Suomen Pankki

Maksamisen kehittämisessä tavoiteltava monimuotoisia palveluja ja toimintavarmuutta

Jaa

Suomen Pankki on julkaissut 19.5.2021 pidettävän Maksufoorumin yhteydessä Euro & talous -julkaisun maksamisen teemoista. Julkaisussa ja Maksufoorumin puheenvuoroissa käydään läpi koronan vaikutuksia maksamiseen, maksamisen palvelujen kehittämistä Euroopassa, digitaalisen euron vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä siihen varautumisen roolia finanssisektorilla. Samassa yhteydessä julkaistaan myös ensimmäinen osa vuoden 2020 maksuliikennetilastoista.

Vähittäismaksamisen jo pitkään jatkunut kehitys on vauhdittunut koronapandemian aikana. Mobiili- ja lähimaksamisen suosio on kasvanut ja käteisen käyttö vähentynyt. ”Viime joulukuussa lähes 60 prosenttia korttimaksuista tehtiin lähimaksuina, ja osa kuluttajista ilmoitti lopettaneensa pysyvästi käteismaksamisen”, toteaa johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. ”Kuitenkin noin 350 000 suomalaiselle käteinen on yhä pääasiallinen maksuväline, ja sitä tarvitaan edelleen esimerkiksi häiriötilanteiden turvaksi”, Välimäki painottaa.

Maksamisen trendejä ovat reaaliaikaisuus ja kansainvälistyminen. Näihin trendeihin vastaaminen on Euroopan keskuspankin ja Euroopan komission yksi tulevien vuosien tavoitteista. Monimuotoiset ja koko euroalueella yhdenmukaiset maksamisen tavat palvelevat kuluttajia. ”Maksupalvelujen kehitys olisi tarpeen erityisesti siksi, ettei maksaminen keskity liiaksi. Tarjolla tulisi olla riittävä määrä erilaisia ratkaisuja kilpailullisen tasapainon säilymiseen. Pikamaksamiseen pohjautuvat uudet ratkaisut voisivat edistää kilpailullisuutta ja toimintavarmuutta”, Tuomas Välimäki sanoo.

Käteisen roolin pienennyttyä monissa maissa on virinnyt hankkeita kuluttajille suunnatun digitaalisen keskuspankkirahan käyttöönotosta. Digitaalisen euron mahdollisuuksia ja vaikutuksia selvitetään parhaillaan euroalueella. ”Keskuspankkien tarkoitus ei ole korvata yksityisiä markkinoita maksamisen palveluiden tuottajana tai kehittäjänä. Parhaimmillaan digitaalinen euro toimisi muiden maksutapojen kirittäjänä niin kehityksessä kuin hinnoittelussa”, toteaa Tuomas Välimäki. ”Riippumatta rahan tulevasta muodosta keskuspankkirahalla maksaminen tulee aina takaamaan korkean yksityisyyden suojan ja maksuvälineen luottoriskittömyyden euroalueella”, Välimäki korostaa.

Pääjohtaja Olli Rehn painottaa, että maksamisen kriisiherkkyys on viime vuosina lisääntynyt. Suomen Pankin tehtävänä on osaltaan huolehtia maksujärjestelmien luotettavuudesta. ”Kannamme huolta häiriöistä ja muista ongelmatilanteista, joihin Suomessa pitäisi varautua, jotta maksaminen ja maksujen välitys ei vaarantuisi missään oloissa. Riskejä ei pidä vähätellä. Finanssisektorilla tarvitaan kattavat varajärjestelyt, jotka voidaan ylläpitää ja ottaa käyttöön kotimaisin voimin. Luotan siihen, että toimiala jakaa vakavan huolen kansallisesta varautumisesta ja tarpeen ryhtyä toimiin”.

Tutustu Euro & talous -julkaisuun.

Seuraa Maksufoorumin verkkolähetystä suorana tai katso tallenne.

Avainsanat

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 10.6.2021: Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitiska inriktning. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisfasen är över. Baserat på en gemensam bedömning av finan

ECB Monetary policy decisions10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 10.6.2021: At today’s meeting, the Governing Council decided to confirm its very accommodative monetary policy stance: The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Based on a joint assessment of financing conditions and the inflat

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 10.6.2021. EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa, tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. EKP:n neuvosto odottaa rahoitusoloista ja inflaationäkymistä tekemänsä arvion perusteella, että PEPP-ohjelmassa tehdään seuraavanakin vuosineljänneksenä netto-ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina. Ostoja suorite

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä10.6.2021 12:40:37 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä8.6.2021 13:55:55 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Finlands Bank har investerat i BIS hållbarhetsfond4.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har investerat 300 miljoner dollar i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer. Centralbankernas ömsesidiga fond (USD BISIP) investerar bland annat i förnyelsebar energi och i projekt som syftar till att höja energieffektiviteten och fonden bidrar med sin verksamhet till EU:s klimatmål. Tidigare har bland annat Europeiska centralbanken investerat i en motsvarande fond i euro. Utöver investeringen i denna fond gör Finlands Bank direktinvesteringar i gröna, hållbar och sociala obligationer. Temainvesteringar, dit den aktuella fonden räknas, är en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar. Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som i regel ställs på centralbanker. Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för investeringsverksam

Bank of Finland invests in Bank for International Settlements’ green bond fund4.6.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland has invested USD 300 million in the green bond fund of the Bank for International Settlements (BIS). This mutual central bank fund (USD BISIP) invests in e.g. renewable energy and projects relating to improvements in energy efficiency, and its activity supports the EU’s climate goals. The European Central Bank has previously invested in a similar euro-denominated fund. In addition to investing in the fund, the Bank of Finland has also invested directly in green, sustainable development and socially sustainable bonds. Thematic investments, of which the current fund is an example, are one of the Bank of Finland’s chosen approaches to responsible investment. The aim of the Bank of Finland’s investment activities is to generally meet the liquidity, safety and yield requirements set for central bank assets. The Bank’s responsibility perspectives in managing its assets are based on one hand on the objective of sustainable investment and on the other hand on the better man

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme