Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntaliitto ja kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat: Työllisyyden kuntakokeiluiden on oltava pilotteja pysyvän mallin käyttöönotolle  

Jaa

Työllisyyden palvelurakenteiden uudistamista on jatkettava määrätietoisesti. Maaliskuun alussa käynnistyvät kuntakokeilut ovat ensimmäinen toimenpide, jolla kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Kokeilujen aloitusta on kuitenkin siirretty useasti ja niiden toimeenpanoon varattu aika on jäämässä varsin lyhyeksi. Siksi niiden tulisi toimia ennen kaikkea pilotteina pysyvän mallin käyttöönotolle. Kuntaliitto sekä Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit odottavat hallituksen linjaavan työllisyyden hoidon järjestämisvastuun pysyvästä siirrosta kunnille kokeilujen käynnistymiseen mennessä.

- Kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä on sekä hallituksen että kaupunkien yhteinen ja selkeä tavoite. Työllisyyden kuntakokeilun siirtyminen vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista ja siksi on oleellista, että hallitukselta saadaan pikaisesti poliittinen tuki pysyvälle ratkaisulle. Koronaepidemia on korostanut entisestään kuntien roolia työllisyyden hoidossa ja tulevaisuudessakin paras malli on koota palvelut yhden kokonaisvastuullisen toimijan eli kaupunkien vastuulle. Näin voidaan luoda toimivampia ratkaisuja sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeisiin, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Työllisyyden palvelurakenteiden uudistaminen on pääministeri Marinin hallituksen merkittävimpiä uudistuksia. Työvoiman ja osaamisen kokonaisuus on kriittinen erityisesti siksi, että työttömyyden voimakas lisääntyminen vaikuttaa oleellisesti kaupunkien ja kuntien kestävän kasvun edellytyksiin tulevina vuosina. Kokeilujen lykkääntyminen puolestaan hidastaa koronakriisistä toipumista.

- Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti, sillä työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet pandemian aikana. Koronakeväänä työttömäksi jääneet siirtyvät osin pitkäaikaistyöttömyyteen jo ensi keväänä. Työllisyyteen panostaminen on panostusta myös pitkällä aikavälillä kuntien elinvoimaan, kuntalaisten hyvinvointiin ja työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä vastaamista yritysten ja muiden työnantajien osaavan työvoiman tarpeeseen, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Työllisyyskokeilujen siirtyminen pettymys kaupungeille

Kuntaliitto ja kaupungit ovat pettyneitä työ- ja elinkeinoministeriön viime viikkoiseen päätökseen siirtää työllisyyden kuntakokeilujen alkamisajankohtaa.

- On monesta syystä harmillista, että kokeilun aloitus siirtyy. Kuntien henkilöstö ja muut resurssit olisivat olleet valmiina. Nyt viivästymisestä aiheutuu kunnille aiheettomia kuluja ja työttömille kokeilun antamat palvelut siirtyvät. Kaupungit ovat tuoneet työ- ja elinkeinoministeriölle kokeilun siirtoon liittyviä ongelmia esille jo varhaisessa vaiheessa. Onkin selvää, että valtion ja kaupunkien yhteistyötä kokeilujen toimeenpanossa on merkittävästi tiivistettävä, jotta kokeilu luo parhaat edellytykset tehtävien pysyvälle siirrolle kuntiin, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Vuonna 2021 alkavissa kokeiluissa on mukana 125 kuntaa, jotka muodostavat 26 kokeilualuetta. Kunnissa kokeiluja on valmisteltu pitkään sekä tehty suuria investointeja henkilöstöön ja tiloihin. Kaikki kokeiluissa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet tiettyihin rahoitusosuuksiin, eikä niille ole varattu erillistä valtion rahoitusta.

Käynnistyvän työllisyyskokeilun avulla viedään työllisyyspalveluita paikallistasolle ja siirrytään lähemmäs pohjoismaista työllisyydenhoidon mallia. Kokeiluissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilujen on tarkoitus jatkua 30.6.2023 asti. 

- Kokeilujen laajuus sekä tuleva työvoimapalveluiden rakenneuudistus huomioon ottaen on tärkeää, että kokeilua pidetään varsinaisen kokeilemisen sijasta jo palvelurakenneuudistuksen pilotointina, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

 

Lisätietoja:

Jan Vapaavuori, Helsingin pormestari

Jukka Mäkelä, Espoon kaupunginjohtaja

Lauri Lyly, Tampereen pormestari

Ritva Viljanen, Vantaan kaupunginjohtaja

Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja

Minna Arve, Turun kaupunginjohtaja

Timo Reina, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet12.1.2021 14:00:01 EETTiedote

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026. Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts. De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena. Stora skillnader mellan olika områden I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorie

Alueelliset erot huomioitava ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä12.1.2021 13:58:44 EETTiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös ympäristöterveydenhuollon sijoittumista. Selvitysryhmä on ehdottanut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä siirrettäviksi tuleville hyvinvointialueille vuonna 2026. Kuntaliitto katsoo, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä tulee arvioida toiminta ja vaikuttavuus edellä ja alueelliset erot huomioiden. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulisi eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta säilyttää kuntaperusteisena myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Alueelliset erot voidaan parhaiten huomioida mahdollistamalla työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Erot alueiden välillä suuria Kaupungeissa ympäristöterveydenhuollon organisoituminen hyvinvointialueelle hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin. Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä, missä ympäristöterveydenhuolto on tarkoituksenm

Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet7.1.2021 08:40:33 EETTiedote

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om. Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna. - Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster. Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av natu

Kuntavaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden kuntien suuntaviivat7.1.2021 08:36:41 EETTiedote

Kuntavaalit käydään tasan sadan päivän päästä. Nyt jos koskaan on korkea aika keskustella kunnista, niiden tehtävistä ja roolista sekä siitä, mistä kuntavaaleissa tosiasiallisesti päätetään. Kattavien ja monipuolisten ehdokaslistojen sekä äänestysaktiivisuuden noston edellytyksenä on kuntien roolin ja kuntapolitiikan merkityksen näkyväksi tekeminen, sillä kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. - Ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tuomaan faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua kuntavaalien agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Kuntavaalien yhteydessä keskusteltava tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä Osana valtakunnallista kuntavaalikampanjaa Kuntaliitto korostaa elinvoima- ja työllisyyskysymyksiä, kestävän kehityksen kokonaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä nostaa keskusteluun kuntien palveluiden tulevaisuuden. Arjessamme kaiken takan

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver15.12.2020 10:00:00 EETTiedote

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme