Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunsektorns innovationsbarometer 2022: Innovationsverksamheten ger mer fungerande processer och nöjdare kunder

Dela

Nästan alla (96 %) av kommunsektorns organisationer hade tagit i bruk innovationer under de senaste två åren. Det framgår av kommunsektorns innovationsbarometer som besvarades av personer som arbetar med innovationer i kommunerna och samkommunerna.

Kommunsektorns innovationsbarometer 2022

Innovationsverksamheten ger mer fungerande processer och nöjdare kunder

Nästan alla (96 %) av kommunsektorns organisationer hade tagit i bruk innovationer under de senaste två åren. Det framgår av kommunsektorns innovationsbarometer som besvarades av personer som arbetar med innovationer i kommunerna och samkommunerna.

En innovation är en ny idé som tagits i bruk och ger användaren mervärde. Innovationer kan klassificeras till exempel som produkt-, service- eller processinnovationer eller innovationer som omfattar hela servicesystemet.

Innovation är en del av organisationens normala verksamhet uppger 58 % av dem som besvarade enkäten och 90 % av kommunsektorn har stött innovationsverksamhet.

De vanligaste stödformerna för innovationsverksamheten är stöd från ledande tjänsteinnehavare eller förtroendevalda, utveckling av innovationskompetensen samt samarbete med kunder och användare.

Verksamhetskulturen främjar innovationer

Över 80 % av kommunerna och samkommunerna som deltog i enkäten har en verksamhetskultur som antingen mycket eller i någon mån gynnar försök, innovationer och risktagande, och avsätter arbetstid för innovationsverksamhet. Innovationsverksamheten stöds av processer och metoder samt tydliga idéer och mål.

Innovationsverksamheten i kommunsektorn styrs oftast av strategier eller program som omfattas av landskapsförbunden (71 %), ministerierna (66 %) och regeringsprogrammet (61 %). Andra kommunala program och program på EU-nivå styrde innovationsverksamheten i nästan hälften av organisationerna som deltog i enkäten. Innovationsprojekten följs upp och samordnas också på strategisk nivå.

– Organisationer i kommunsektorn bedömer att de med hjälp av innovationer uppnått mer fungerande processer, nöjdare kunder, förbättrad produktivitet, effektivitet och högre kvalitet, säger Tuula Jäppinen som är sakkunnig i innovationer vid Kommunförbundet.

I ungefär en femtedel (19 %) av organisationerna i kommunsektorn styrs innovationsverksamheten med en separat innovationsstrategi eller ett program. Av samkommunerna har 63 % en egen enhet eller ett team som koncentrerar sig på innovationer och utveckling. I kommunerna har en dryg fjärdedel (28 %) motsvarande enheter.

– I framtiden kommer vi att behöva allt fler kommuner som gynnar innovation och förnyelse. Det är viktigt att kommunerna bevarar sin konkurrenskraft och livskraft inför alla förändringar som sker i deras uppgifter och i ekonomin, och trycket från de stora globala trenderna. Osäkerheten i det internationella säkerhetsläget och olika cyberhot utmanar kommunerna till ständig utveckling och förnyelse, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Samarbetet sker oftast med andra organisationer inom kommunsektorn

Nästan alla (92 %) kommuner och samkommuner som svarat på enkäten uppgav att de idkat innovationssamarbete med minst en aktör åren 2020–2021. Samarbetet skedde oftast med en annan kommunal aktör, men också med företag och högskolor.

Innovationsbarometern 2022 har genomförts samtidigt i hela den offentliga sektorn, i både kommunala organisationer och statsförvaltningen.

Enkäten innovationsbarometern besvarades av totalt 195 företrädare för kommuner och samkommuner från olika sektorer.

Närmare upplysningar:
Tuula Jäppinen, sakkunnig i innovationer, Finlands Kommunförbund, tfn 050 520 0385
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634

Innovaatiobarometri 2022. Acta nro 283 (på finska):
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2201-innovaatiobarometri-2022-acta-nro-283

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Vårdreformen kapar av kommunalskatten, oväntat många kommuner sänker sin fastighetsskatt18.11.2022 15:08:48 EET | Tiedote

I början av 2023 sker en historisk förändring i kommunalskattesatserna. I enlighet med finansieringslagen för social- och hälsovårdsreformen sänks inkomstskattesatserna för fastlandskommunerna med 12,64 procentenheter 2023 och motsvarande belopp överförs till statsbeskattningen. Fastlandskommunerna kan alltså inte ändra sina kommunalskattesatser för 2023. Inkomstskattesatserna ändrades inte heller på Åland.

Sote-uudistus pienentää kunnallisveroa historiallisesti, yllättävän moni kunta laskee kiinteistöveroa18.11.2022 12:51:02 EET | Tiedote

Kunnallisveroprosentit muuttuvat vuoden 2023 alussa historiallisesti. Sote-uudistuksen rahoituslaki määrää, että Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentit laskevat 12,64 prosenttiyksikköä vuonna 2023 ja vastaava summa siirtyy valtion verotukseen. Manner-Suomen kunnat eivät voi siis muuttaa vuoden 2023 kunnallisveroprosenttejaan. Tuloveroprosentteihin ei tehty muutoksia myöskään Ahvenanmaalla.

Kommunförbundet bildar ett bolag för att trygga tjänsterna för välfärdsområdena i övergångsskedet28.10.2022 11:59:29 EEST | Tiedote

Kommunernas uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till de nya välfärdsområdena 1.1.2023, Det här påverkar också Kommunförbundets verksamhet. Eftersom Kommunförbundet är en förening som ägs av kommunerna, kan förbundet inte betjäna välfärdsområdena. Kommunförbundet och välfärdsområdena har ändå letat efter en samarbetsform för att kunna tillhandahålla tjänster för välfärdsområdena i övergångsskedet och möjliggöra en process mot en mer permanent lösning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum