Novo Nordisk Farma Oy

LEADER –tutkimus: Victoza® vähensi vakavien sydäntapahtumien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä tyypin 2 diabetespotilailla

Jaa

New Orleans, USA,13. kesäkuu 2016 – Novo Nordisk ilmoitti 13. kesäkuuta, että Victoza®(liraglutidi) vähensi lumehoitoon verrattuna merkitsevästi (13 %) riskiä saada vakava sydän- ja verisuonipäätetapahtuma (sydän- ja verisuoniperäinen kuolema, sydäninfarkti tai aivohalvaus(95% luottamusväli: 0.78; 0.97, p=0.01), lisättynä tavanomaiseen hoitoon 9340 tyypin 2 diabetespotilaalla, joilla oli korkea sydän- ja verisuonisairauksien riski. LEADER -tutkimuksen päätulokset esitettiin American Diabetes Associationin (ADA) tieteellisessä konferenssissa (ADA 2016) ja julkaistiin samanaikaisesti New England Journal of Medicine -lehdessä.1, 2 Victoza® on ainoa lääkeviranomaisen hyväksymä GLP-1-reseptoriagonisti, jonka on osoitettu vähentävän sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä verrattuna lumehoitoon ja lisättynä tavanomaiseen hoitoon.

Liraglutidihoito vähensi merkitsevästi 22 %:lla sydän- ja verisuoniperäisen kuoleman riskiä lumelääkkeeseen verrattuna (95% luottamusväli: 0.66; 0.93, p=0.007). Lisäksi liraglutidi vähensi ei-fataalin sydäninfarktin (HR=0.88, 95% luottamusväli: 0.75; 1.03, p=0.11) sekä ei-fataalin aivohalvauksen (HR=0.89, 95% luottamusväli: 0.72; 1.11, p=0.30) riskiä.1, 2

“Tyypin 2 diabeteksen hoito, joka voi samalla pienentää vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä, on tärkeä asia, sillä sydän- ja verisuonisairaudet ovat suurin syy tyypin 2 diabetespotilaiden ennenaikaiseen kuolemaan”, toteaa Dr John Buse, LEADER -tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Pohjois-Carolinan yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan diabeteskeskuksen ja endokrinologiatoimialan johtaja.

Liraglutidihoitoa saaneilla potilailla kaikkien kuolemantapausten määrä oli 15 % pienempi kuin lumehoitoa saaneilla (95% luottamusväli: 0.74; 0.97, p=0.02). Tutkimuksessa selvitettiin myös laajennettua sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä, johon sisältyivät kolmen yllä mainitun päätetapahtuman lisäksi epästabiili, sairaalahoitoa vaativa sepelvaltimotautikohtaus, sepelvaltimoiden pallolaajennus tai ohitusleikkaus sekä sairaalahoitoa vaativa sydämen vajaatoiminta. Laajennettu sydän- ja verisuonitapahtumien riski väheni liraglutidilla hoidetuilla potilailla 12 % verrattuna lumehoidossa olleisiin potilaisiin (95% luottamusväli: 0.81; 0.96, p=0.005).1, 2

Liraglutidi paransi verensokeritasapainoa lumehoitoa tehokkaammin. Potilaiden pitkäaikaista verensokeripitoisuutta kuvaava HbA1c-arvo oli tutkimuksen alkuvaiheessa molemmissa ryhmissä 8.7 %. Kummassakin ryhmässä potilaita hoidettiin normaaliin tapaan muilla diabeteslääkkeillä tavanomaisen hoitokäytännön mukaisesti. Kolmen vuoden seuranta-aikana hoitojen välinen ero oli -0.40 % (95% luottamusväli: -0.45; -0.34). Myös painon lasku oli suurempaa liraglutidiryhmässä verrattuna lumehoitoryhmään (hoitojen välinen ero -2.3 kg, 95% luottamusväli: -2.5; -2.0). Tutkimuksen alussa potilaiden keskimääräinen paino oli liraglutidiryhmässä 91.9 kg ja lumehoitoryhmässä 91.6 kg.1, 2

Tutkimuksessa ei havaittu merkitsevää eroa haittatapahtumien ilmaantumisessa potilasryhmien välillä (liraglutidi 62.3% vs lumehoito 60.8%). Yleisin hoidon keskeyttämiseen johtanut haittatapahtuma liittyi ruuansulatuskanavan häiriöihin liraglutidia käyttäneillä potilailla. Liraglutidiryhmässä haimatulehduksia oli vähemmän kuin lumeryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä.1, 2

Tietoa LEADER-tutkimuksesta

LEADER oli kansainvälinen, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa selvitettiin Victoza®-valmisteen(liraglutidi) pitkäaikaisvaikutuksia tavanomaiseen hoitoon lisättynä tyypin 2 diabetespotilailla, joilla oli korkea vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Tavanomainen hoito piti sisällään elämäntapaohjauksen, verensokeri- sekä sydän- ja verisuonitautilääkityksen.

LEADER -tutkimus alkoi syyskuussa 2010 ja siihen osallistui 9340 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta 32 maasta. Suomesta mukana oli 132 potilasta. Tutkimuspotilaita seurattiin 3.5–5 vuotta. Ensisijainen päätetapahtuma oli aika, joka kuluu satunnaistamisesta ensimmäiseen vakavaan sydän- ja verisuonitapahtumaan, joita ovat sydän- ja verisuoniperäinen kuolema, ei-fataali sydäninfarkti tai ei-fataali aivohalvaus.2

Tietoa Victoza® -valmisteesta

Victoza® on tarkoitettu aikuisille tyypin 2 diabetes mellituksen hoitoon glukoositasapainon saavuttamiseksi monoterapiana tai yhdistelmähoitona suun kautta otettavien, veren glukoosipitoisuutta alentavien lääkkkeiden ja/tai perusinsuliinin kanssa kun niillä, yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa, ei saavuteta riittävää glukoositasapainoa. Victoza® vaikuttaa kuten elimistön GLP-1-suolistohormoni: se stimuloi insuliinin eritystä beetasoluista vain silloin kun verensokeri on korkealla. Victoza® alentaa painoa ja vähentää kehon rasvan määrää vähentämällä näläntunnetta ja elimistön energiansaantia.

Muita markkinoilla olevia GLP-1-reseptoriagonisteja ovat Byetta®, Bydureon® (vaikuttava aine kummassakin eksenatidi), Lyxumia® (vaikuttava aine liksisenatidi) ja Trulicity® (vaikuttava aine dulaglutidi).

Lähdeviitteet

  1. Results of the liraglutide effect and action in diabetes - evaluation of cardiovascular outcome results (LEADER) trial. Symposium 3-CT-SY24 at the 76th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA). 13 June 2016.
  2. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine. 2016; In Press. DOI: 10.1056/NEJMoa1603827.
  3. EMA. Victoza® EU summary of product characteristics. April 2016. Available at: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20160526135038/anx_135038_en.pdf. Last accessed: 11 June 2016.
  4. Internal Calculations based on IMS Midas Quantum data. September 2015.
  5. FDA. Victoza® US prescribing information. April 2016. Available at: http://www.novo-pi.com/victoza.pdf. Last accessed: June 2016.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Novo Nordisk Farma Oy
Novo Nordisk Farma Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 ESPOO

020 762 5300http://www.novonordisk.fi

Novo Nordisk on globaali lääkealan yritys, jolla on yli 90 vuoden kokemus edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä. Tämän työn kautta yrityksellä on kokemusta ja osaamista, jota se hyödyntää myös muiden vakavien pitkäaikaissairauksien, kuten hemofilian, kasvuhäiriöiden ja lihavuuden voittamiseksi. Novo Nordiskilla on yli 41 000 työntekijää 75 eri maassa, ja sen tuotteita markkinoidaan yli 180 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tanskassa.

Lisätietoa on luettavissa: www.novonordisk.fi ja www.novonordisk.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Novo Nordisk Farma Oy

Jaakko Linna Novo Nordisk Farma Oy:n toimitusjohtajaksi6.4.2018 09:00:00 EESTTiedote

Novo Nordisk Farma Oy:n uutena toimitusjohtajana on 2. huhtikuuta 2018 aloittanut kauppatieteiden maisteri Jaakko Linna. Linna tulee Novo Nordiskille lääkeyritys Takedalta, jonka Balkanin toimintoja hän on johtanut viimeiset kolme vuotta Ateenassa. Aikaisemmin Jaakko Linna on toiminut mm. Takedan ja Leiraksen Suomen toimitusjohtajana. Lääketeollisuuden lisäksi Jaakko Linnalla on kokemusta talousjohdon tehtävistä useilta eri toimialoilta. Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästäni Novo Nordiskilla. Olen useamman vuoden ajan seurannut läheltä terveydenhuoltoa maassa, jossa potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tilanne on erittäin vaikea. Suomessa meillä on hyvä, toimiva järjestelmä ja suhtaudun hyvin optimistisesti mahdollisuuksiin kehittää sitä entistä paremmaksi yhteistyössä muiden terveysalan toimijoiden kanssa, Jaakko Linna tiivistää uuteen tehtäväänsä liittyviä tunnelmia. Novo Nordisk on maailman johtava diabeteslääkkeiden kehittäjä ja markkinoija. Lisäksi Novo Nordisk pa

Diabetes yleistyy, hoitoon tulossa muutoksia20.12.2017 15:07:11 EETTiedote

Diabeteksen yleistyminen Suomessa ja maailmalla jatkuu. Vaikka hoitokulut ovat potilasta kohden laskeneet, monitahoinen sairaus aiheuttaa ihmisille ja terveydenhuollolle suuria haasteita. Erityisesti huonosta hoitotasapainosta johtuvat liitännäissairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Joulukuun 12. päivä järjestetyssä Kansallisessa diabetesfoorumissa vaadittiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sairauden ehkäisemiseen sekä hoitamiseen. Diabetesliiton teettämän valtakunnallisen rekisteritutkimuksen mukaan lisäsairaudet yli kaksinkertaistavat tyypin 2 diabeteksen kustannukset. Tampereen yliopiston laskelmien mukaan pelkästään diabeetikoiden sairaanhoidon kustannukset ilman avopalveluja olivat vuonna 2011 noin 1,5 miljardia euroa eli noin 9 prosenttia terveydenhuollon menoista. THL:n rekisteritutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla oli vuonna 2014 jo noin 67 000 diabeetikkoa, mikä vastaa Hämeenlinnan kokoisen kaupungin asukasmäärä

Novo Nordisk kehottaa NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –insuliinikynän käyttäjiä vaihtamaan kynän osan uuteen5.7.2017 14:00:00 EESTTiedote

Novo Nordisk on havainnut, että joissakin tuote-erissä NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –kyniä insuliinisäiliön pidin voi murtua tai rikkoontua, jos se on altistunut tietyille kemikaaleille, esimerkiksi tietyille puhdistusaineille. NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 ovat kestokäyttöisiä kyniä, joihin diabetesta sairastava potilas itse vaihtaa käyttämänsä insuliinin säiliön. Kynän turvallisen toiminnan varmistamiseksi Novo Nordisk kehottaa potilaita, joilla on käytössään NovoPen® Echo® ja/tai NovoPen® 5 kyseisistä tuote-eristä vaihtamaan insuliinisäiliön pitimen uuteen, vaikka pidin näyttäisi ehjältä. Pidin saattaa myöhemmin vaurioitua, jos sitä puhdistetaan käyttöohjeen vastaisesti. Vaihdon voi tehdä yrityksen nettisivujen kautta. Kyseiset tuote-erät on listattu alla. Kuvassa on insuliinisäiliön pidin. – Novo Nordisk haluaa näillä toimenpiteillä varmistaa, että potilaan hoito ei vaarannu sellaisessakaan tapauksessa, että potilas on käyttänyt Novo Nordiskin valmistetta käyttöohjeen vastaisesti, tot

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme