Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuntorget blir systertidning till Kuntalehti - Dan Lolax ny chefredaktör

Dela

Finlands Kommunförbunds tidskrift Kommuntorget och webbtjänsten Kommuntorget.fi, byter förläggare från Kommunförbundet Service Ab till KL-Kustannus Oy från början av 2021. Tidskriften utkommer fyra gånger per år.

Dan Lolax
Dan Lolax

Det är fråga om en intern överföring i anslutning till omorganiseringen av Kommunförbundet där förlagsverksamheten samlas under KL-Kustannus, som ägs av Kommunförbundet.

Mediebolaget KL-Kustannus, som har en lång historia och är specialiserat på kommunsektorn, publicerar också tidskrifterna Kuntalehti och Kuntatekniikka. Dessutom ordnar bolaget tillsammans med Kommunförbundet Kommunmarknaden, som är det största årliga evenemanget för branschfolk inom kommunsektorn, och producerar videobildstjänster via Kunta.tv.

Kommuntorgets redaktionschef Dan Lolax har utnämnts till chefredaktör för tidningen från 1.1.2021. För att utveckla samarbetet mellan Kommuntorget och Kommunförbundet bildas ett redaktionsråd för Kommuntorget, med företrädare för både förläggaren och Svenska enheten vid Kommunförbundet.

– Vi ser fram emot ett gott och nära samarbete med redaktionen också i fortsättningen, säger Ida Sulin, direktör för Svenska enheten vid Kommunförbundet.

– Det är fint att KL-Kustannus och Kuntalehti får förstärkning i form av Kommuntorget och Kommuntorget.fi. Som företrädare för den språkliga minoriteten har en liten och smidig tidskrift möjlighet att erbjuda det där andra perspektivet på kommunfrågor, säger Micaela Röman, styrelseledamot i KL-Kustannus Oy.

– Ändringen innebär att Kommuntorget och Kommuntorget.fi kommer att tillföra sina starka sidor till den rapportering och innehållsproduktion som omfattar hela kommunsektorn. Dan Lolax är ett utmärkt val till chefredaktör och jag är säker på att Kommuntorget kommer att ha en stark och egen röst också i fortsättningen, säger Röman.

– Det här är ett steg i rätt riktning för Kommuntorget. Vår möjlighet att följa med nyheter om tvåspråkiga kommuner och kommunerna på Åland förbättras när vi kommer närmare vår systertidning Kuntalehti. Det här ger oss goda förutsättningar att utveckla tidningens journalistiska innehåll och samarbetet med Kommunförbundet, säger redaktionschefen och den blivande chefredaktören Dan Lolax.

Kommuntorget tas emot med glädje hos KL-Kustannus.

– Kommuntorget Magasin och Kommuntorget.fi är viktiga kontaktytor till den svenskspråkiga kommunsektorn. Överföringen av Kommuntorget till förlaget stärker tidskriften, men ger också ett viktigt tillskott till utbudet av våra medielösningar, säger KL-Kustannus Oy:s verkställande direktör Markku Vento.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR:

Markku Vento, verkställande direktör, KL-Kustannus Oy, tfn 050 468 0044

redaktionschef Dan Lolax, Kommuntorget, tfn 050 589 2592

Bilder

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet12.1.2021 14:00:01 EETTiedote

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026. Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts. De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena. Stora skillnader mellan olika områden I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorie

Alueelliset erot huomioitava ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä12.1.2021 13:58:44 EETTiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös ympäristöterveydenhuollon sijoittumista. Selvitysryhmä on ehdottanut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä siirrettäviksi tuleville hyvinvointialueille vuonna 2026. Kuntaliitto katsoo, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä tulee arvioida toiminta ja vaikuttavuus edellä ja alueelliset erot huomioiden. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulisi eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta säilyttää kuntaperusteisena myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Alueelliset erot voidaan parhaiten huomioida mahdollistamalla työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Erot alueiden välillä suuria Kaupungeissa ympäristöterveydenhuollon organisoituminen hyvinvointialueelle hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin. Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä, missä ympäristöterveydenhuolto on tarkoituksenm

Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet7.1.2021 08:40:33 EETTiedote

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om. Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna. - Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster. Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av natu

Kuntavaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden kuntien suuntaviivat7.1.2021 08:36:41 EETTiedote

Kuntavaalit käydään tasan sadan päivän päästä. Nyt jos koskaan on korkea aika keskustella kunnista, niiden tehtävistä ja roolista sekä siitä, mistä kuntavaaleissa tosiasiallisesti päätetään. Kattavien ja monipuolisten ehdokaslistojen sekä äänestysaktiivisuuden noston edellytyksenä on kuntien roolin ja kuntapolitiikan merkityksen näkyväksi tekeminen, sillä kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. - Ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tuomaan faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua kuntavaalien agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Kuntavaalien yhteydessä keskusteltava tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä Osana valtakunnallista kuntavaalikampanjaa Kuntaliitto korostaa elinvoima- ja työllisyyskysymyksiä, kestävän kehityksen kokonaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä nostaa keskusteluun kuntien palveluiden tulevaisuuden. Arjessamme kaiken takan

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver15.12.2020 10:00:00 EETTiedote

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum