Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Låg vaccinationstäckning bland de intagna gör att restriktioner i kontakterna vidmakthålls

Dela

Vaccinationstäckningen bland Brottspåföljdsmyndighetens klienter i fängelserna ligger på 20 till 50 procent när det gäller den första dosen, och så få som 0 till 6 procent har fullt vaccinationsskydd. Bland de över 18 år ute i samhället har 80 procent och mer fått en första dos och drygt 40 procent har fullföljd vaccination. De intagna har en avsevärt lägre benägenhet att ta vaccinet jämfört med samhället i övrigt, och andelen dem som frivilligt vill vaccinera sig ligger kring 50 procent. För vaccinationer i fängelserna ansvarar Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Tack vare den höga vaccinationsgraden bland befolkningen har man i Finland klarat läget utan omfattande begränsningar mitt i den fjärde vågen, trots att viruset för närvarande sprider sig i stor omfattning. I fängelsemiljön är det dock nödtvunget att begränsa kontakterna.

Omsättningen är stor i fängelserna, med intagna som förflyttas mellan anstalter och släpps fria. Inflödet är ständigt med nyintagna häktade och dömda, utan att glömma bötesfångar som blir kvar på anstalten i snitt två veckor. När det gäller nyintagna går det inte alltid att få fram uppgifter om en eventuell tidigare vaccination mot Covid-19.

Personalen är till en del relativt unga och har inte samma prioritetsställning i fråga om vaccination som de inom social- och hälsovården som är verksamma vid anstalterna. En stor andel av personalen har endast fått den första dosen vaccin.

Viruset sprider sig för närvarande i stor utsträckning i Finland. Med tanke på att majoriteten av de intagna är ovaccinerade och en avsevärd andel av personalen endast har ett skydd på cirka 35 procent genom den första vaccinationsdosen, skulle coronaviruset ifall det sprids få betydande konsekvenser för de intagnas liv och hälsa och Brottspåföljdsmyndighetens förmåga att fungera. De intagna förmår inte själva minska risken att bli smittade på samma sätt som de andra ute i samhället. I nuläget kan spridning av smittan bland dem som inte är vaccinerade endast avvärjas genom att man hindrar att viruset tar sig in i fängelserna med hjälp av restriktioner.

Boosterdoser kommer att ges till de intagna under kommande veckor och månader, och andelen intagna med fullt vaccinationsskydd kommer att öka framöver.

På samtliga fängelser har man tagit fram beredskapsplaner för händelse av en lokal coronavirusepidemi.

Brottspåföljdsmyndighetens beredskapsgrupp följer aktivt med smittläget. På enheterna tar man höjd för nya åtgärder om så skulle behövas. Restriktioner i besök och avbrott i permissioner samt begränsningar i sysselsättningarna gäller för närvarande vid flera fängelser runt om i Finland.

Offentliga delgivningar och beslut finns att läsa här. (på finska)

Frågor och svar kring Covid-19 finns här

För mer information kontakta

beredskapschef Anssi Vuosalmi
tel. (växel) +358 29 56 8850
anssi.vuosalmi(at)om.fi

Frågor som gäller vaccinationstäckning hänvisas till

ansvarig överläkare Hanna Hemminki-Salin
Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
tel. +358 29 524 5551

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar30.8.2021 10:03:51 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget. Minderåriga och unga intagna är en synnerligen utsatt grupp, och i straffverkställighet ska de behov som följer av den häktades respektive fångens ålder och utvecklingsnivå särskilt beaktas enligt såväl häktningslagen som fängelselagen.

Alaikäisistä ja nuorista vangeista tehty selvitys valmistunut30.8.2021 10:03:27 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamisesta vankiloihin ja vankilaosastolle. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin henkilöstön mitoitusta ja osaamista, osastojen toimintaa sekä turvallisuustilannetta. Alaikäiset ja nuoret vangit on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joiden tuomiota täytäntöön pantaessa tulee vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan kiinnittää erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum