Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Många nya projekt restaurerar vattendrag i de österbottniska landskapen

Dela

År 2021 är det många nya projekt på gång för att restaurera vattendrag i de österbottniska landskapen. Sammanlagt har det beviljats eller kommer det att beviljas finansiering för dryga trettio projekt, som har som mål att förbättra status och vattenhushållning i strömmande vattendrag, sjöar eller kustvattnen. Totalt uppgår understödssumman till dryga 1,4 miljoner euro. Största delen av projekten riktar sig till grunda, eutrofierade sjöar. Understödet är i genomsnitt ca 50 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att det i de österbottniska landskapen sammanlagt kommer att användas nästan tre miljoner euro för projekt inom vattendragsrestaurering som startar i år.

Från anslaget som kommer via Miljöministeriet för att främja vatten- och havsvården har 11 projekt i de österbottniska landskapen beviljats understöd som sammanlagt uppgår till 410 000 euro.De största understöden går till restaureringen och byggandet av en fiskväg i Sahakoski (Kauhajoki), som får 108 000 euro, och till första skedet av restaureringen av Saarijärvi i Kortesjärvi i Kauhava, som får 75 000 euro.

Via Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd har hittills 16 projekt beviljats eller kommer att beviljas sammanlagt 612 000 euro.Den klart största summan (328 000 euro) har beviljats Alavo stad för restaureringsåtgärder i Pahajoki.Pahajokis ekologiska status främjas åren 2021–22 med åtgärder i avrinningsområdet och restaurering i strömmande vatten samt genom att avlägsna vandringshinder som är till skada för vattenorganismerna. Från samma program beviljas understöd även till bl.a. restaureringen av Evijärvi (fortsättningsprojekt) 60 000 euro och restaureringen av Ähtärinjärvi 52 000 euro. I år startar även restaureringar eller planering av restaureringar i kustvattnen. För planeringen av restaureringen i Storfjärden (Pedersöre) har det beviljats 33 000 euro, medan förbättringen av vattenströmningen i Kronoby åmynning i Kuteruddens område beviljats 18 000 euro.

Ur anslaget för att främja vatten- och fiskeriekonomi som fås via Jord- och skogsbruksministeriet har fyra projekt beviljats drygt 260 000 euro i understöd.Det största bidraget (100 000 euro) går till restaureringen av Pirkkalanlahti i Alajärvi. Översvämningsskyddet i Malax åmynning och restaureringen av den vattenfattiga fåran i Seinäjoki (Kruutikoski och Vuorikoski) stöds med en lite mindre summa. Restaurering av Kalajaisjärvi i Ilmajoki väntar på tillståndsbeslut och det har reserverats ca 140 000 euro i understöd för projektet.

I år är antalet vattendragsprojekt som startar tämligen jämnt fördelade mellan de olika österbottniska landskapen och bland projekten som beviljas understöd finns också flera objekt i kustvattnen. Restaureringen av kustvatten har upplevts vara utmanande och därför fås värdefull, ny information genom de projekt som nu inleds och de olika åtgärderna som genomförs. I projekten som beviljats understöd har uppmärksamhet också fästs vid att minska belastningen från avrinningsområdet och detta främjar möjligheten att uppnå god ekologisk status i vattendragen. Restaureringsåtgärder i vattendragen är en viktig del av de olika metoder som finns för att förbättra ytvattnens status i de österbottniska landskapen.

Bilaga: Lista över projekt som beviljats understöd år 2021 (pdf)

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Miljöministeriets understöd: gruppchef Vincent Westberg, tfn 0295 027 956
Jord- och skogsbruksministeriets understöd: gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Riku Palo, tfn 0295 027 414
Österbotten: vattenvårdsexpert Helena Puro, tfn 0295 027 029
Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Blågröna alger har observerats i de Österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)29.7.2021 14:30:00 EEST | Tiedote

Under vecka 30 har det observerats blågröna alger (cyanobakterier) vid sex av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Rikligt med blågröna alger observerades i Kuortaneenjärvi och utanför Kaskö. Små mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön, vid Sillankorva campingplats i Evijärvi, vid Kylmälahti observationsplats i Ähtärinjärvi och vid Peränne båthamn i Ähtäri.

Sinilevää havaittu Pohjalaisvesistöissä (Pohjalaismaakunnat)29.7.2021 14:30:00 EEST | Tiedote

Viikolla 30 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on havaittu sinilevää kuuden valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Levää havaittiin runsaasti Kuortaneenjärvellä ja Kaskisten edustalla. Hieman levää havaittiin Luodonjärvellä, Evijärvellä Sillankorvan leirintäalueella, Ähtärinjärvellä Kylmälahden havaintopisteellä ja Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

Algläget i NTM-centralen i Södra Österbottens område tämligen lugnt22.7.2021 14:58:15 EEST | Tiedote

Under den senaste veckan har det på NTM-centralen i Södra Österbottens område observerats blågröna alger (cyanobakterier) vid fem av observationsplatserna som ingår i den riksomfattande uppföljningen. I insjöarna observerades lite alger i Ähtärinjärvi vid observationsplatsen intill Ähtärinrannan koulu och i Evijärvi vid observationsplatsen i Sillankorva. Längs kustområdet observerades lite alger blandade i vattenmassan vid Tankar i Karleby, Storbådan i Vörå och utanför Bergö i Malax. Utöver den riksomfattande alguppföljningen kom också en myndighetsobservation från Etseri kommuns miljöskyddsbyrå, som rapporterade alger vid Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi. Även här uppgavs det vara frågan om en del alger.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella levätilanne suhteellisen rauhallinen22.7.2021 14:58:14 EEST | Tiedote

Kuluneen viikon aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella havaittiin viidellä valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteillä sinilevää. Sisävesillä levää esiintyi hieman Ähtärinjärvellä Ähtärinrannan koulun havaintopisteellä ja Evijärvellä Sillankorvan havaintopisteellä. Rannikkoalueilla levää havaittiin hieman veteen sekoittuneena Kokkolan Tankarilla, Vöyrin Storbådanilla ja Maalahden Bergön edustalla. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolinen viranomaishavainto saatiin Ähtärinjärven Ähtärinsalmelta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoituksesta. Kohteessa levää raportoitiin olevan hieman.

Det varma vädret har gjort att blågröna alger ökat särskilt längs den österbottniska kusten15.7.2021 14:44:42 EEST | Tiedote

Under vecka 28 har det observerats blågröna alger eller cyanobakterier vid tre av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Lite blågröna alger observerades vid observationsplatserna i Kaskö, Storbådan i Vörå och Sillankorva i Evijärvi. Utöver den nationella alguppföljningen har utomstående sakkunniga gjort algobservationer i Pjelaxfjärden i Närpes, utanför Kaskö, i Köklot skärgård i Korsholm samt vid Mickelsörarna och i norra delen av Oravaisfjärden i Vörå. Vid de nämnda platserna observerades en aning alger som i huvudsak var blandade i vattenmassan.

Lämmin sää on lisännyt sinilevien kasvua etenkin rannikkoalueilla pohjalaismaakunnissa15.7.2021 14:44:41 EEST | Tiedote

Viikolla 28 sinilevää on havaittu kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteellä pohjalaismaakunnissa. Hieman sinilevää havaittiin Kaskisten, Vöyrin Storbådanin ja Evijärven Sillankorvan havaintopisteillä. Lisäksi valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolisia asiantuntijahavaintoja tehtiin Närpiön Pjelaxfjärdenissä, Kaskisten edustalla, Mustasaaren Köklotin saaristossa sekä Vöyrin Mikkelinsaarilla ja Oravaistenlahden pohjoisosassa. Mainituissa kohteissa levää havaittiin hieman pääosin veteen sekoittuneena.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum