HUS

Kön till gynekologiska canceroperationer vid Kvinnokliniken kunde förkortas, men minskningen av antalet personer som söker vård medför oro

Dela

Kvinnokliniken kunde arbeta bort kön till gynekologiska canceroperationer som uppstått i slutet av hösten och början av året på grund av coronavirusepidemin. Minskningen i antalet remisser i februari väcker farhågor om att personer med symtom som tyder på gynekologisk cancer kanske inte söker vård i den mån som krävs.

I bilden ses andelen kunder (%) som väntat på en gynekologisk canceroperation under november-februari och vars cancer har opererats inom mindre än två eller tre veckor från att operationsremissen har anlänt.
I bilden ses andelen kunder (%) som väntat på en gynekologisk canceroperation under november-februari och vars cancer har opererats inom mindre än två eller tre veckor från att operationsremissen har anlänt.

Senaste vår under coronavirusepidemins första våg sjönk antalet remisser till Kvinnokliniken för operation av gynekologisk cancer. Därmed sökte människorna inte nödvändigtvis vård på samma sätt som tidigare. Det syntes en tydlig ökning i antalet remisser under hösten.

”På hösten verkade det också som om det bland cancerfallen vi opererade skulle ha förekommit fler fall som hade spritt sig mer omfattande. I alla fallen kunde vi inte heller hålla en tidsgräns på mindre än fyra veckor från remiss till operation”, berättar tf avdelningsöverläkare Anna Kanerva vid linjen för gynekologisk operationsverksamhet på Kvinnokliniken.

För gynekologisk cancer har Kvinnokliniken som mål att tiden från remiss till operation är 2–3 veckor. I december började man arbeta bort den vårdskuld som uppstått under våren genom att bland annat genomföra operationer på veckosluten. I februari var kön bortarbetad i den mån att redan 85 % av patienterna kunde opereras inom tre veckor.

”Det är naturligtvis bra att kön blir kortare. I början av året har vi dock fått intrycket att antalet remisser har minskat. När antalet remisser varierar så här mycket kan det vara frågan om att de som har symtom inte söker sig till vård i tid.”

1900 personer insjuknar årligen i gynekologisk cancer – tveka inte att söka vård

Nästan 1900 finländare insjuknar i gynekologiska cancerformer såsom livmoderkroppscancer, äggstockscancer och vulvacancer. Enligt Anna Kanerva ska man inte tveka att söka läkarhjälp för alla symtom som skulle kunna tyda på dessa cancerformer. Sannolikheten att insjukna ökar när kvinnan blir äldre.

”Symtomen kan vara till exempel magsmärtor och svullnad, blodiga flytningar, tätare urineringsbehov, plötsliga förändringar i tarmfunktionen, avvikande viktminskning eller trötthet. Prognosen är bättre ju tidigare cancern upptäcks.”

Under 2020 opererades cirka 900 gynekologiska cancerformer eller misstankar om cancer på Kvinnokliniken. På Kvinnokliniken opereras årligen cirka 200 konstaterade fall av livmoderkroppscancer, 100–120 fall av cancer i äggstockarna, äggledarna och bukhinnan, 25–35 fall av livmoderhalscancer och 25–40 fall av vulvacancer. Årligen opereras 35–40 fall av odefinierad gynekologisk cancer.

Nyckelord

Kontakter

Tf avdelningsöverläkare Anna Kanerva
HUS Kvinnosjukdomar och förlossningar, linjen för gynekologisk operationsverksamhet och gynekologisk onkologi
tfn 050 428 6948
anna.kanerva@hus.fi

Överläkare, linjedirektör, professor Tomi Mikkola
HUS Kvinnosjukdomar och förlossningar, linjen för gynekologisk operationsverksamhet
tfn 050 427 1187
tomi.mikkola@hus.fi

Bilder

I bilden ses andelen kunder (%) som väntat på en gynekologisk canceroperation under november-februari och vars cancer har opererats inom mindre än två eller tre veckor från att operationsremissen har anlänt.
I bilden ses andelen kunder (%) som väntat på en gynekologisk canceroperation under november-februari och vars cancer har opererats inom mindre än två eller tre veckor från att operationsremissen har anlänt.
Ladda ned bild

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum