Suomen Pankki

Livlig efterfrågan på stora företagslån i mars 2020

Dela

De finländska företagen med undantag av bostadsbolag lyfte i mars 2020 nya företagslån [1] från kreditinstitut för 2,5 miljarder euro, vilket är över 800 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av företagslån under en månad varit större än så i juni 2018. Av utbetalningarna av företagslån i mars stod lånen till företag inom industrisektorn [2] för den största andelen (24 %).

Mätt i euro var merparten (79 %) av de nya företagslånen som betalades ut i mars 2020 stora lån, dvs. lån på över 1 miljon euro. Andelen mindre företagslån (högst 250 000 euro) var 12 % och utbetalningarna av dem var färre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 1,93 % och på stora företagslån 1,47 %.

I mars 2020 omförhandlade företagen sina låneavtal till ett värde av 1,1 miljarder euro, vilket är mer än det dubbla jämfört med motsvarande tid i fjol. Avtal om mindre [3] företagslån omförhandlades rentav fyra gånger mer än vid motsvarande tid för ett år sedan.

I och med de stora utbetalningarna ökade beloppet av utestående företagslån [4] till 58,3 miljarder euro i mars 2020 och årsökningen tog fart till 9,6 %. Vid utgången av mars hade företagen outnyttjade kreditmöjligheter för 18 miljarder euro. Beloppet var i det närmaste oförändrat jämfört med februari 2020.

Även stocken av företagscertifikat [5] förmedlade av kreditinstitut (5,3 miljarder euro) ökade rejält. I mars 2020 gjordes många nya emissioner och stocken ökade med 1,4 miljarder euro från föregående månad. Företagscertifikaten ökade mest bland företag inom industrisektorn.

Utlåning

Hushållen lyfte i mars 2020 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 250 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av mars till 100,7 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars. Nya bostadsbolagslån (exkl. konto- och kortkrediter) utbetalades i mars för 490 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån steg från februari 2020 till 1,10 %. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag utgjorde 35,6 miljarder euro vid slutet av mars.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 96,9 miljarder euro vid slutet av mars 2020 och genomsnittsräntan var 0,10 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 84,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,5 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,15 % i mars.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.6.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

1 Exkl. konto- och kortkrediter.
2 Ingår i gruppen förädling
3 Högst 250 000 euro.
4 Lån till finländska företag (S.111) exkl. bostadsbolag.
5 Finländska företag exkl. bostadsbolag.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Huhtikuussa lainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen vilkkaasti1.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Kotitalous- ja yrityslainoja neuvoteltiin uudelleen huhtikuussa 2020 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin [1]. Uudelleen neuvoteltujen sopimusten [2] määrässä näkyvät useiden pankkien kotitalouksille ja yrityksille poikkeusoloissa tarjoamat lyhennysvapaajaksot [3]. Huhtikuussa 2020 kotitalouslainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 6,2 mrd. euron edestä, mikä vastaa 4,6 prosentin osuutta huhtikuun lopun kotitalouslainakannasta. Asuntolainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 5,5 mrd. euron edestä, mikä vastaa 5,5 prosentin osuutta asuntolainakannasta [5]. Huhtikuussa myös opintolainoja, vapaa-ajanasuntolainoja ja kulutusluottoja neuvoteltiin uudelleen ennätyksellinen määrä. Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2020 asuntolainoja [6] 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 10,8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 100,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvu 2,8 %. Huhtikuussa 2020 yrityslainoja (pl. asuntoyhteisöt) neuvoteltiin uudelleen 2,3 mrd. euron edestä, mikä va

A large amount of loan agreements renegotiated in April1.6.2020 13:00:00 EESTPress release

In April 2020, households and non-financial corporations renegotiated more loans than ever before [1]. The record volume of renegotiated loans [2] reflects the interest-only periods [3] offered by many banks to households and non-financial corporations due to the current exceptional situation. In April 2020, renegotiated household loans [4] totalled EUR 6.2 bn, representing 4.6% of the household loan stock as at the end of April. Renegotiated housing loans [4] totalled EUR 5.5 bn, which is 5.5% of the housing loan stock [5]. Renegotiations of student loans, holiday cottage loans and consumer loans were also record high in April. Households’ drawdowns of housing loans [6] in April 2020 amounted to EUR 1.4 bn, a decline of 10,8% on the corresponding period a year earlier. The stock of housing loans at end-April totalled EUR 100.9 bn and the annual growth rate of the stock was 2.8%. Renegotiated loans to non-financial corporations (excl. housing corporations) in April 2020 totalled EUR 2.

Låneavtal omförhandlades flitigt i april1.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

I april 2020 omförhandlades hushålls- och företagslån mer än någonsin tidigare [1]. I mängden omförhandlade lån [2] syns de amorteringsfria perioder [3] som flera banker beviljat hushåll och företag under de exceptionella förhållandena. I april 2020 omförhandlades hushållslån [4] för 6,2 miljarder euro, vilket motsvarar 4,6 % av den utestående utlåningen till hushållen vid utgången av april. Bostadslån [4] omförhandlades till ett värde av 5,5 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5 % av de utestående bostadslånen [5]. I april omförhandlades också rekordmånga studielån, fritidsbostadslån och konsumtionskrediter. Hushållen lyfte i april 2020 bostadslån [6] för 1,4 miljarder euro, vilket är 10,8 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av april till 100,9 miljarder euro och årsökningen var 2,8 %. I april 2020 omförhandlades företagslån (exkl. bostadsbolag) för 2,3 miljarder euro, vilket motsvarar 3,9 % av de utestående företag

Suomen Pankin tiedotustilaisuus Suomen talouden näkymistä1.6.2020 10:56:12 EESTKutsu

Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 9.6.2020 klo 11.00. Median edustajat voivat seurata tilaisuutta Suomen Pankin auditoriossa (Rauhankatu 19) tai verkkolähetyksenä tästä linkistä: https://www.mediaserver.fi/live/bof (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella). Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta koronakriisissä ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2020–2022. Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme Suomen Pankin auditorioon saapuvia toimittajia ja TV-kuvaajia ystävällisesti ilmoittautumaan Suomen Pankin viestintään viimeistään perjantaina 5.6.2020 klo 14.00 osoitteessa https://www.lyyti.in/suomentalous. Koronatilanteen vuoksi tilaisuuteen voi osallistua enintään 20 henkilöä ja toimitusten ei ole mahdollista lähettää paikalle omia valokuvaajiaan. J

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum