ELY-keskukset

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-dokumentet för projektet för Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse (Nyland, Egentliga Finland)

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett en motiverad slutsats om Trafikledsverkets beskrivning av miljökonsekvensbedömningen gällande Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Med MKB-förfarandet har man sammanfört Natura 2000 -bedömningarna för Kisko ås källflöden och Noux samt bedömningen av behov av en Naturabedömning för Kustövikens Naturaområde. Den motiverade slutsatsen har utarbetats i samarbete mellan experter vid NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland. NTM-centralernas naturvårdsmyndigheters Naturautlåtanden är bifogade till slutsatsen.

Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland
Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland

I projektet för snabb tågförbindelse ingår en ny dubbelspårig direktbana i avsnittet Esbo–Salo (längd 95 kilometer) och byggande av ett dubbelspår bredvid det befintliga spåret i avsnittet Salo–Kuppis (längd 55 kilometer). 

Alternativen som granskats i miljökonsekvensbedömningen, det vill säga MKB: 

  • Alternativ A: Snabb tågförbindelse som dubbelspårig i avsnittet Esbo–Åbo 
  • Alternativ B: Snabb tågförbindelse som dubbelspårig i avsnittet Esbo–Åbo och linjerätningar (Hajala, Kriivari, Toikkala och Pikis) i avsnittet Salo–Åbo
  • Alternativ 0+: Den befintliga kustbanan med förbättringsåtgärder. 

Projektet är exceptionellt stort och det har många betydande miljökonsekvenser 

Det är fråga om ett omfattande, långvarigt banprojekt, som har betydande negativa konsekvenser för naturen, bullerkonsekvenser, konsekvenser för yt- och grundvatten, jordmånen och berggrunden och användning av naturresurserna samt landskapet och kulturmiljön. Projektet bedöms också ha betydande konsekvenser för klimatet, trafiken samt markanvändningen och samhällsstrukturen.

Projektet kräver mer detaljerad utredning, planering och konsekvensbedömning, bland annat i anslutning till konsekvenser för naturen och yt- och grundvatten, marktäkt och placering av jordmaterial samt behov av tillstånd enligt naturvårdslagen och vattenlagen. Betydande försämrande konsekvenser för Naturaområdet i Kisko ås källflöden kan inte uteslutas med de planlösningar som angetts i projektet. Projektalternativen A och B förutsätter dessutom flera avvikelser från naturvårdslagen samt som minst mer än tio dispenser för försämring eller förstörande av föröknings- och viloplatser för arter i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (flygekorre, fladdermöss, åkergroda, tjockskalig målarmussla).   I projektets fortsatta planering bör särskild uppmärksamhet fästas på att förebygga och lindra negativa konsekvenser samt att följa upp dem.  

I den motiverade slutsatsen har det beaktats utlåtanden och synpunkter som getts om MKB-dokumentet och den kompletterade MKB-dokumentet samt Naturabedömningarna. Kontaktmyndighetens motiverade slutsats och de utlåtanden som getts om Naturabedömningarna samt MKB-dokumentet och den respons från samråd som erhållits finns i sin helhet för påseende på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB

Mer information:

Liisa Nyrölä, NTM-centralen i Nyland

Sanna-Liisa Suojasto, NTM-centralen i Egentliga Finland

Natura-utlåtandena:

Naturabedömning för Kisko ås källflöden
Salli Uljas, NTM-centralen i Egentliga Finland

Naturabedömning för Noux
Ilpo Huolman, NTM-centralen i Nyland

Behov av en Naturabedömning för Kustöviken
Tapio Aalto, NTM-centralen i Egentliga Finland

e-postadresserna: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Nyckelord

Bilder

Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland
Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)11.8.2022 11:44:26 EEST | Tiedote

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)11.8.2022 11:07:21 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum