Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Kursdeltagarna klara för Sveriges och Finlands nya, gemensamma krisberedskapsprogram

Dela

Rekryteringarna till den första gemensamma finsk-svenska krisberedskapskursen Hanaholmen-initiativet är nu klara.

Petri Toivonen & Fredrik Ståhlberg. Foto: Försvarsministeriet & Anders G Warne.
Petri Toivonen & Fredrik Ståhlberg. Foto: Försvarsministeriet & Anders G Warne.

Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland har i samarbete med Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen handplockat tolv personer från vartdera landet, som alla är involverade i strategisk beslutsfattning inom krishantering och beredskap vid statliga och regionala myndigheter, civilsamhället och näringsliv.

”Vi har genomgått en noggrann rekryteringsprocess där vi bjudit in personer som vi anser vara de mest kunniga och lämpade att delta i kursen. Det är personer som har en ledande position i företag och organisationer som är centrala för att våra samhällen skall fungera vid en kris”, berättar brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Säkerhetskommitténs generalsekreterare Petri Toivonen är mycket nöjd med rekryteringarna i Finland.

”I både Sverige och i Finland har vi utgått från liknande krav i rekryteringsarbetet och vi har sett ett stort intresse för kursen i Finland. Nu ser vi fram emot att bedriva utbildningen under hösten, så att kursdeltagarna kan presentera nya, innovativa krisberedskapslösningar till högnivåmötet, som sammanträder i mitten av november”, konstaterar Toivonen.

Om Hanaholmen-initiativet

Det nya bilaterala krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-initiativet offentliggjordes i januari 2021. Programmet har initierats av Hanaholmen, samarbets- och kulturcentrum för Sverige och Finland och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och ländernas regeringar.

Målet med Hanaholmen-initiativet är att stärka samarbetet mellan Finland och Sverige inför och under kriser. Det kan handla om allt från klimatrelaterade kriser som bränder och översvämningar till cyberhot och globala pandemier, som den pågående coronakrisen. 

Hanaholmen-initiativet består av två grundpelare, dels en årligen återkommande krisberedskapskurs, dels ett årligen återkommande högnivåforum. Målet är att högnivåforumet skall ta upp observationer och rekommendationer som uppstått under genomförandet av utbildningsprogrammet.

”Det här är ett område med ett stort behov av innovation och personer som kan tänka i nya banor. I nuläget saknar vi ett sektoröverskridande strategiskt, bilateralt utbildningsprogram för krisberedskap där alla centrala samhällsaktörer är inblandade. Det här programmet kommer att fylla en mycket viktig roll, som kan hjälpa oss att bättre förbereda oss för framtida kriser”, konstaterar Fredrik Ståhlberg.

Fokus ligger inledningsvis på Sverige och Finland, men beredskap finns att utvidga initiativet till att omfatta även de övriga nordiska länderna.

”Målet med Hanaholmen-initiativet är att utveckla en gemensam strategi för hur vi kan hantera framtida kriser. Först bilateralt mellan Finland och Sverige, men därefter är det viktigt att vi också utvecklar samarbetet på ett nordiskt plan”, säger Finlands tidigare försvars- och inrikesminister, tillika ordförande för Hanaholmen-initiativets styrgrupp, Jan-Erik Enestam. 

Hanaholmen administrerar

Hanaholmen kommer ansvara för det administrativa och praktiska genomförandet av programmet medan Försvarshögskolan och Säkerhetskommittén ansvarar för utbildningen. En rådgivande grupp med experter från Sverige och Finland kommer bistå i arbetet.

”Hanaholmen vill vara en internationell förebild för hur samarbete skapar mervärde för två länder. Vi är vana vid att fungera som en neutral och trovärdig mötesplats för centrala utrikes-, försvars-, och utbildningspolitiska projekt och program. Dessutom har vi lång erfarenhet av att engagera civilsamhället och näringslivet, något som är viktigt eftersom beredskapsfrågor måste omfatta alla delar av samhället”, konstaterar Hanaholmens VD Gunvor Kronman.

Läs mera om det nya krisberedskapsprogrammet och se statsministrarnas gemensamma uttalande här: www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen-initiativet/

Kontakt

Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel. +358 40 767 7373 www.hanaholmen.fi 

Försvarshögskolan:

Fredrik Bynander, chef Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, fredrik.bynander(at)fhs.se, Jan Eldeblad, chef enheten för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, jan.eldeblad(at)fhs.se samt Sofie Lindberg, CTSS Analys, sofie.lindberg(at)fhs.se  www.fhs.se  

Säkerhetskommittén: https://turvallisuuskomitea.fi/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Petri Toivonen & Fredrik Ståhlberg. Foto: Försvarsministeriet & Anders G Warne.
Petri Toivonen & Fredrik Ståhlberg. Foto: Försvarsministeriet & Anders G Warne.
Ladda ned bild

Om

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5
02100 ESPOO

+358 40 767 7373http://www.hanaholmen.fi

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och mötescentrum i Esbo, strax utanför Helsingfors. Hanaholmen arrangerar högaktuella seminarier och evenemang där viktiga samhälleliga frågor diskuteras och debatteras. Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. 

Följ Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum