Etelä-Savon ELY-keskus

Koronakriisi hämmentää elinkeinoelämän näkymiä

Jaa

Osalle Etelä-Savon yrityksistä korona ei ole merkittävästi aiheuttanut tuotantohäiriöitä tähän mennessä. Ensimmäisenä koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitusten haitat otti vastaan tapahtuma-ala ja siihen kiinteästi kytkeytyvät liiketoiminnot, kuten kuljetuspalvelut. Myös majoitus- ja ravintola-ala sekä erilaiset henkilökohtaisia palveluja tuottavat yritykset ovat joutuneet keväällä koronan takia sopeuttamaan toimintaansa. Palvelualojen paha notkahdus tasoittui pääosin kesää kohti mentäessä. Kotimaisten matkailijoiden suuri määrä ja vapaa-ajan asukkaiden selvästi pidempi kausi sekä lisääntynyt monipaikkainen työnteko ovat paikanneet ostovoimaa keväällä ja kesällä, vaikka tulosodotuksia ei saavutetakaan.

Koronakriisin toisen aallon vaikutuksia tuotantoon, vientiin ja työllisyyteen on vaikeaa ennakoida. Matkustusrajoitukset vaikuttavat mm. yritysten uusasiakashankintaan ja investointi-hyödykkeiden kauppaan sen lisäksi, että tavaratoimitukset, huoltotehtävät ja tuotantotarvikkeiden toimitukset eri maiden välillä saattavat vaikeutua. Tilauskirjojen tyhjeneminen vaikuttaa myös Etelä-Savossa, mutta suurteollisuuden alihankintojen vähäisyyden takia isku teollisuuden osalta ei ehkä ole Etelä-Savossa niin voimakas kuin muualla.

Maataloudessa oli keväällä avomaan vihannes- ja marjatuotannon sekä puutarhatalouden uhkana kausityövoiman saantivaikeus. Työntekijöitä saatiin lopulta kotimaasta ja jonkin verran tilat saivat myös kokenutta ulkomaista työvoimaa.

Teollisuudessa yritysten lomautuksia on myös Etelä-Savossa ja iso osa joutunee vielä syksylläkin turvautumaan lomautuksiin. Irtisanomisten määrä on kasvussa, mutta ei ehkä niin paljon kuin pelättiin. Lomautusten arvioidaan pahimmillaan kohtaavan saman verran työntekijöitä kuin finanssikriisin aikaan. Kysynnän väheneminen on keskeinen yrityksiä vaivaava ongelma. Muut suoraan koronasta johtuvat ongelmat (ei päästä tehtaalle, komponenttipula tms.) ovat vähentyneet, mutta kysyntäongelma näyttäisi pahenevan.

Rakennusalan piristykseksi on taloyhtiöissä korjausrakentaminen saatu kesällä uudelleen käyntiin. Vanhaa puretaan ja rakennetaan uutta energiatehokkaampaa tilalle. Pientalorakentaminen on Etelä-Savossa erittäin vähäistä. Julkiset hankkeet, asuntorakentaminen, lisääntyvä korjausrakentaminen sekä teollisuus- ja varastorakentaminen pitävät jatkossakin yllä rakentamista Etelä-Savossa. 5-tien remontti jatkuu kevääseen 2022.

Kaupan alalla päivittäistavarakaupan ja rautakaupan vuosi on ollut vähintäänkin kohtuullinen, erikoistavarakauppa on kärsinyt koronaepidemiasta enemmän. Alan erityishaasteita ja mahdollisuuksia ovat verkkokaupan ja sähköisen asioinnin lisääntyminen.

Majoitus- ja ravintola-alan toimijoilla ympärivuotiset paikalliset asiakkaat ovat matkailijioden palvelun lisäksi tärkeitä. Etätyön lisääntyminen ja mahdolliset koronarajoitukset vähentävät palvelujen kysyntää keskustaajamissa ja pakottavat miettimään uusia palvelumalleja, esim. takeaway-myyntiä.

Suomalaisten matkailijoiden määrä kesä-heinäkuussa kasvoi Savonlinnan seudulla 14,1 % ja Mikkelin seudulla 7,5 %. Etelä-Savon alueella päästiin yhteensä 4,8 % kasvuun. Saavutus on erinomainen, sillä koko Järvi-Suomessa kotimaisten matkailijoiden määrä laski samaan aikaan 10 % ja valtakunnallisesti laskua oli 16 %. Etelä-Savon matkailu pärjäsi parhaiten myös vertailussa naapurimaakuntien tilanteeseen majoitustilastojen valossa. Mökkivaltaisena maakuntana Etelä-Savo koettiin turvalliseksi vaihtoehdoksi ja merkittävät panostukset kotimaan markkinointiin tuottivat tulosta.

Työvoiman kysyntä ja tarjonta

Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstöstä on koko maakunnassa pulaa. Sote-alalla uuden työvoiman kysyntää lisää sekä mittava eläköityminen että hoitajamitoituksen kiristyminen. Suurimpia alan ammattiryhmiä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Myös sosiaalityöntekijöiden ja puheterapeuttien työpaikkoja on ollut vaikea täyttää. Ammattitaitoisista hitsaajista ja koneistajista on pulaa.

Etelä-Savossa on hyvin tarjolla mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Osaamistarpeista tarvitaan tarkempaa tietoa. Muun muassa ammatinvaihtomahdollisuuksista tarvitaan lisää ymmärrystä. Tarve asiakkaiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja kannustuksen lisäämiseen on aivan ilmeinen. Muutosten keskellä yrityksillä on tarvetta oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tämä tuli esiin mm. yritysten koronarahoitushakemuksissa.

Etelä-Savossa oli koulujen alettua syyskuun alussa työttömänä 6 700 henkilöä, joista lo-mautettuja runsaat 700. Pahimmillaan huhtikuussa 2020 lomautettujen määrä kävi lähellä 3 500 henkilöä. Ravintolatyössä ja henkilökohtaisissa palveluissa työttömien määrä on kevään jälkeen jäänyt korkeammalle kuin ennen koronakriisiä. Yrittäjiä on Etelä-Savon TE-toimistossa työnhakijoina edelleen noin 600, mikä on noin puolet kevään korkeimmista luvuista. Yrittäjille suunnattuja koulutuksia on kehitetty.

Alla on linkki Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020 -julkaisuun. Etelä-Savon tiedot löytyvät julkaisun sivulta 92 alkaen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Johtaja Juha Pulliainen, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi
Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, p. 0295 024 165, merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

0295 024 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.202024.11.2020 13:42:24 EETTiedote

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksista voi lausua 24.11.–31.12.2020.

Etelä-Savossa työttömiä 900 enemmän kuin vuosi sitten24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Työttömien määrä nousi Etelä-Savossa vuodentakaisesta lähes 900:lla. Lomautettujen määrä oli lokakuun lopussa 783, eli 34 % enemmän verrattuna vuodentakaiseen. Koko maassa lomautettuja oli 57 200. Määrä oli viisinkertainen vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 761, mikä on 97 henkilöä ja 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 3 045 henkilöä eli 363 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 31 %, mikä on maan kuudenneksi paras. Pitkäaikaistyöttömiä on Etelä-Savossa lokakuun lopussa 1 838, eli 31,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Naisten pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi suhteellisesti hieman enemmän, 34 %.

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön ja saaristoympäristön hoitoon4.11.2020 12:41:25 EETTiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2020 rakennusperinnön hoitoavustuksia ja saariston ympäristönhoitoavustuksia. Avustusta myönnettiin 21 kohteelle yhteensä 80 000 euroa. Eniten avustuksia myönnettiin Mikkeliin, Rantasalmelle ja Joroisiin, kuhunkin kuntaan kolmelle kohteelle. Suurimmat avustukset menivät tällä kerralla Pieksämäelle, Heinävedelle ja Mikkeliin.

Kerro mielipiteesi vesienhoidon toimenpiteistä Etelä-Savossa2.11.2020 11:25:17 EETTiedote

Etelä-Savon aluetta koskevat Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmat sekä maakunnan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin hyödyt tunnistetaan Etelä-Savon kunnissa26.10.2020 10:57:09 EETTiedote

Etelä-Savon kuntien rakennetun ympäristön tiedon tilannetta on alettu selvittää. Etelä-Savon ELY-keskuksen KaavaDigi-hankkeen käynnistämillä kuntakierroksilla on yhdessä pohdittu kuntien valmiutta ottaa käyttöön valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Tiedon digitalisaation hyödyt onkin jo tunnistettu kunnissa. Kansallisen tietoalustan kautta tieto voidaan toimittaa kerralla kaikille viranomaisille ja kuntalaiset voivat etsiä tietoalustasta omia tietojaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme