Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Under sitt femte möte det här året fick beredskapskommittén ta del av en sakkunnigföreläsning av generalmajor ia. Pekka Toveri med rubriken ”Kriget i Ukraina och Finlands medlemskap i Nato”. Av en slump behandlade den regionala beredskapskommittén temat samtidigt som republikens president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin offentliggjorde sina egna ståndpunkter om Finlands medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Sakkunnigföreläsning: Kriget i Ukraina och Finlands medlemskap i Nato

Sakkunniggästens föreläsning på mötet hördes från Bryssel, där generalmajor ia. Pekka Toveri, tidigare underrättelsechef vid Försvarsmaktens huvudstab, just nu är på besök.

Om Pekka Toveris tankar om temat för föreläsningen, ”Kriget i Ukraina och Finlands medlemskap i Nato”, finns mer information att tillgå på olika sätt, till exempel i sociala medier, där man också kan få mer omfattande översikter av ämnet.

”Försvarsviljan och medborgarnas vilja att försvara sitt eget land är en viktig resurs i samhällets försvar. Lyckligtvis är läget i Finland bra i det här avseendet”, sade Toveri.

Beredskapskommitténs ordförande, överdirektör Marko Pukkinen tackade varmt den redan pensionerade generalmajoren och konstaterade att ”det är uppenbart att här inte vilas på lagrarna, toppexperter behövs.”

Det ekonomiska läget fortsatt svagt

I sin inledning konstaterade ordföranden att det är bra att vara medveten om den ekonomiska utvecklingen på lång sikt och att medborgarna också måste kunna förhålla sig på rätt sätt till den.

”Det är inte konstigt att det nu går lite sämre för ekonomin. Vi är som samhälle beredda att betala det priset för Ukrainas, Europas och också vår egen säkerhet”, sade överdirektör Pukkinen.
”Västländerna har målmedvetet och gradvis ökat sanktionerna: EU:s sjätte sanktionspaket är på väg. Det blir det första där alla EU-länder inte deltar som en enad front. Däremot har G7-länderna, det vill säga Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA, förbundit sig att förbjuda eller gradvis upphöra med import av rysk olja”, konstaterade beredskapskommitténs ordförande, överdirektör Marko Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i början av mötet.

Myndigheternas informationsutbyte fungerar bra

Rysslands attack mot Ukraina har rubbat medborgarnas trygghetskänsla. Behovet av information om beredskap är nu stort.

Myndigheternas centrala uppdrag är att stödja medborgarnas mentala kristålighet och skapa stabilitet genom att öka kunskapen om hur samhället på olika nivåer har förberett sig på störningssituationer.

Myndigheternas samarbete och informationsutbyte fungerar utmärkt. Beredskapskommittén hörde olika myndigheters lägesöversikter om vilka återverkningar kriget i Ukraina har i regionen, om mottagandet av flyktingar, den regionala försörjningsberedskapen, om säkerhetsläget och covid-19-pandemin samt om det pågående arbetskonfliktläget inom offentliga sektorn.

Säkerhetsläget är stabilt just nu

I landskapen i Västra och Inre Finland är säkerhetsläget fortsatt stabilt och läget vid gränserna lugnt. Samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna fungerar bra. Myndigheterna fortsätter att intensivt följa upp situationen och beredskapen. Många har fäst uppmärksamhet vid cybersäkerheten och förbättrat informationssäkerheten.

Också beredskapskommitténs möten är en del av den här beredskapen. I exempelvis Södra Österbottens säkerhetsforum har dessutom den psykiska kristålighetens betydelse lyfts fram samt vilken roll kommunikationen mellan myndigheter och medborgare spelar för att stärka den psykiska kriståligheten.

Återverkningarna av kriget i Ukraina är mycket synliga i Finland, men sett till samhällets funktionsförmåga och ur ett beredskapsperspektiv ändå på det sätt som man har förutspått. Man har kunnat reagera på störningssituationerna som planerat.

Försiktigt pandemiläge

Överdirektör Marko Pukkinen bad sjukvårdsdistrikten i Västra och Inre Finland som deltog i mötet att mer omfattande än vanligt ge sin egen lägesöversikt.

Inte heller under första hälften av 2022 har vi sluppit coronan. Antalet dödsfall i covid-19 är fortfarande högt.

I Finland har det redan under början av året dött fler människor i covid-19 än under de två föregående åren sammanlagt. Fortfarande vårdas över 700 personer på sjukhus, men antalet intensivvårdspatienter har minskat till lite över tjugo.


Mer information:

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582, marko.pukkinen@rfv.fi

Direktör Tarja Wiikinkoski tfn 0295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi

Västra och Inre Finland
Säkerhet och beredskap

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum