Finanssiala ry

Loppukesä hillitsi rahastosijoituksia – uutta pääomaa elokuussa 435 miljoonaa euroa

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa uutta pääomaa yhteensä 435 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 156 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Elokuussa sijoitettiin uusia pääomia kaikkiin päärahastoluokkiin osakerahastoja lukuun ottamatta. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 217 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 35 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 163 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 21 miljoonaa euroa uusia varoja. Osakerahastoista lunastettiin kaksi miljoonaa euroa pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2021

Osakerahastot

-2

1 723

62 701

Yhdistelmärahastot

163

1 641

32 066

Pitkän koron rahastot

35

1 534

33 527

Lyhyen koron rahastot

217

3 131

18 338

Vaihtoehtoiset rahastot

21

695

9 487

YHTEENSÄ

435

8 726

156 119

Elokuussa Yhdysvaltain keskuspankki Fed julkaisi tiedon, että keskuspankin avomarkkinakomitean jäsenet ovat kiinnostuneita vähentämään arvopapereiden osto-ohjelmia vuoden loppuun mennessä. Julkaistu tieto hermostutti osakemarkkinat globaalisti. Uutisen siivittämänä keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat, mutta kuun lopussa ne taas nousivat.

Euroopassa uusimmat talousennusteet ovat positiivisia, mutta talouskasvua haittaa osaksi jo raaka-aine- ja komponenttipula. Koronaviruksen deltavariantin leviäminen ja poliittisten riskien kohoaminen taas aiheuttavat epävarmuutta Aasian markkinoilla.

Uutinen Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisista aikomuksista vähentää arvopaperiostoja heijastui myös korkomarkkinoille ja valuuttakursseihin. Euroalueen valtioiden 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkotasot hakivat suuntaa, lopulta nousten. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyy nyt voittovaroja, joille etsitään positiivista korkotuottoa negatiivisten korkojen olosuhteissa.

”Elokuu oli ensimmäinen kevään 2020 koronasokin jälkeinen kuukausi, jolloin osakerahastoista lunastettiin enemmän varoja kuin sijoitettiin uusia. Varovaisuus näkyi osakerahastosijoituksissa. Kiinan keskushallinnon teknoyhtiöihin kohdistama lisäsääntely loi epävarmuutta Aasian markkinoille. Sijoittajat todennäköisesti analysoivat Yhdysvaltain keskuspankin uutisia pidemmällä tähtäimellä ja päättivät vähentää yleisesti riskiä sijoitussuunnitelmissaan. Keskuspankkien elvytystoimet ovat kuitenkin globaalisti edelleen massiivisia, joten muutokset sijoitussuunnitelmissa kannattaa tehdä hyvin harkiten.” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 167 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 181 miljoonaa euroa. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,23). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

8

27

7 825

45 %

Pohjoismaat

-59

183

8 880

47 %

Eurooppa

-37

225

8 034

33 %

Pohjois-Amerikka

66

275

7 819

33 %

Japani

6

-149

634

23 %

Tyynenmeren alue

4

23

820

23 %

Kehittyvät markkinat

-85

-96

6 499

27 %

Maailma

101

1 292

20 466

30 %

Toimialarahastot

-5

-56

1 723

27 %

YHTEENSÄ

-2

1 723

62 701

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin eniten globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 81 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin euroalueen luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 74 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 7,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,00).

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

34

487

6 102

0,7 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-26

607

10 264

2,6 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-48

101

3 879

7,3 %

Valtioriski maailma

11

15

139

1,2 %

Luokitellut yrityslainat maailma

47

408

7 878

3,4 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

6

205

1 875

7,7 %

Kehittyvät markkinat

10

-289

3 391

5,8 %

YHTEENSÄ

35

1 534

33 527

 

Rahastoraportti, elokuu 2021

Markkinakatsaus, elokuu 2021

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

 ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

 Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4200http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Pankkibarometri: Yritysten lainanottohalukkuus investointeihin kasvussa15.9.2021 13:01:12 EEST | Tiedote

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysynnässä on odotettavissa kasvua. Kesän 2021 aikana yrityksille on myönnetty luottoja selvästi enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Yritysten luotonkysynnän kasvuodotukset näkyvät erityisesti investoinneissa. Kotitalouksien luotonkysyntä jatkuu edelleen vilkkaana, mutta sen kasvun odotetaan tasaantuvan. Barometrikysely III/2021 tehtiin pankinjohtajille elo-syyskuun vaihteessa.

Finanssiala on mukana maailman suurimmassa etäTETissä marraskuussa14.9.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Maailman Suurin etäTET järjestetään nyt ensimmäistä kertaa 22.-26.11.2021 ja mukana on viisi eri työnantajaliittoa. Aiemmin etäTET on järjestetty muun muassa Nordeassa, keväällä 2021 järjestettiin finanssialan oma koko viikon kestänyt TET-jakso. Viikon tarkoituksena on tarjota omaa tulevaisuuttaan suunnitteleville nuorille mahdollisuus tutustua työelämään ja eri aloihin. Tapahtuma kannustaa nuoria tutustumaan omiin kiinnostuksenkohteisiinsa ja löytämään omia vahvuuksiaan.

Hallitus teki kotimaista omistajuutta, suomalaisia piensijoittajia ja työeläkevakuutusta tukevan päätöksen9.9.2021 15:30:51 EEST | Tiedote

“Hallituksen päätös haudata osinkojen uusi lähdevero tukee kotimaista omistajuutta, tavallisten suomalaisten sijoittamista ja työeläkejärjestelmää. Arvostamme, että hallitus otti päätöksenteossaan huomioon asiantuntijaryhmän arviot lähdeveron kielteisistä vaikutuksista. Tärkeätä oli, että lähdeverosta ja sen vaikutuksista käytiin myös julkisuudessa vuoropuhelua. Avoimuudella ja laajalla asiantuntijavalmistelulla syntyy laadukkaita päätöksiä”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Uusin pankkien sääntelyuudistus voi iskeä erityisesti asunto- ja yritysluottoihin3.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Mikäli EU:ssa kaavailtu tapa toimeenpanna pankkien vakavaraisuussääntelyn viimeisin Basel III -uudistus toteutuu, voivat monien eurooppalaisten pankkien pääomavaatimukset nousta merkittävästi. Suomessa tämä haittaisi erityisesti asunto- ja yritysluototusta. Se heikentäisi pankkien mahdollisuutta rahoittaa talouden elpymistä ja vihreitä investointeja. Uudistus pitäisikin tehdä poliittisten päättäjien alun perin linjaamalla tavalla niin, että nykyiset pääomavaatimukset eivät oleellisesti nouse.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme