Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Korkeakoulutettujen juurruttamista ja kansainvälisten osaajien parempaa hyödyntämistä tarvitaan osaavan työvoiman saamiseksi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on suuri tarve osaavalle työvoimalle. Työvoiman tarpeeseen voidaan tulevaisuudessa vastata mm. houkuttelemalla korkeakoulutettuja jäämään alueelle ja tukemalla yrityksiä esimerkiksi kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä koulutustarpeissa. Alueella on hyvää yhteistyötä, ketteryyttä, yritteliäisyyttä ja palveluita, mutta aluetta tulisi markkinoida osaavan työvoiman rekrytoinnissa koko elämänpiirin osalta.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteutettiin syksyllä 2020 selvitys, jonka keskiössä olivat yritysten osaamistarpeiden kartoittaminen sekä yritysten toteuttamat toimenpiteet, jotka tähtäävät siihen, miten alueella jatkossa varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus. Selvityksen toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Työn taustalla vaikutti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen työllisyyskehitys, joka on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi merkittävästi ja oli alueella koko maan kärkeä. Tämä näkyy alueen yrityksissä paikoitellen pulana osaavasta työvoimasta.

Pohjanmaan ELY-alueella 2010-luvulla työllisten osuus kasvoi voimakkaasti ja työttömien määrä väheni. Maakuntien työllinen työvoima ei ole supistunut, vaikka maakuntien työikäinen väestö ja työvoima supistuivat merkittävästi. Keskeisen tulevaisuuden työvoimareservin muodostavat muualle opiskeluiden perässä muuttaneet, jotka voisivat palata näihin maakuntiin. Korkeakoulutettujen työllistyminen alueella on yksi kokonaisuus, jota kannattaa tarkastella sekä sen suhteen, vastaavatko korkeakoulutusmahdollisuudet alueen tarpeita, ja millä aloilla vastavalmistuneiden työllistymistä alueen työmarkkinoille voitaisiin edistää. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle muuttavista maahanmuuttajista merkittävä osa jää väliaikaisesti joko työttömäksi tai työvoiman ulkopuoliseksi. Alueella tulisi panostaa maahanmuuttajien työllistymiseen ja integraatioon.

Osana selvitystä yrityksille kohdennettiin sähköinen kysely, joka kartoitti osaamistarpeita. Tämän lisäksi haastateltiin joukko avainhenkilöitä kahden maakunnan alueelta ja toteutettiin väestöennusteeseen perustuva tilastollinen työvoimaennuste vuoteen 2030 saakka. Selvityksen lopulla järjestettiin työpaja kehittämistoimenpiteiden määrittelemiseksi.

Haastatteluaineiston osalta keskeisiä esille nousseita asioita olivat esimerkiksi korkeakoulutettujen houkuttelu alueelle, eri alojen, kuten sote-sektorin työntekijöiden rekrytointitarpeet sekä kansainvälisten rekrytointiprosessien laajentaminen. Myönteisinä asioina nostettiin esille hyvä alueellinen yhteistyö, matala hierarkia, ketteryys, yritteliäisyys ja hyvin toimivat palvelut. Haastateltavat kokivat kuitenkin, että työllisyyttä voitaisiin tukea rohkeammilla toimilla, ja aluetta tulisi markkinoida jatkossa koko elämänpiirin, ei vain työpaikkojen osalta.

Yrityksille kohdennetusta kyselystä nousi kolme keskeisintä asiaa: yritysten koulutustarpeiden tukeminen, aktiivisen oppilaitosyhteistyön lisääminen sekä kansainvälisten rekrytointiprosessien selkeyttäminen ja nopeuttaminen. Koulutusten osalta yritykset toivovat tukea esimerkiksi tiedon jakamiseen, koulutukseen hakeutumisen helpottamiseen ja prosessien nopeutukseen. Monet yritykset näkevät kansainväliset rekrytoinnit potentiaalisina, mutta eivät ole niitä vielä toteuttaneet tuen ja tiedon puutteiden takia.

Työpajatyöskentelyn pohjalta laadittiin kolme keskeisintä teemaa toimenpiteitä varten. Keskusteluiden pohjalta valikoituneet teemat olivat alueen houkuttelevuuden lisääminen, korkeakoulutettujen juurruttaminen alueelle valmistumisen jälkeen sekä maahanmuuton ja kansainvälisten osaajien parempi hyödyntäminen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom området den lägsta i Finland (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den längsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työhakijoiden osuus alueella Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9765 työtöntä työnhakijaa. Se on 2187 enemmän (+ 28,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2087 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 55,9 %). Koko maassa työttömien määrä lisääntyi keskimäärin 32,2 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,7 %.

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.1.2021 08:01:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme