Finanssiala ry

Korona iski rahastoihin – osakesijoittajilla pitkäjänteinen sijoitusstrategia

Jaa

Korona-pandemia näkyi myös rahastomarkkinoilla maaliskuussa. Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 4,5 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 106 miljardia euroa.

Lunastukset keskittyivät korkorahastoihin. Pitkän ja lyhyen koron rahastoista lunastettiin yhteensä 3,6 miljardia euroa pääomia. Yhdistelmärahastoista lunastettiin 785 miljoonaa euroa ja osakerahastoista vain 138 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sen sijaan sijoitettiin yhteensä 83 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2020

Osakerahastot

-138

-159

35 547

Yhdistelmärahastot

-785

-33

22 550

Pitkän koron rahastot

-2 012

-1 396

28 266

Lyhyen koron rahastot

-1 604

-1 334

13 325

Vaihtoehtoiset rahastot

83

128

6 786

YHTEENSÄ

-4 456

-2 795

106 475

Koronavirus levisi helmi-maaliskuussa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Useassa maassa aloitettiin mittavat varotoimenpiteet, joiden taloudellisia seurauksia arvioidaan vielä pitkään. Keskuspankit reagoivat kriisitilanteeseen nopeasti historiallisen suurilla lisäelvytyksillä. Yksityinen palvelusektori on kärsinyt kriisistä eniten, koska varotoimenpiteiden takia kotitaloudet eivät ole enää pystyneet tai uskaltaneet kuluttaa.

Koronakriisin seurauksena osakemarkkinat laskivat poikkeuksellisen paljon. Epävarmuus varotoimenpiteiden ajallisesta kestosta ja kansantaloudellisista tappioista heijastui markkinoilla jyrkästi laskevina kursseina. Osakemarkkinoilla oli takana lähes kymmenen vuoden nousukausi, joten sijoittajat näkivät kurssiromahduksen myös mahdollisuutena sijoittaa: Suomeen ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 247 miljoonaa euroa lisää pääomia.

Korkosijoittajalle kuukausi oli haasteellinen. Poikkeuksellinen markkinatilanne näkyi erityisesti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavissa rahastoissa. Pitkät korot nousivat, mikä vaikutti rahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Lyhyen koron rahastoja käytetään usein talletustilin vastineena, joten poikkeusoloissa rahastoista todennäköisesti lunastettiin yrityksen kassaan käteisvaroja. Kiinteistöjen hintakehitykseen vielä luotettiin, mikä näkyi vaihtoehtoisten rahastojen nettomerkinnöissä.

”Osakesijoittajat ovat selvästi pitäneet kiinni pitkäjänteisistä sijoitusstrategioistaan. Kurssiromahduksessa ei ole lähdetty lunastamaan varoja pois. Kurssien lasku on jopa nähty positiivisena mahdollisuutena sijoittaa lisää varoja Suomeen ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin osakerahastoihin. Kun koronaan liittyvät varotoimenpiteet vähitellen poistuvat ja luottamus tulevaisuuteen alkaa palata, se näkynee myös markkinoilla nopeasti” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 247 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille sekä Pohjoismaihin ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 334 miljoonaa euroa. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla, jonka arvo jäi tällä kertaa negatiiviseksi (Sharpe 12 kk -0,2). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

28

-151

4 125

-11 %

Pohjoismaat

-105

-176

3 807

-13 %

Eurooppa

-165

-76

4 973

-15 %

Pohjois-Amerikka

219

173

4 523

-9 %

Japani

-3

-40

561

-5 %

Tyynenmeren alue

-5

45

610

-10 %

Kehittyvät markkinat

-64

-135

4 044

-21 %

Maailma

0

232

11 628

-9 %

Toimialarahastot

-44

-31

1 275

-11 %

YHTEENSÄ

-138

-159

35 547

 

Pitkän koron rahastoissa lunastuksia tehtiin kaikista rahastoluokista. Pääomia lunastettiin erityisesti globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 1,2 miljardia euroa. Euroalueen valtioriskiin sijoittavista rahastoista lunastettiin 471 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 4,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,6).

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-471

-203

5 429

2,5 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-791

-779

8 827

-2,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-165

-222

2 748

-10,3 %

Valtioriski maailma

-1

-3

122

4,2 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-378

-243

5 204

-0,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-79

18

2 394

-6,2 %

Kehittyvät markkinat

-128

36

3 542

-6,5 %

YHTEENSÄ

-2 012

-1 396

28 266

 

Rahastoraportti, maaliskuu 2020 
Markkinakatsaus, maaliskuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4200http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Rahastoihin reippaasti uusia sijoituksia vuoden aluksi8.2.2021 12:12:19 EETTiedote

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa 2021 reippaasti uutta pääomaa, yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 134 miljardia euroa. Rahastoraportti on sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Euroopan vakuutusvalvontaviranomainen: Koronakriisi ei horjuttanut vakuutussektoria4.2.2021 08:39:40 EETTiedote

Vakuutussektori on pystynyt toimimaan koronapandemian aikana normaalisti, ilmenee Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) raportista. Alkuvaiheen hankaluuksista huolimatta vakuutusyhtiöt ovat saaneet varmistettua liiketoiminnan jatkuvuuden, EIOPA toteaa. Myös asiakkaiden edustajat kuvaavat, että sopimusten solmimiseen, ylläpitoon ja korvausten maksamiseen liittyvät prosessit ovat toimineet. Digitaalisten toimintojen tärkeys on noussut uuteen merkitykseen.

Liikkeellä erittäin uskottavia huijaussivuja – älä mene verkkopankkiin Google-haun kautta2.2.2021 14:29:32 EETTiedote

Huijarit pyrkivät tällä hetkellä erittäin aktiivisesti verkkopankkeihin tuttujen sähköpostilinkkien avulla. Lisäksi pankit ovat havainneet uuden huijauskampanjan, , jossa rikolliset ovat tavalla tai toisella saaneet ujutettua huijaussivustojaan Googlen hakutuloksiin. Pankeista neuvotaan, että ainakaan toistaiseksi ei kannata mennä verkkopankkiin hakemalla pankkinsa nimeä Googlesta, vaan kirjoittamalla osoite selaimen osoitekenttään.

Hallituksen EU- selonteossa viisaita linjauksia pankkiunionista ja sisämarkkinoiden kehittämisestä – riskejä vähennettävä ennen yhteisvastuun laajentamista29.1.2021 13:24:20 EETTiedote

Finanssiala ry on monissa kohdin samaa mieltä hallituksen EU-selonteossa tehtyjen pankkiunionilinjausten kanssa. Hallituksen mukaan Suomen peruslähtökohta pankkiunionin loppuunsaattamisessa perustuu laajamittaiseen ja tehokkaaseen sijoittajavastuun toimeenpanoon, jotta veronmaksajien kustannukset saadaan minimoitua mahdollisissa pankkikriiseissä.

Vahvistetaanko pankkiunionia vai etsitäänkö maksumiehiä koronakriisille?18.1.2021 07:00:00 EETTiedote

Piru on, missäpä muuallakaan, kuin yksityiskohdissa. Pankkiunionin tarkoitus on tuoda vakautta EU:n pankkijärjestelmään, ja siihen on myös Suomi ja Suomen pankkisektori sitoutunut. Koko euroalueen yhteiset pelisäännöt ja riskien yhdenmukainen tunnistaminen ovat sinänsä kannatettavia asioita, samoin yhteinen pankkivalvonta ja pankkikriisien ratkaisumekanismi. Nämä ohjaavat pankin mahdollisesta kaatumisesta aiheutuvat tappiot niille, jotka ovat pankkiin sijoittaneet. Pankkiunionirakennelman viimeinen palanen, EU:n yhteinen talletussuoja, voisi kuitenkin tuoda eurooppalaisten pienten ja keskisuurien pankkien ongelmat yhteisesti pankkiunionimaiden pankkien ja viime kädessä koko euroalueen veronmaksajien ratkaistaviksi.

Koronavuosi palkitsi rahastosijoittajan - pääoma ennätykselliset 132 miljardia euroa12.1.2021 12:59:24 EETTiedote

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2020 yhteensä 1,2 miljardia euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 132 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme