ELY-keskukset

Kraftig ökning på 25 procent i antalet ansökningar om specialtransporter

Dela

Finlands snabba övergång till fossilfri energi återspeglas också i antalet ansökningar om specialtransporttillstånd som kommit till NTM-centralen.

Våren 2021 transporterades maskinrummet på Vestasväderkvarn, dvs. nacellen, med utrustning för specialtransport till vindparken i Sarvisuo i Simo. Bild: Jarkko Finnilä
Våren 2021 transporterades maskinrummet på Vestasväderkvarn, dvs. nacellen, med utrustning för specialtransport till vindparken i Sarvisuo i Simo. Bild: Jarkko Finnilä

Under år 2021 har antalet ökat betydligt. Den främsta orsaken till ökningen är att byggandet av vindkraft har ökat.

I år har kön av ansökningar tidvis blivit mycket lång, vilket har orsakat utmaningar för transportörerna. Problemen har inte orsakats så mycket för transporterna i anknytning till vindkraft, utan för andra specialtransporter, vars ansökningar inte har kunnat handläggas i tillräckligt snabb takt på grund av det ökade vindkraftsbygget. De anhopade ansökningarna har under året också handlagts genom övertidsarbete på NTM-centralen.

– Vi beviljar specialtransporttillstånd för hela Finland med undantag för Åland, säger Petteri Pietilä, tillståndschef på NTM-centralen i Birkaland.

– Trots vår elektroniska handläggning av tillstånd har det bildats kö, eftersom det snabbt växande vindkraftsbygget har ökat antalet ansökningar med 25 procent i år. Finland upplever nu en kraftig högkonjunktur, vilket enligt vår långa erfarenhet direkt korrelerar med antalet specialtransporter, fortsätter Pietilä. 

Vindkraftsbygget i Finland kommer att vara livligt ett par år åtminstone

En väderkvarn består av tre blad, ett maskinrum och fyra till sex stamledningar. Transporten av varje del kräver specialtransporttillstånd. Under de senaste åren har antalet ansökningar om tillstånd ökat med omkring 10 000 per år. Man beräknar att cirka 12 500 specialtransporttillstånd beviljas i år. Vindkraftsbygget i Finland kommer att vara livligt under åtminstone de närmaste två åren.

Energiproduktionen genom vindkraft hjälper den finländska ekonomin att nå jämna steg med den internationella gröna tillväxten. Det finns nu 800 väderkvarnar i Finland och ytterligare 700 kommer att byggas under de närmaste åren. Transporterna koncentreras för närvarande till områdena Mellersta Finland och Österbotten. Rekordmånga specialtransporter lastade med väderkvarnar rör sig nu på Finlands västkust där det blåser mest.

NTM-centralen i Birkaland handlägger i genomsnitt 17 500 tillstånd för väghållning per år, varav de flesta, 10 000 st., är transporttillstånd. Tillstånd för väghållning handläggs också regionalt vid andra NTM-centraler. 

Kontakter

Petteri Pietilä, tillståndschef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 281

Bilder

Våren 2021 transporterades maskinrummet på Vestasväderkvarn, dvs. nacellen, med utrustning för specialtransport till vindparken i Sarvisuo i Simo. Bild: Jarkko Finnilä
Våren 2021 transporterades maskinrummet på Vestasväderkvarn, dvs. nacellen, med utrustning för specialtransport till vindparken i Sarvisuo i Simo. Bild: Jarkko Finnilä
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum