Finanssiala ry

Korona iski rahastoihin – osakesijoittajilla pitkäjänteinen sijoitusstrategia

Jaa

Korona-pandemia näkyi myös rahastomarkkinoilla maaliskuussa. Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 4,5 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 106 miljardia euroa.

Lunastukset keskittyivät korkorahastoihin. Pitkän ja lyhyen koron rahastoista lunastettiin yhteensä 3,6 miljardia euroa pääomia. Yhdistelmärahastoista lunastettiin 785 miljoonaa euroa ja osakerahastoista vain 138 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sen sijaan sijoitettiin yhteensä 83 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2020

Osakerahastot

-138

-159

35 547

Yhdistelmärahastot

-785

-33

22 550

Pitkän koron rahastot

-2 012

-1 396

28 266

Lyhyen koron rahastot

-1 604

-1 334

13 325

Vaihtoehtoiset rahastot

83

128

6 786

YHTEENSÄ

-4 456

-2 795

106 475

Koronavirus levisi helmi-maaliskuussa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Useassa maassa aloitettiin mittavat varotoimenpiteet, joiden taloudellisia seurauksia arvioidaan vielä pitkään. Keskuspankit reagoivat kriisitilanteeseen nopeasti historiallisen suurilla lisäelvytyksillä. Yksityinen palvelusektori on kärsinyt kriisistä eniten, koska varotoimenpiteiden takia kotitaloudet eivät ole enää pystyneet tai uskaltaneet kuluttaa.

Koronakriisin seurauksena osakemarkkinat laskivat poikkeuksellisen paljon. Epävarmuus varotoimenpiteiden ajallisesta kestosta ja kansantaloudellisista tappioista heijastui markkinoilla jyrkästi laskevina kursseina. Osakemarkkinoilla oli takana lähes kymmenen vuoden nousukausi, joten sijoittajat näkivät kurssiromahduksen myös mahdollisuutena sijoittaa: Suomeen ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 247 miljoonaa euroa lisää pääomia.

Korkosijoittajalle kuukausi oli haasteellinen. Poikkeuksellinen markkinatilanne näkyi erityisesti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavissa rahastoissa. Pitkät korot nousivat, mikä vaikutti rahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Lyhyen koron rahastoja käytetään usein talletustilin vastineena, joten poikkeusoloissa rahastoista todennäköisesti lunastettiin yrityksen kassaan käteisvaroja. Kiinteistöjen hintakehitykseen vielä luotettiin, mikä näkyi vaihtoehtoisten rahastojen nettomerkinnöissä.

”Osakesijoittajat ovat selvästi pitäneet kiinni pitkäjänteisistä sijoitusstrategioistaan. Kurssiromahduksessa ei ole lähdetty lunastamaan varoja pois. Kurssien lasku on jopa nähty positiivisena mahdollisuutena sijoittaa lisää varoja Suomeen ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin osakerahastoihin. Kun koronaan liittyvät varotoimenpiteet vähitellen poistuvat ja luottamus tulevaisuuteen alkaa palata, se näkynee myös markkinoilla nopeasti” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 247 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille sekä Pohjoismaihin ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 334 miljoonaa euroa. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla, jonka arvo jäi tällä kertaa negatiiviseksi (Sharpe 12 kk -0,2). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

28

-151

4 125

-11 %

Pohjoismaat

-105

-176

3 807

-13 %

Eurooppa

-165

-76

4 973

-15 %

Pohjois-Amerikka

219

173

4 523

-9 %

Japani

-3

-40

561

-5 %

Tyynenmeren alue

-5

45

610

-10 %

Kehittyvät markkinat

-64

-135

4 044

-21 %

Maailma

0

232

11 628

-9 %

Toimialarahastot

-44

-31

1 275

-11 %

YHTEENSÄ

-138

-159

35 547

 

Pitkän koron rahastoissa lunastuksia tehtiin kaikista rahastoluokista. Pääomia lunastettiin erityisesti globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 1,2 miljardia euroa. Euroalueen valtioriskiin sijoittavista rahastoista lunastettiin 471 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 4,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,6).

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-471

-203

5 429

2,5 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-791

-779

8 827

-2,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-165

-222

2 748

-10,3 %

Valtioriski maailma

-1

-3

122

4,2 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-378

-243

5 204

-0,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-79

18

2 394

-6,2 %

Kehittyvät markkinat

-128

36

3 542

-6,5 %

YHTEENSÄ

-2 012

-1 396

28 266

 

Rahastoraportti, maaliskuu 2020 
Markkinakatsaus, maaliskuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Asuntoluototukseen ei tarvita uutta rajoitetta28.6.2022 09:42:38 EEST | Tiedote

Suomessa on poliittisella tasolla linjattu, että täällä ei oteta käyttöön tuloihin sidottua velkaantumisrajoitetta. Finanssiala ry (FA) pitää siten erikoisena Finanssivalvonnan (Fiva) tänään 28.6. julkistamaa suositusta asuntolainan hakijoiden lainojen ja pääomavastikkeiden enimmäishoitorasitteesta. Vaikka kyse on muodollisesti suosituksesta, käytännössä se on pankkien kannalta verrattavissa velvoittavaan sääntelyyn. Suomessa ollaan siten ottamassa viranomaisen toimesta käyttöön uusi asuntoluototuksen rajoittamisväline.

FA:n kyselytutkimus: Kuluttajien epävarmuus kasvanut – ”Rahoitusvenettä ei pidä nyt keikuttaa”27.6.2022 15:28:00 EEST | Tiedote

Kuluttajien epävarmuus investointipäätösten teossa on kasvanut kahdessa kuukaudessa inflaation ja korkojen nousun vuoksi. Myös epävakaa maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut investointisuunnitelmiin, muttei yhtä paljon kuin kuluttajahintojen ja korkojen nousu. Kuluttajahintojen nousuvauhdin kiihtyminen ja korkojen nousu on saanut 18 prosenttia kyselyyn vastanneista luopumaan investointisuunnitelmistaan – esimerkiksi asunnon tai vapaa-ajan asunnon ostamisesta tai remontoinnista. Huhtikuussa suunnitelmista oli luopunut 15 prosenttia vastanneista. Harkinta-aikaa investointisuunnitelmissaan on pidentänyt 33 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun huhtikuussa niin kertoi tehneensä 30 prosenttia vastanneista. Kannastaan epävarmojen en osaa sanoa -vastaajien osuus on nyt 10 prosenttia, kun se huhtikuussa oli 8 prosenttia. Näin ollen niiden osuus, joihin korkojen ja kuluttajahintojen nousu ei ollut vaikuttanut lainkaan, on tippunut kahdessa kuukaudessa 48 prosentista 39 prosenttiin vastanne

Ylivelkaantumisen hillintään esitetään sekä toimivia että ongelmallisia työkaluja16.6.2022 15:14:13 EEST | Tiedote

Osa hallituksen esittämistä uusista makrovakauden valvontavälineistä on kannatettavia, osaan sisältyy merkittäviä ongelmia. Kannatettavia ehdotuksia ovat muun muassa pienlainayhtiöiden tuominen Finanssivalvonnan (Fiva) valvonnan piiriin sekä taloyhtiölainojen lainakatto. Erityisen ongelmallinen on Fivalle ehdotettu valtuus antaa luottolaitoksille määräyksiä maksukyvyttömyysriskien hallinnasta luotonannossa. Tämä on päällekkäistä EU-sääntelyn kanssa ja tulee Finanssiala ry:n mielestä poistaa esityksestä. Asuntolainojen enimmäispituuden sääntely ei ole Suomessa tarpeen ja saattaa jopa lisätä kotitalouksien riskejä.

Päätöksenteon läpinäkyvyys paranee avoimuusrekisterin myötä16.6.2022 12:22:46 EEST | Tiedote

Avoimuuden saralla on tänään torstaina 16.6.2022 juhlapäivä, kun Sanna Marinin hallitus ehdottaa Suomeen säädettäväksi avoimuusrekisterilakia. Rekisterin tavoitteena on eduskunnan ja ministeriöiden valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Finanssiala ry (FA) on kannattanut lobbauksen avoimuusrekisteriä sen ensivaiheista lähtien.

Rahastoraportti: Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä, vaikka markkinat sahaavat8.6.2022 15:47:01 EEST | Tiedote

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 143 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme