Suomen Pankki

Kultur, historia och människor möts på öppet hus i Finlands Bank hösten 2022

Dela

Finlands Bank har öppet hus för allmänheten i sin huvudbyggnad 29.9–1.10.2022. På torsdag och fredag den 29–30 september är öppettiderna kl. 14–20 och på lördag den 1 oktober kl. 11–17. Sista inträde är en timme före stängningsdags och besökare tas in i köordning. Finlands Banks adress är Snellmansplatsen, 00101 Helsingfors.

"Coronapandemin stängde många dörrar. Denna höst kan vi med glädje åter öppna våra dörrar för allmänheten och möjliggöra möten mellan kultur, historia och människor i Finlands Banks historiska huvudbyggnad", konstaterar chefdirektör Olli Rehn.

Konstutställningen inrättas i fest- och representationslokalerna i huvudbyggnaden från 1883 och ger en inblick i bankens omfattande konstsamling som består av omkring 1 200 konstverk. Frivilliga guider från Finlands Bank ställer upp och berättar om konstverken och deras bakgrund. I utställningen ingår klassiska verk såsom Juho Rissanens glasmålningar och Lennart Segerstråles unika Finlandia-fresker. I huvudbyggnaden presenteras också en kuraterad utställning med porträtt på Finlands Banks direktörer under Finlands självständighet. Banken har som princip att stödja levande konstnärers arbete och förvärvar varje år verk av några finländska eller i Finland verksamma konstnärer. Kulturvänner kan bekanta sig med de senaste konstförvärven av bland annat Samuli Heimonen, Heidi Lampenius och Osmo Rauhala.

I utställningen ingår utöver bildkonst också information om pengar och betalningar. Eurosedlarna och euromynten fyllde 20 år vid årsskiftet 2022. Utöver eurons historia, elektroniska betalningskanaler och mobilbetalningar presenterar vi innehåll som rör kryptovalutor och digitala centralbankspengar. Utställningspunkterna bjuder på sedelpresentationer och ger tankeställare om hur världen skulle se ut utan kontanter.

Vid sidan av konstupplevelserna håller Finlands Banks experter informationsinslag om aktuella ekonomiska och penningpolitiska frågor. I informationsinslagen behandlas också cybersäkerhet och hur du kan skydda dig mot nätfiske och bedrägerier på nätet.

Finlands Banks myntmuseum är en del av öppet hus-dagarna och erbjuder visningar om Finlands Banks verksamhet, pengarnas historia, penningpolitik, sedelkonst och ekonomiskt kunnande. Allmänheten kan också besöka Myntmuseets utställning självständigt under museets öppettider.

Finlands Bank håller öppet hus med några års mellanrum, senast i maj 2018.

Du kan också läsa om Finlands Banks konstsamling och huvudbyggnadens historia på konstwebben kansakunnanomaisuutta.fi/sv.

Närmare upplysningar lämnas av

kommunikationsexpert Katri Heikkinen, tfn 09 183 2655, katri.heikkinen@bof.fi

ordförande för Finlands Banks konstklubb Jukka Valle, tfn 09 183 2617, jukka.valle@bof.fi

https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/avoimet-ovet/

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Penningpolitiken stramas åt för att stabilisera inflationen kring sitt mål – hantering av energikrisen spelar en nyckelroll29.9.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Hösten 2021 var ekonomin i euroområdet på väg att återhämta sig och också coronapandemin höll på att ge vika. Rysslands grymma anfall mot Ukraina i februari 2022 framtvingade omprioriteringar inom den internationella politiken. De ekonomiska utsikterna överskuggas av kriget och den energikris som har följt i dess spår. ”Energikrisen och fluktuationerna i ekonomin påverkar nu allas vår vardag. Ryssland använder gasvapnet som redskap för energikriget. Europeiska unionen måste på nytt få ordning på sina led för att lösa energikrisen”, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Energikrisens negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten ligger ännu huvudsakligen framför oss. Ekonomin i euroområdet får inte stöd av världshandeln. Den ekonomiska tillväxten har bromsat in i USA och Kina, vilket försvagar exportutsikterna för euroområdet. Möjligheterna för en recession i euroområdet har ökat. Inflationstrycket har ökat under sommaren 2022 i takt med att energikrisen i Europa har förvär

Monetary policy tightening to bring inflation down to target – Managing energy crisis takes key role29.9.2022 11:00:00 EEST | Press release

In autumn 2021 the euro area economy was picking up as the COVID-19 pandemic began to ease. Russia’s brutal attack on Ukraine in February 2022 necessitated a reordering of priorities in international politics. The Ukraine war and the energy crisis arising from it have darkened the economic outlook. “The energy crisis and swings in the economy are now affecting everyday life for all of us. Gas supplies have clearly been weaponised by Russia in an energy war. So the European Union must bring order to its ranks once again and resolve this energy crisis,” says Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. The adverse growth impact of the energy crisis is largely still to come.The euro area economy will be unable to rely on world trade to bolster it. Economic growth has slowed in both the United States and China, and this adversely affects the export outlook for the euro area. The prospect of a recession in the euro area has grown more likely. Inflationary pressures gathered momentum over the

Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseensa – energiakriisin hallinta avainasemassa29.9.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Syksyllä 2021 euroalueen talous oli elpymässä ja koronapandemiakin oli talttumaan päin. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 pakotti kansainvälisen politiikan prioriteetit uuteen järjestykseen. Sota ja sen seurauksena syntynyt energiakriisi synkentävät talouden näkymiä. ”Energiakriisi ja talouden heilahtelut vaikuttavat nyt kaikkien arkeen. Venäjä käyttää kaasuasetta energiasodan välineenä. Euroopan unionin on saatava uudelleen rivinsä järjestykseen energiakriisin ratkomiseksi”, sanooSuomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Energiakriisin kasvua heikentävät vaikutukset ovat vielä pääosin edessäpäin. Maailmankaupasta ei tule tukea euroalueen taloudelle. Talouskasvu on hidastunut Yhdysvalloissa ja Kiinassa, mikä heikentää euroalueen vientinäkymiä. Taantuman mahdollisuus euroalueella on kasvanut. Inflaatiopaineet ovat kesän 2022 aikana voimistuneet, kun energiakriisi on pahentunut Euroopassa. Etenkin maakaasusta ja sähköstä on tullut kallista ja energiasta on pulaa. Inflaatio oli

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 29.9.2022 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä28.9.2022 09:01:17 EEST | Kutsu

Energiakriisin vaikutukset näkyvät jo euroalueen inflaatiossa, mutta mitä on vielä edessä euroalueen talouden kehityksessä? Mikä on Euroopan keskuspankin vastaus nopeaan inflaatioon? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta torstaina 29.9.2022 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään tänään keskiviikkona 28.9.2022 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus. Lehdistötilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyk

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 29.9.2022 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä26.9.2022 15:13:31 EEST | Kutsu

Energiakriisin vaikutukset näkyvät jo euroalueen inflaatiossa, mutta mitä on vielä edessä euroalueen talouden kehityksessä? Mikä on Euroopan keskuspankin vastaus nopeaan inflaatioon? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta torstaina 29.9.2022 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään keskiviikkona 28.9.2022 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus. Lehdistötilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. I

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum