Institutet för hälsa och välfärd THL

Mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarnsutvecklingen

Dela
En färsk uppföljningsundersökning av THL visar att mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarns psykosociala välfärd. En tvåårings psykosociala välfärd innebär till exempel en sådan trygghetskänsla att barnet kan rikta sig nyfiket till omvärlden och uppleva framgång och glädje av det. Detta tjänar barnets åldersenliga strävan efter självständighet samt utvecklingen av ett balanserat känsloliv och ett gott beteende.
 
Mammornas negativa förväntningar under slutet av graviditeten på sin egen förmåga att ta hand om sitt barn och en svagare anknytning till barnet vid 3–8 månaders ålder återspeglades i en svagare psykosocial utveckling hos barnet ännu vid två års ålder. Barnets beteende signalerar då misstro mot att barnets behov tillgodoses och att barnet i vilken situation som helst kan förlita sig på föräldern.
 
Uppföljningsundersökningen bekräftar det redan tidigare observerade sambandet mellan den starka anknytningsrelationen mellan mamman och barnet och barnets goda fysiska, psykologiska och sociala utveckling. Den nya undersökningen är dock mer omfattande än tidigare i fråga om deltagarantal och uppföljningsperiod. 
 
Den nya undersökningen visar också att mammans stabila och nära människorelationer till maken och andra vuxna främjar småbarnets välfärd. Bristen på närhet, misstro och ångest i mammans vuxenrelationer återspeglades i större känsloproblem hos barnet som tvååring. 
 

Att stöda mammor redan under graviditeten främjar småbarns sociala och psykiska välfärd

Resultaten av undersökningen betonar vikten av att identifiera de utmaningar som observerats i anknytningsrelationen mellan mamman och barnet före förlossningen och under det första levnadsåret. 

Mammor som identifieras ha utmaningar med att bygga upp en anknytningsrelation under graviditeten och efter förlossningen bör erbjudas stöd för att stärka anknytningsrelationen. 

”Förutom att kontrollera anknytningsrelationen bör man också fästa uppmärksamhet vid kvaliteten på mammans vuxenrelationer och familjeklimatet redan innan babyn föds. Genom att stöda mammornas sociala nätverk och stärka anknytningsrelationen till barnet i ett tidigt skede kan man påverka barnets sociala och emotionella utveckling positivt ”, berättar huvudforskaren, universitetslektor Erja Rusanen vid Helsingfors universitet. 

I undersökningen följdes mammor i över två års tid

Undersökningen genomfördes i mellersta Finland genom att samla information från mammor vid fyra olika tidpunkter: Under den sista trimestern och när barnet var tre, åtta och 24 månader gammalt. I undersökningen deltog 1 667 mammor, varav 943 besvarade enkäterna vid alla fyra tidpunkter. 

Utifrån enkäterna granskades sambandet mellan moderns och barnets första års anknytningsrelation och barnets psykosociala utveckling som tvååring. Dessutom utreddes om mammans sociala nätverk, dvs. människorelationerna, har ett samband med barnets välfärd. Sambandet mellan moderns depression och stress samt ålder, utbildning, hälsa och antalet barn och barnets psykosociala utveckling uteslöts. 

Undersökningen är en del av undersökningen Barnets sömn och hälsa, som har genomförts i samarbete mellan THL, Birkalands sjukvårdsdistrikt samt Helsingfors, Tammerfors och Östra Finlands universitet. 

Källor: 

A Longitudinal Study of Maternal Postnatal Bonding and Psychosocial Factors that Contribute to Social-Emotional Development (Springer Link)

Mer information:

Undersökningen Barnets sömn och hälsa

Erja Rusanen
Pedagogie doktor (PeD), universitetslektor
Helsingfors universitet
erja.rusanen(at)helsinki.fi

Juulia Paavonen (på plats 2.8 framåt)
Forskningschef
THL
fornamn.efternamn(at)thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum