuner som utvecklas olika bör beaktas bättre än hittills. Kommuner som är olika till sin storlek eller på annat sätt måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse att besluta hur de tillhandahåller service i rätt tid, hållbart och effektfullt. För detta ändamål behöver ett försöksprogram inledas.

Kunnat toivovat lisää luottamusta ja vapauksia – Kuntaliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteensa6.10.2022 12:37:24 EEST | Tiedote

Kuntien moninaisuuden huomioimisen on oltava kuntapolitiikan ytimessä. Erilaistuvan kuntakentän vaihtelevat tarpeet on huomioitava laajemminkin nykyistä paremmin. Eri kokoisille ja erilaisille kunnille on turvattava kunnalliseen itsehallintoon kuuluva toimintavapaus päättää, miten ne järjestävät palvelut oikea-aikaisesti, taloudellisesti kestävästi ja vaikuttavasti. Tätä varten on käynnistettävä kokeiluohjelma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum