Lapinjärven kunta

Lappträsk förnyar sin plan för småbarnspedagogik och diskuterar skolornas språkprogram

Dela

I bildningsnämndens aftonskola i Lappträsk kommun behandlas i kväll 8.5.2019 med början kl. 16.00 planen för småbarnspedagogik och uppdateringar som sker i skolornas verksamhet.

I bildningsnämndens aftonskola i Lappträsk kommun behandlas i kväll 8.5.2019 med början kl. 16.00 planen för småbarnspedagogik och uppdateringar som sker i skolornas verksamhet.

Planen för småbarnspedagogik förnyas

I aftonskolan klargör chefen för småbarnspedagogik Kati Tähti för bildningsnämnden de sätt på vilka Lappträsks plan för småbarnspedagogik är tänkt att uppdateras och hur småbarnspedagogikens blanketter borde förnyas för att motsvara grunderna i planen för småbarnspedagogik och lagen om småbarnspedagogik. Barnens vårdnadshavare hörs om saken under maj månad.

PeD Sanna Parrila, sakkunnig inom småbarnspedagogik, har i en utbildning fördelad på två utbildningstillfällen utbildat hela personalen inom småbarnspedagogik enligt arbetssättet i den nya planen för småbarnspedagogik under den innevarande våren. Arbetssättet var engagerande, barnorienterat och lyfte i enlighet med grunderna i den nya planen för småbarnspedagogik fram utvärdering och utveckling av verksamheten som viktiga kärnområden. Det uppdaterade förslaget till planen för småbarnspedagogik ska presenteras för bildningsnämnden 10.6.2019. Planen är tänkt att införas från och med 1.8.2019.

Undervisningen i A1-språket tidigareläggs

Statsrådet beslöt 20.9.2018 att ändra förordningarna om den grundläggande utbildningen och timfördelningen så, att timantalet för årskurserna 1 och 2 ökas med totalt två årsveckotimmar. Timmarna riktas till undervisningen i A1-språk, som inleds senast på våren 2020 i årskurs 1 i alla grundskolor med en halv årsveckotimme.

I Lappträsk tillämpas denna förordning om den grundläggande utbildningen och timfördelningen möjligen redan på hösten 2019 eller senast i början av år 2020. Hur språkprogrammet och timfördelningen ska uppdateras i Lappträsk beslutas av bildningsnämnden före sommaren. I aftonskolan presenteras den finsk- och svenskspråkiga läroplanen, timfördelningen och språkprogramsförslaget av Kapellby skolas rektor Ann-Mari Koivula samt Kirkonkylän koulus och Hilda Käkikoski skolas rektor Piia Siltala.

Utbildningsstyrelsen har beviljat Lappträsk kommun ett statsunderstöd på 5 500€ för fortbildning som gäller undervisningen i A1-språk i årskurserna 1–2. Fortbildningen inriktas på att utveckla den pedagogiska och professionella kompetensen inom språkundervisning och språkfostran hos lärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1–2.

I fortbildningen beaktas regionala särbehov och den genomförs i såväl finsk- som svenskspråkiga skolor. Det är viktigt att fortbildningen når så många lärare som möjligt.

Utvärdering av verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet och principerna för skolskjuts

I bildningsnämndens aftonskola behandlas även uppdateringen av verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet, och de nya principerna för skolskjuts samt eventuella uppdateringsbehov utvärderas. Tidigareläggning av morgonverksamheten har kommit upp flera gånger i kommuninvånarnas respons under det gångna läsåret. Beaktande av familjernas behov och anordnande av morgonvård på ett flexibelt sätt för de minsta skolbarnen vid behov redan före klockan sju kräver i en människoorienterad kommun en uppdatering av verksamhetsplanen i bildningsnämnden. De nya principerna för skolskjuts har varit i kraft sedan hösten 2018. Bildningsnämnden diskuterar i sin aftonskola även skolskjutsar och de principer för skolskjuts som varit i kraft i knappt ett år. Syftet med diskussionen är att för en eventuell uppdatering utvärdera hur väl principerna fungerar på basen av kommuninvånarnas respons. Bildningsnämnden kan ta upp principerna för skolskjuts till behandling och uppdatera dem, om så behövs. Respons har kommit bl.a. gällande att röra sig i mörkret, rovdjur samt långa gångavstånd till samskjutsplatserna.

Mera information: bildningsdirektör Pia Aaltonen fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi

Nyckelord

Kontakter

Tiina HeikkaKunnanjohtaja

Uuden ajan kunnanjohtaja täynnä ideoita ja uskallusta. Innovatiivinen ja ihmislähtöinen työote näkyy niin kunnassa sisällä kuin ulospäinkin.

044 720 8686tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Bilder

Länkar

Om

Lapinjärven kunta
Lapinjärven kunta
Lapinjärventie 20
07800 LAPINJÄRVI

019 510 860http://www.lapinjarvi.fi

Följ Lapinjärven kunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lapinjärven kunta

Extra inkomster av lokala upplevelser i Lappträsk18.5.2020 09:30:55 EESTTiedote

Såhär i början av sommaren och turistsäsongen har Lappträsk kommun tagit i bruk Doerz Local-försäljningsplattformen, vilket gör att vem som helst kan bli en upplevelseleverantör och därmed tjäna extra inkomst. Genom plattformen kan privatpersoner, föreningar och företag enkelt och billigt erbjuda upplevelser och turismtjänster. Samtidigt gör plattformen det möjligt för särskilt företag att få större synlighet för sina egna turismtjänster.

Paikallisista elämyksistä lisätienestiä Lapinjärvellä18.5.2020 09:24:13 EESTUutinen

Alkavan kesän ja matkailusesongin kynnyksellä Lapinjärven kunta on ottanut käyttöön Doerz Local -alustan, jonka avulla kuka tahansa voi ryhtyä elämystarjoajaksi ja saada näin lisäansioita. Palvelun avulla yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset voivat tarjota elämys- ja matkailupalveluita helposti ja edullisesti. Samalla erityisesti yritysten on palvelun avulla mahdollista saavuttaa enemmän näkyvyyttä omille matkailupalveluilleen

Haaveiletko asumisesta kauniin luonnon keskellä Uudellamaalla? Mietityttääkö rakentamisen hiilijalanjälki? Haluatko itse olla aktiivisesti mukana kehittämässä asuinalueesi toimintoja?19.2.2020 10:04:54 EETTiedote

Lapinjärven Husulanmäelle kehitetään ainutlaatuista yhteisöllistä ryhmärakentamisen toimintamallia, jossa kaikissa rakentamisen vaiheissa kiinnitetään huomio toiminnan ekologisuuteen. Näin voidaan tehdä perusteltuja ratkaisuja jotka pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä ja lisäävät asumisen hyvinvointia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum